síhayaa

   [ahangama.com]
heLayata uðaava genena ðeruva heLa!
nyaaya garuka, vyaakaraNaanukuulava þænuu, parigaNaka haa yoojaka miþuru síhala kramaya

 «« mul pituvata

[Ctrl+ / Ctrl- magin akuru loku / kudaa karaganna]
iiLaGa pituvalata yanna pituvee ðepæþþata gahanna

tippaNii

síhala bhaaxaava
gau. þiyadoor jii. pereeraa piyaþumaa

kaaNdaya:     «   prakaraNa   »     pituva:     «  vii   »
pera
text of a page
pasu

vimasum evanna: sing@aha‌ngama.com yana viðyuþ lipinayata 'vimasum' hoo 'questions' yana sirasþalayak yataþee kæmaþi síhala akurakin hoo ígriisiyen liyanna.

Valid HTML 5 Valid CSS!