[praþhama paaraajikaavee mulin ena kaþhaavayi. mehi þula aacaaryya þumaaNan visin livuu zoðha upaðes eseema æþa. zoðhanayata þava kaþhaa gaNanak iþiriva æþa.]1 meþhuna paaraajikaa zikkhaapaða

1 suðinna baNa vara

1 ekalhi vanaahi vizaalaa nuvarata samiipa þænhi kalanða nam gamak vee. ehi situ puþrayeku vuu suðinna nam kalanða puþrayek veyi. ekalhi suðinna nam kalanða puþra þema bohoo yahaLuvan samaga vizaalaa nuvarata yamkisi karuNak nisaa giyeeya. ekalhi vanaahi bhaagyavaþun vahansee mahaþ pirisak visin pirivarana laððee ðaham ðesamin vædahunnee veyi. suðinna kalanða puþra þema mahaþ pirisak visin pirivarana laðuva ðaham ðesamin vædahunnaa vu bhaagyavaþun vahansee ðutuveeya. ðæka,ohuta mee siþa viya. mamaða baNa asannem nam yahapaþæyi kiyaayi. ikbiþi suðinna nam kalanða praþra þema ee pirisa yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, ekaþpaseka hunneeya.

2 ekaþpaseka hun suðinna nam kalanða puþrayaata 'mama vanaahi bhaagyavaþun vahansee visin (2) yam yam pariððekin ðeezanaa karana laða ðharmaya ðanimi. gihi geyi vasannahu visin sarvasampuurNa vuu sampuurNayen pirisiðu, liyavana laða sakak see pirisiðu mee brahmacaryyayehi hæsiriimata pahasu no vee. (3) mama hisakee ravul gaa ðamaa kahata pevuu vasþra æÐa, gihigen nikma anagaarika yayi kiyana laða zaasanayehi pæviðiss vannem nam yehekæyi' kiyaayi. ikbiþi bhaagyavaþun vahansee visin ðhaarmika kaþhaaven karuNu genahæra ðakvana laða samaaðan karavana laða uþsaahavaþ karana laða saþutu karana laða ee pirisa hun þænin nægita bhaagyavaþun vahansee vatee pæðakuNu kota væÐa giyeeya.

3 ikbiþi suðinna kalanðaka puþra þemee pirisa nægita giya noboo veelaavakin bhaagyavaþun vahansee yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, bhaagyavaþun vahansee væÐa ekaþpaseka sitiyeeya. ekaþpaseka siti suðinna kalanðaka puþra þema bhaagyavaþun vahanseeta 'svaamiini, mama (mehi2 (2) yoðanna) svaamiinii, mama hisakee rævul gaa ðamaa kahata pevuu vasþra hæÐa gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviðivanta kæmæþþemi. bhaagyavaþun vahansee maa pæviði karavanaseekvaa'yi bhaagyavaþun vahanseeta sæLakeLeeya.

4 'suðinnaya, oba vanaahi gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviði viimata mavpiyan veþin avasara gaþþehiðæyi' æsuuseeka. 'svaamiini, mama gihigen nikma anagaarika zaasanayehi pæviði viima piNisa avasara no gaþþee vemi'yi kiiyeeya. 'suðinnaya, þaþhaagaþavarayoo mavpiyan veþin avasara nogaþ puþrayeku pæviði no karaþi'. 'yamsee mata gihigen nikma anagaarika zaasanayehi pæviði viima piNisa avasara ðeþða svaamiini, mama esee karannemisyis' kiiveeya.

5 ikbiþi suðinna nam kalanðaka puþra þema vizaalaavehi ee katayuþþa avasan kota kalanðaka gama yamþænek‌hiða mavpiyoo yamþænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa mavpiyanta (2 ) 'mææNiyani, piyaaNani, gihigen nikma anagaarika zaasanayehi pæviðða mata anuðannaaseekvaa yi' kiiyeeya. mesee kii kalhi suðinna kalanðaka puþragee ðemavpiyoo suðinna kalanðaka puþrayaata (3) 'ðaruva suðinnaya, oba vanaahi apata pi[1]ya vuu siþa saþutu karannaa vuu suvasee vædunaa vu suvasee poxya karana laða apagee ekama puþrayaa vehiya. ðaruva suðinnaya, oba kisi ðukak noðannehiya. api maraNayenuðu obagen nokæmæþþen men vannemu. kimekða? api jiivaþva sitiyaðiima obata gihigen nikma anagaarika zaasanayehi pæviðða piNisa kesee anuðannemuðæyi' kiivaahuya.

