ça\q 2[1]ræ%

majajhiima nikaaya

upari paNNaasakaya.

101. ðeevaðaha suuþraya.

1. maa visin mesee asana laðii. ek kalek‌hi bhaagyavaþun vahansee zaakya janapaðayanhi ðevaðaha nam zaakya rajungee niyam gamehi vaasaya karaþi. ekalhi vanaahi bhaagyavaþun vahansee bhikxuunta 'mahaNeni' yi kaþhaakaLaha. 'pinvakun vahansæ' yi ee bhikxuuhu bhaagyavaþun vahanseeta uþþara ðunha. bhaagyavaþun vahansee mesee vaðaaLeeya. ''mahaNeni, mee puruxa puðgala þema sæpak hoo ðukak hoo ðuk sæpa ðekin þoravuuvak hoo yam kisivek viÐiyiða, ee siyalla pera kaLa karma heeþuvenma viÐinnaahuya. mesee puraaNavuu karmayan þapasin keLavara viimen‌ða, aLuþvuu karmayan nokiriimen‌ða, maþþehi nævaþa noipaðiima vee. maþþehi noipaðiimen karmayangee næsiima vee. karma næsiimen ðuk næsiima vee.

2. ''ðuk næsiimen veeðanaa næsiima vee. veeðanaa næsiimen siyaLu ðuk ðiraa yanneeya. yana mebaÐu vaaða æþþaavuu, mebaÐu ðûxti æþþaavuu, samahara mahaNa bamuNek æþþaaha. mahaNeni, nigaNthayoo mebaÐu vaaða æþþaahuya. mahaNeni, mama mebaÐu vaaða æþi nigaNthayin veþa pæmiNa mesee kiyami. 'ævaþ nigaNthayini, þepi mee puruxa puðgala þema sæpak hoo, ðukak hoo, ðuk sæpa ðekin þoravuuvak hoo viÐiyiða, ee siyalla pera kaLa karma heeþuvenma viÐinneeya.' mesee pæraNi karmayan þapasin keLavara kiriimen‌ða, aLuþvuu karmayan nokiriimen‌ða, maþþehi karma hata noganneeya. maþþehi karma nohata gæNiimen karmayangee næsiima vee. karma! næsiimen ðuk næsiima vee. ðuk næsiimen veeðanaa

ça\q 2[2]ræ%

næsiima vee. veeðanaa næsiimen siyaLu ðuka ðiraa yanneeya. yana mebaÐu vaaða æþþaahuya. mebaÐu ðûxthi æþþaahuya. yanu sæbææðæyi asami. mahaNeni, iðin maa visin mesee asana laððaavuu ee nigaNthayoo 'eseeya' yi prakaaza kereþða, mama ovungen 'ævæþ nigaNthayini, kimekða, þepi 'api, pera vuuvaahumayayi ðanivða, novuuhumayæyi ðanivðæ' yi asami. 'ævæþni, eya noðanimuya' yi kiyaþ. 'ævæþ nigaNthayini, kimekða, þeyi pera api paapa karma keLemuyayi ðanivða? nokeLemuyayi ðanivðæ? yi asami. 'ævæþni, eya noðanimuya' yi kiyaþ. 'ævæþ nigaNthayini, kimekða? þepi mebaÐuvuu hoo mebaÐuvuu hoo paapa karma keLemuyi ðanivða?' 'ævæþni, eya noðanimuya' yi kiyaþ. ævæþ nigaNthayini, kimekða? þepi mepamaNavuu ðuk ðiravana laððeeya. mepamaNavuu ðuk ðiraviya yuþuya. mepamaNavuu ðuk ðiravuu kalhi siyalu ðuk ðiravana laððee vanneeyayi ðanivða?' 'ævæþni, eya noðanimu.' yi kiyaþ. ævæþ nigaNthayini, kimekða? þepi mee aaþmayehima akuzala ðharmayangee ðuru kiriimaþ, kuzala ðharmayangee vædiimaþ ðanivðæ' yi asami. 'ævæþni, eya noðanimu' yi kiyaþ.