6 ðevanuvaþ suðinna kalanðaka puþra þemee mavpiyanta (mehi 5 (2) (3) yoðanna ) þunvenuvaþ suðinna kalanðaka puþrayaagee mavpiyanta (mehi 5 (2) (3) yoðanna )

7 ikbiþi suðinna kalanðaka puþra þema 'mav piyoo mata gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata avasara noðeþyayi mehima magee maraNaya hoo pæviðða hoo veevaayi. ehi kisivak no aþurana laða bima væðahoþþeeya. ikbiþi suðinna kalanðaka puþra þema ek veelak nokaa sitiyeeya. ðeveelak nokaa sitiyeeya. þun veelak nokaa sitiyeeya. saþaraveelak nokaa sitiyeeya. pasveelak nokaa sitiyeeya. saya veelak nokaa sitiyeeya. saþ veelak nokaa sitiyeeya.

8 ikbiþi suðinna kalanðaka puþragee mavpiyoo suðinna kalanðaka puþrata (2) (mehi 5 (3) yoðanna ). 'ðaruva suðinna, nægitinna kanna, bonna, pirivaranna, kannee, bonnee, pirivarannee, kaama vasþuun paribhoga karannee, pin karannee, gihi gehi æleva, api gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviðða piNisa avasara noðaþnemuyi' kiivaahuya. mesee kii kalhi suðinna kalanðaka puþra þema nizzabða viya.

9 ðevanuvaþ ( mehi 8 (2) yoðanna ) þunvenuvaþ suðinna kalanðaka puþragee mavpiyoo (mehi 8 (2) yoðanna) þunvenuvaþ suðinna kalanðaka puþra þemee nizzabða viya.

10 ikbiþi suðinna kalanðaka puþragee yahaluvoo suðinna kalanðaka puþra þema yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyaahuya. pæmiNa , suðinna kalanðaka puþrata ( mehi 8 (2) yoðanna. ,ðaruva, venuvata ,yahaluva, yoðanna.) ðevanuvaþ (mehi 10 men 8 (2) yoðanna ) þunvenuvaþ suðinna kalanðaka puþragee yahaluvoo kalanðaka puþra suðinnata 'yahalu suðinnaya,oba (mehi 10 men 8 (2) yoðanna) þunvenuvaþ suðinna kalanðaka puþra þemee nizzabða viya.

11 ikbiþi suðinna kalanðaka puþragee yahaluvoo suðinna kalanðaka puþragee mavpiyan yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyaahuya. pæmiNa suðinna kalanðaka puþragee mavpiyanta 'mææNiyani,piyaaNani, mee suðinna þemee 'mehima magee maraNaya hoo pæviðða hoo vanneeyayi' kisivak no aþurana laða bhuumiyehi væðahoþþeeya. iðin þepi gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata suðinnata avasara no ðennahu nam, ehima maraNaya vanneeya. iðin þepi suðinnata gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata avasara ðennahu nam pæviððee sitina ohu ðakinnaahuya. iðin suðinna þemee gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððehi no ælennehi nam ohugee gaþiya kavarak vanneeða? mehima nævaþa enneeya. suðinnata gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata avasara ðeva'.

12 'ðaruveni, suðinnata gihigen nikma anagaarika zaasanayehi pæviððata avasara ðemu'. ikbiþi suðinna kalanðaka puþragee yahaluvoo kalanðaka puþra suðinna yam þænek‌hiða ehi pæmaasNiyaahuya. pæmiNa kalanðaka puþra suðinnata 'yahalu suðinna, nægitinna mavpiyan visin gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata avasara ðena laððeya'yi kiivaahuya.

13 ikbiþi kalanðaka puþra suðinna þemee 'mavpiyan visin gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata avasara ðena laððeeluyi. priiþi vuuyee oðavædi siþ æþþee aþin avayava pisimin nægitteeya. ikbiþi kalanðaka puþra suðinna þemee kiipa ðavasak zakþimaþ vii, bhaagyavaþun vahansee yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, bhaagyavaþun vahansee væÐa ekaþpaseka sitiyeeya. ekaþpaseka siti kalanðaka puþra suðinna þemee bhaagyavaþun vahanseeta, 'svaamiini, mama mavpiyan visin gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata avasara laððemi. bhaagyavaþun vahansee maa pæviði karanaseekvaayi' kiiyeeya. kalanðaka puþra suðinna þemee bhaagyavaþun vahansee samiipayehi pæviðða læbuyeeya. upasampaðaava læbuyeeya. upasampaðaa vii vædikal nogiya suðinna þemee araNyayehi vaasaya karannee, piNdapaaþayen yæpennee, paásukula sivuru ðarannee, gepiLivelin pidu piNisa hæsirennee, mebaÐu keles kampaa karaNa ðhuþa guna samaaðan vii sitiyi. vajji gama æsuru kota vaasaya karayi.

14 ee kaalayehi vajji rata ðurbhikxayak æþþeeya. jiivaþ vee ðoo novee ðooyi sæka æþi viya. zaxya suðu bol ætin yukþaya. siittu kramayen ðivi pævæþ viiya. uþsaahayen piDu siGimen yæpennata pahasu novee. ikbiþi aayuxmaþ suðinnata 'ðæn vanaahi vajji rata jiivaþ vee ðoo novee ðooyi sæka æþi, suðu bol æta æþi, siittu kramayen jiivaþvana ðurbhikxaya veyi, uþsaahayen pidu siGimen yæpennata pahasu novee, maagee pohosaþ vu, mahaþ vasþu æþi, mahaþ bhooga æþi bohoo ranruvan æþi, bohoo vasþu upakaraNa æþi, bohoo ðhana ðhaanya æþi nææyoo bohoo veþ mama çaaþiin æsuru kota jiivaþ vannem nam yeheka, nææyoo maa nisaa ðan ðennaahuya, pin karaþ, bhikxuhuða laabha labannaahuya, mamaða piDuvalin vehesa novannemi yi, siþuveeya.

15 ikbiþi aayuxmaþ suðinna þemee senasuna akulaa paasivuru gena vizaalaa nuvara yam þænek‌hiða ehi giyeeya. piLivelin gos vizaalaa nuvara yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. aayuxmaþ suðinna þemee ee vizaalaa nuvara mahaa vanayehi vaasaya karayi. aayuxmaþ suðinnagee nææyoo, 'kalanða puþra suðinna þemee vizaalaa nuvarata aayeeyayi' æsuvaahuya. ovhu aayuxmaþ suðinnata sætak pamaNa þætivala pisuu ðaanayak genaavaahuya. ikbiþi aayuxmaþ suðinna þemee ee sætak pamaNa þæti baþ bhikxunta beðaa ðii peravaru veelehi hæÐa poravaa paa sivuru gena kalanða gamata pidu piNisa æþulvuuyeeya. kalanða gamehi gepiLivelin pidu piNisa hæsirennee þamaagee piyaagee geya yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya.

16 ee veelaavehi aayuxmaþ suðinnagee jçaaþi ðaasiyak peraðina savasa þæmbuu pittuvak visikaranu kæmæþi vuuvaaya. ikbiþi aayuxmaþ suðinna þemee ee jçaþi ðaasiyata, 'nægaNiya,visikarana svabhaava æþi eya maagee paaþrayehi mehi ðamavayi' kiiyeeya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee jçaaþi ðaasii ee pera ðina savasa þæmbuu pittuva aayuxmaþ suðinnagee paaþrayehi bahannii ohugee aþvalaða paavalaða zabðayeeða aakaaraya gaþþiiya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee jçaaþi ðaasii þomoo aayuxmaþ suðinnagee mav yam þænek‌hiða ehi pæmiNiiyaaya. pæmiNa, aayuxmaþ suðinnagee mavata 'aaryyaaveNi, ðannehiða? aaryyayan vahanseegee puþra vuu suðinna þemee pæmiNiyeeyayi' kiivaaya. 'bola, iðin æþþak kiyannehiða? þii ðaasa bhaavayen muðavamiyi' kiivaaya.

17 ee veelaavehi aayuxmaþ suðinna þemee iiyee savasa þæmbuu ee pittuva ekþaraa biþþi ayinak Laga sita anubhava karayi. aayuxmaþ suðinnagee piya þemeeða vædapalin ennee aayuxmaþ suðinna iiyee raaþriyee pisuu pittuva ekþaraa gahak yatata vii anubhava karanu ðæka, aayuxmaþ suðinna yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, aayuxmaþ suðinnata 'ðaruva suðinnaya, iiyee savasa pisuu pittuvak anubhava karannehiða? ðaruva suðinnaya, geta yaayuþu noveeða?' 'gûhapaþiya, þopagee geta giyemi. mee iiyee rææ pisuu pittuva (eþænin) læbuneeyayi' kiiveeya.

18 ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee piya þemee aayuxmaþ suðinnagee aþin alvaagena aayuxmaþ suðinnata 'ðaruva suðinnaya, enna geta yannemuyi' kiiyeeya . kbiþi aayuxmaþ suðinna þemee þama piyaagee geya yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, paNavana laða asnehi vædahunneeya, ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee piya þemee aayuxmaþ suðinnata 'ðaruva, yahapaþva ðena laðii anubhava karavayi' kiiyeeya. 'gûhapaþiya, vuvamanaa næþa, maa visin aða aahaara anubhava keLemiyi' kiiyeeya. 'ðaruva, suðinna heta ðavasata aahaara ivasanu mænavayi' kiiyeeya. aayuxmaþ suðinna þemee nizzabðava piLigaþþeeya.

19 ikbiþi aayuxmaþ suðinna þemee asnen nægita vædiyeeya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee mav þomoo ee raaþriyagee ævææmen aluþ gomin bima piribaÐa ganvaa godaval ðekak karavuuvaaya. ekak amu ranða anika ranða viya. godaval kopamaNa mahaþvuyeeða yaþ, ehaa pæþþee siti puruxayaata mehaa pæþþee siti puruxayaa noðakiyi. ovhu godaval pæðuruvalin vasvaa mæða asnak paNavaa aavaraNayak karavaa aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa kæÐavuuyeeya. 'puþriya, esee nam oba yam alákaarayakin sarasana laððaavuu suðinna nam maagee puþrayaava priyamanaapa vuuvaaða ee alákaarayakin særasennæyi, kiivaaya. 'aaryyaaveni, eseeyayi' aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa aayuxmaþ suðinnagee mavata piLiþuru ðunniiya.

20 ikbiþi aayuxmaþ suðinna þemee peravaru veelehi hæÐa poravaa paaþra sivuru gena siya piyaagee geya yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, paNavana laða asnehi vædahunneeya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee piya þemee aayuxmaþ suðinna þemee yam þækeehiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, ee godaval vivûþa karavaa aayuxmaþ suðinnata (2) 'ðaruva suðinnaya, mee þopagee mavu pasata ayaþ sþi[1]yakata ayaþ vana sþriðhanayaki. anika piyaagen aa ðeyaki. anikvaa muþþaNuvangen aa ðeeya. ðaruva suðinna, gihi vii vasþuvaða paribhooga karannata. pin ða karannata hækiya. ðaruva suðinnaya, oba mehi enna, gihi vii vasþuvaða paribhooga karava, pinuþ karavayayi, kiiyeeya. 'piyaaNeni, (3) uþsaaha no karami. samarþþha no vemi. mama ælunee brahmacaryyayehi hæsiremiyi' kiiyeeya.

21 ðevenuvaþ aayuxmaþ suðinnagee piyaa aayuxmaþ suðinnata ( mehi 20 (2) yoðanna ) þunvenuvaþ aayuxmaþ suðinnagee piyaa aayuxmaþ suðinnata ( 20 (2) yoðanna ) 'gûhapaþiya, iðin oba no ikmavannehi nam obata kiyannee, 'ðaruva suðinnaya' kiyava, 'gûhapaþiya, esee nam oba mahaþ mahaþ haNa malu karavaa ranruvanin puraa gágaa nam gaga mæððehi sædapaarehi ðamava, iita heeþu kavareeða? gûhapaþiya, ee heeþuven þopata bhayak hoo þæþigænmak hoo lomu ðæhægæniimak hoo aarakxaavak hoo yamheyakin vanneeða, eya þopata no vanneeya.'

22 mesee kii kalhi aayuxmaþ suðinnagee piya þemee no saþutu vuuyeeya. puþra vuu suðinna þemee kesee nam mesee kiyayiða? ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee piya þemee aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐata kaþhaa kaLeeya. 'sþriya, esee nam obaþ yaajçaa karava. puþra vuu suðinna þemee þopagee vacanayaða karanne nam yeheka'. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee puraana bhaaryyaa þomoo aayuxmaþ suðinnagee ðepaa alvaagena aayuxmaþ suðinnata 'aaryya puþraya, ðivyaañganaavan kebaÐuða? yam keneku nisaa oba brahmacaryyaavehi hæsisrennehiðæyi' æsiiSSSsya. 'næGaniya, mama ðivyaañganaavan balaaporoþþuven brahma caryyaavehi nohæsiremi'.

23 ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa aða sita mata suðinna aaryya puþra þemee nægani kaþhaaven kaþhaa kereeyayi ehima sihi næþiva vætunaaya. ikbiþi aayuxmaþ suðinna þemee piyaata 'gûhapaþiya, iðin kææyuþu ðeyak æþnam ðeva. no vehesavayi' kiiveeya. 'ðaruva suðinnaya, anubhava karavayi' kiiyeeya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee mav ða piyaa ða aayuxmaþ suðinna praNiiþavuu kææyuþu ðeyin buðiya yuþu ðeyin siyaþin sænahuvaahuya, pævaruvaahuya.

24 ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee mav þomoo væLaÐu paaþrayen mææþ kaLa aþa æþi aayuxmaþ suðinnata (2) 'ðaruva suðinnaya, mee kulaya pohosaþya. mahaþ ðhana æþþeeya. mahaþ vasþu æþþeeya. bohoo ran ruvan masu kahavaNuu æþþeeya. bohoo vasþu upakaraNa æþþeeya. bohoo ðhana ðhaanya æþþeeya. ðaruva suðinnaya, gihi vii vasþu paribhooga karannataða pin karannataða labanneeya. ðaruva suðinnaya, enna gihi vii vasþu paribhooga karava. pinða karavayi, kiivaaya. (3),mææNiyani, (mehi 20 (3) yoðanna ) ðevanuvaþ, ( mehi 20 (2) ( 3) yoðanna ) þunvenuvaþ aayuxmaþ suðinnagee mav þomoo aayuxmaþ suðinnata ( mehi 20 (2) (3) yoðanna ) (4) 'ðaruva suðinnaya, esee vii nam biijayakvaþ ðeva. ðaruvan næþi vasþuva licachaviihu æða no gaNiþvaayi, (5) kiivaaya. 'mææNiyani, meya karanta hækiyayi' kiiveeya. 'ðaruva suðinnaya, ðæn kohi vaasaya karannehiða?' 'mææNiyani, mahaa vanayehiya'. ikbiþi aayaxmaþ suðinna þemee asnen nægita giyeeya.

25 ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee mav þomoo aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐata kaþhaa kaLaaya. 'esee nam sþriya yam ðavasaka sûþu vuuvaaða þata osap upanneeða ikbiþi mata kiyava.' 'aaryyaaveni, eseeyayi, aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa aayuxmaþ suðinnagee mavta piLiþuru ðunniiya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa noboo kalakinma sûþu vuuvaaya. ææta osap upanneeya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa aayuxmaþ suðinnagee mavata 'aaryyaaveni, sûþu vuuvemi. mata osap upanneeya'. 'sþriya, esee nam alákaarayakin alákaara vuuyee puþra suðinnata priyaða saþutuða vuuyeeða ee alákaarayen alákaara veevayi' kiivaaya. 'aaryyaaveni, eseeyayi' aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa aayuxmaþ suðinnagee mavata praþi vacana ðunniiya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee mav þomoo aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa gena mahaa vanaya yam þænek‌hiða ayuxmaþ suðinna þemee yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyaaya. pæmiNa, aayuxmaþ suðinnata mesee kiivaaya.

26 'ðaruva suðinnaya, mee kulaya (mehi 24 (2) haa (3) (4 ) ) ðevanuvaþ ( mehi 24 (2) haa (3) (4) ) þunvenuvaþ aayuxmaþ suðinnagee mav þomoo aayuxmaþ suðinnata ( mehi 23 (2) ( 3 )(4 ) esee nam eya kaLa hækiyayi pera biriÐa aþin gena mahaa vanayata væða zikxaapaða no pænaviima nisaa ðos no ðaknee pera biriÐa samaga þun varak maiþhuna ðharmayehi hæsuruneeya. oo þomoo ee karaNa kota gæb gaþþiiya. bhuumi nizriþa ðeevaþaavoo (2) 'eekaanþayen bhikxu ságha þemee piLikaa næþiva sitiyeeya. ðos næþþeeya. kalanðapuþra suðinna visin piLikaavak upaðavana laðii. ðoxayak upaðavana laððiiyayi' zabða pævæþvuuvaahuya. (3) bima æsuru kaLa ðeviyangee zabðaya asaa caaþurmahaaraajika ðeviyoo zabða pævæþvuvaahuya. þaavaþísa, yaama, þusiþa, nirmaanaraþii, paranirmiþa, vasavarþi, brahma kotasata ayaþ ðeviyoo ( mehi 2 ) mesee ee mohoþehi, ee kxaNayehi brahma lookaya ðakvaa zabðaya udata pæna næ´geeya.

27 ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa ægee garbhaya meeruNa bavata pæmiNa puþaku væðuvaaya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee yahaluvoo, ee ðaruvaata 'biijaka' yayi namak þæbuvaahuya. aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐata biijaka mav yayi namak kaLaahuya. aayuxmaþ suðinnata biijaka piyaa yayi namak kaLaahuya. ee ðeðena mææþa kaalayehi gihigeyin nikma zaasanayehi pæviðiva rahaþ bava praþyakxa kaLaahuya. ikbiþi aayuxmaþ suðinna (2) , mata eekaanþayen alaabhayeka. mata eekaanþayen laabhayak novee. maa eekaanþayen napurata labana laðii. yahapaþata labana laððee novee. yam baÐu vuu mama mebaÐuvuu yahapaþva prakaaza karana laða ðharma vinayehi pæviðiva ðivi æþiþaak sampuurNavuu pirisiðu vuu brahmacaryyaavehi hæsirennata nohæki viya. (3) heþema ee sækayen ee pasuþævisllen kettu viya. karkaza vuuyee ðurvarNavuuyee paæDuvan pæha æþivuuyee nahara maþu vuu avayava æþþee æþulaþata yomu vuu siþ æþþee sæGavunu siþ æþþee ðuk vuuyee ayahapaþ siþ æþþee vipiLisara vuuyee ðævuNeeya.

28 ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee yahalu bhikxuuhu aayuxmaþ suðinnata 'ævæþni suðinnaya, oba pera nam pæhæyen yukþa viya. pinaagiya inðriyayan æþivuu vehiya, pæhæðuNa muhunee paatak æþþeki, aþizayin pææðuna paata siviyak æþþehiya, oba ðæn mee kaalayehi kûzaya, raluya, ðurvarNaya, paDuvanya, nahara maþu vuu avayava æþþehiya, æþulaþata yomu vuu siþ æþþee sæGavunu siþ æþþee ðuk vuuyee ayahapaþ siþ æþþee vipiLisara vuuyee ðævennehiya. ævæþni suðinnaya, kimekða? oba kalakirii brahmacaryyaavehi hæsirennehiða?'

29 'ævæþni, mama noælii brahmacaryyayehi no hæsiremi. maa visin paapa karmayak karaNalaðii. pera biriÐa haa maiþhuna ðharmayehi hæsurunemi. ævæþni, ee mata sækayak piNisa viya. vipiLisarayak viya., ( mehi 27 (2 ) yoðanna )

30 'ævæþni suðinnaya,þopata sæka kiriimen kam næþa. pasuþæviimen kam næþa. yam baðu vuu þoo mesee manaa kota vaðaaraNa laða ðharmavinayehi pæviðiva ðivi æþiþaak sampuurNa vuu pirisiðu vuu brahmacaryyayehi hæsirennata no hækivehiya. ævæþni, bhaagyavaþun vahansee visin noyek kramayen (2 ) no æliima piNisa ðharma ðeezanaa karana laðii. æliima piNisa ðharma ðeezanaa no karana laðii. venviima piNisa ðharma ðeezanaa karana laðii. ekviima piNisa ðharma ðeezanaa no karana laðii.ðædi kota nogæniima piNisa ðharma ðezanaa karaNa laðii. gæniima piNisa ðharma ðeezanaa no karaNa laðii. ævæþni, keseenam nuBa bhaagyavaþun vahansee visin noæliima piNisa baNa vaðaaraððii æliima piNisa vææyam karannehiða? venviima piNisa baNa vaðaaraððii ekviima piNisa vææyam karannehiða? ðædi see nogæniima piNisa baNa vaðaaraððii ðædi see gæniima piNisa vææyam karannehiða? ævæþni, bhagyavaþun vahansee visin noyek aakaarayen raagaya þunii kiriima piNisa ðharma ðeezanaa kaLee noveeða? maþ viima næþi kiriima piNisa, pipaasaa ðuru kiriima piNisa, aazaava næsiima piNisa, sasara kædiima piNisa, þûxNaava næþikiriima piNisa, no æliima piNisa, næþi viima piNisa, nivana piNisa ðharmaya ðeezanaa kaLee noveeða? (3) ævæþni, bhagyavaþun vahansee visin noyek aakaarayen (4) kaamayangee paha kiriima vaðaarana laððee noveeða? kaama hægiimvala vizixta jçaanaya kiyana laððee, kaama pipaasaavala sásiÐiima kiyana laððee, kaama siþivilivala mulin næsiima kiyana laððee noveeða? kaama ðæviimvala sásiÐiima kiyana laððee no veeða? (5) ævæþni, meya no pæhæðunavungee pæhæðiima piNisa pæhæðunavungee vizeexa pæhæðiima piNisa novee. ævæþni, nævaþaða meya no pæhæðunavungee no pæhæðiima piNisa pæhæðuna æþemekugee venasviima piNisa vanneeya'.
8.12
31 ikbiþi ee bhikxuuhu aayuxmaþ suðinnata noyek aakaarayen ninðaa kota bhaagyavaþun vahanseeta mee kaaraNaya sæLakaLaahuya. ikbiþi bhaagyavaþun vahansee mee kaaraNayehi mee siððhiyehi bhikxu sághayaa ræskaravaa aayuxmaþ suðinnagen 'suðinnaya, oba pera biriÐa samaga maiþhuna ðharmayehi hæsurunee æþþaðæ'yi æsiiya. 'bhaagyavaþun vahansa, æþþaya, buððhavuu bhaagyavaþun vahansee garhaa kaLaseeka'. (2) 'his puruxaya,nosuðusu vuu no gælapena, zramaNayanta no gælapena akæpa no katayuþþak keLehiða. his puruxaya, kesee nam oba mebaðu manaa kota ðeezanaa karana laða ðharma vinayehi pæviðivii ðivi æþiþaak kal sampuurNa vuu pirisiðu vuu brahmacaryyayehi hæsirennata nohækkeeða? (3) his puruxaya, maa visin noyek aakaarayen no æliimata ðharma ðeezanaa karana laððee noveeða? raaga sahiþa noviimata, ven viimata, ek noviimata ðharma ðeezanaa karana laððee noveeða? bæmi lihanta ðædi kota no gænmata ðharma ðeezanaa karana laðaðee no veeða? ðædi kota no gænmata ðeezanaa karana laððee noveeða? his puruxaya, oba kesee nam maa visin no æliima piNisa ðharmaya ðeezanaa kaLa kalhi raaga sahiþa bava piNisa siþannehiða? venviima piNisa ðharmaya ðeezanaa kaLa kalhi ek viima piNisa siþannehiða? ðædi see no gæniima piNisa ðharma ðeezanaa kaLa kalhi gæniima piNisa siþannehiða? his puruxaya, maa visin (3) ( mehi 30 cheðayee (2) yoðanna. ) his puruxaya, maa visin noyek aakaarayen ( mehi 30 cheðayee ( 4 ) yoðanna. (4) his puruxaya, þaa visin ðaruNu vixa æþi sarpayekugeea katehi puruxa liñgaya ðamana laððee nam yahapaþa. sþriyagee sþrii nimiþþehi puruxa liñgaya no ðamana laððee nam yahapaþa. his puruxaya, þaa visin kalu sarpayekugee katehi puruxa liñgaya ðamana laððee nam yahapaþa. sþriyagee sþrii nimiþþehi puruxa liñgaya no ðamana laððe nam yahapaþa.

'his puruxaya, þaa visin gini gaþ ðæl vena gini silu æþi aGuru valek‌hi puruxa liñgaya ðamana laððee nam yahapaþa. sþriyakagee sþrii nimiþþehi puruxa liñgaya no ðamana laððee nam yahapaþa. iita heeþu kavareeða? his puruxaya, ( mulin kii karuNen ) ee heeþuven maraNayata hoo pæmiNenneeya. maraNaya haa samaana ðukakata pæminenneeya. ee heeþu kota gena zariirayaagee biÐamen maraNin maþu sæpa næþi, napuru gaþi æþi, napuru vætiim æþi narakayehi nuupaðinneeya. his puruxaya (ðevanu kiikarunen) mee heeþu kota gena zariirayaagee biÐiimen maraNin maþu sæpa næþi napuru gaþi æþi, napuru vætiim æþi narakayehi upaðinneya. (5)

'his puruxaya, yambaðu vuu oba saþpuruxa ðharmayak no vuu gramya svabhaavayak vuu, niica svabhaavayak vuu napura æsuru kaLa ðeyak vuu pahaþ svabhaayakvuu rahasigaþa vuu ðeðenek aþara æþi samavæðiimakata pæmiNiyehiða, his puruxaya, nuBa bohoo akuzala ðharmayanta aaðikarþaya. peratuva yannaaya. his puruxaya, meya no pæhæðunavungee pæhæðiima piNisa pæhæðunavungee vædiviima piNisa no vee. his puruxaya, nævaþa meya no pæhæðunavungee no pæhæðiima piNisa pæhæðunaavuu samaharungee venas bava piNisa vee.' ikbiþi bhaagyavaþun vahansee aayuxmaþ suðinnata noyek aakaarayen nigraha kota sæhællu novuu pævæþmehi, sæhællu novuu jiivikaavehi, mahaa aazaa æþi bævhi, laða ðeyin saþutu novana bævhi, pirisehi æluNa bævhi, kusiiþa bævhi, nuguNa kiyaa noyek aakaarayen sæhællu pævæþmehi sæhællu jiivikaavehi aloobha bævhi laða ðeyin sææhena bævhi keLes þavana bævhi keLeskampaa kiriimehi saþutu gena ðena bævhi keLes siÐina biÐina bævhi viiryyayehi guNa kiyaa bhikxuunta iita gælapena ðæhæmi kaþhaava kota bhikxuun aamanþraNaya kaLa seeka.

32 'mahaNeni, esee nam bhikxuunta prayoojana ðahayak nisaa zikxaapaða paNavannemi. sághayaagee yahapaþ bhaavaya piNisa, sághayaagee pahasuva piNisa, hikma viimata apahasu puðgalayanta ðaduvam piNisa, ziilaacaara bhikxuungee pahasuva piNisa, melova keLes sávaraya piNisa, paralova vipaaka ðena keLesnæsiima piNisa, no pæhæðunavungee pæhæðiima piNisa, pæhæðunavungee vædi pæhæðiima piNiisa, saððharmayaagee pævæþma piNisa vinayata upakaara piNisa ða yana ðasaya gænayi. mahaNeni, mee zikxaapaðaya mesee kiyavanneya. (3) ( keseeða ), yamkisi bhikxuvak maiþhuna ðharmayehi yeðenneeða (ohu) sasnen pæraðunee vee. aazrayata no suðussek veyi'. bhaagyavaþun vahansee visin mesee mee zikxaapaðaya paNavana laððee vee.


( suðinna baNavara nimi. )