3. ''ævæþ nigaNthayini, mesee vanaahi þepi pera api viimu yayiða noðannaahuya. noviimuyayi noðannaahuya. pera api paapa karmaya keLemuyayiða noðannaahuya. nokeLemuyayiða noðannaahuya. mebaÐuvuu mebaÐuvuu paapakarma keLemuyayiða, noðannaahuya. mepamaNavuu ðuk ðiravana laððeeya. mepamaNavuu ðuk ðiraviya yuþuya. mepamaNavuu ðuk ðiravuu kalhi siyalu ðiravana laððee vanneeyayiða noðannaahuya. mee aaþmayehima akuzala ðharmayangee ðuru kiriimaþ, kuzala ðharmayangee vædiimaþ noðannaahuya. mesee æþi kalhi aayuxmaþ nigaNthayanta mee puruxa puðgala þema yam kisi sæpak hoo, ðukak hoo, ðuk novuu sæpa novuuvak hoo, viÐiyiða, ee siyalla pera kaLa karma heeþuvenma viÐinneeya. pæraNivuu karmayan þapasin keLavara kiriimen aluþvuu karmayan nokiriimen maþþehi karma hata nogæNiima vee.

ça\q 21ræ%

maþþehi hata nogæNiimen karmayangee næsiima vee. karmayangee næsiimen ðuk næsiima vee. ðuk næsiimen veeðanaa næsiima vee. veeðanaa næsiimen siyalu ðuk ðiraayaama vanneeyayi prakaaza kiriimata suðusu novanneeya.

4. ''aayuxmaþ nigaNthayini, iðin þepi pera api viimuyayi ðannaahuða, noviimuyayi ðannaahuða, pera api paapa karma keLemuyayi ðannaahuða, nokeLemuyayi ðannaahuða, mebaÐu mebaÐuvuu paapa karma keLemuyayi ðannaahuða, mepamaNavuu ðuk ðiravana laððeeya, mepamaNavuu ðuk ðiraviya yuþuya. mepamaNavuu ðuk ðiravuu kalhi siyalu ðuk ðiravana laððee vanneeyayi ðannaahuða, mee aaþmayehima akusala ðharmayangee ðuru kiriimaþ, kusala ðharmayangee vædiimaþ ðannaahuða. mesee æþi kalhi aayuxmaþ nigaNthayanta mee puruxa puðgala þema yam kisi sæpayak hoo, ðukak hoo, ðuk novuu sæpa novuuvak hoo viÐiyiða, ee siyalla pera kaLa karma heeþuvenma viÐiþ. mesee pæraNivuu karmayan þapasin keLavara kiriimen, aluþvuu karmayan nokiriimen, maþþehi karma nohata nogæNiima vee. maþþehi karma nohatagæNiimen karmayangee næsiima vee. karmayangee næsiimen ðuk næsiimavee. ðuk næsiimen veeðanaa næsiima vee. veeðanaa næsiimen siyalu ðuk ðiraayaama vanneeya.'' yi prakaaza kiriimata suðusu vanneeya.'

'aayuxmaþ nigaNthayini, yam see puruxayek þema ðædi kota visa povana laða vixa sahiþavuu hulakin viðina laððee vanneeða, heþema ee hula æniimee veeðanaava heeþu kota geNa ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaava viÐinneeya. ohugee asal væssooða, nææ saha lee nææyooða, zalya karma karannaavuu veðeku kæÐavannaahuya. zalya karma karana ee veða þema aayuðhayakin ohugee vaNa mukhaya kapanneeya. heþema aayuðhayakin vaNa mukhaya kæpiima heeþukota genaða, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaava viÐinneeya. zalya veða þema sæþ katuvakin ohugee hula soyanneeya. heþema sæþ katuven hula seviima heeþukota genaða, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaava

ça\q 21ræ%

viÐinneeya. zalya veða þema ohugee ee hula æða ðamanneeya. heþema hula æða ðæmiima heeþukota genaða, ðukvuu, þiyuNuvuuða, katukavuu veeðanaava viÐinneeya. ee zalya veða þema ohugee vaNa mukhayehi beheþ suNu ðamanneeya. heþema beheþ kudu vaNa mukhayehi ðæmiima heeþu kota genaða ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaava viÐinneeya. heþema mææþa kalek‌hi næ´gaavuu yahapaþ siviya æþi vaNayen suva æþþee þaniva hæsirennee þamaagee vasaGayehi vuuyee kæmaþi þænaka yaa hæki vanneeya. ohuta mebaÐu siþak vanneeya. mama vanaahi pera ðædi kota povana laða æþi vixa sahiþavuu hulakin viðina laððek viimi. ee mama hula æniimen vuu veeðanaava heeþukota ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu, veeðanaava vinðemi. ee mata asal væssooða, nææ saha lee nææyooða, zalyakarma karannaavuu veðeku kæÐevvaahuya. zalya veða þema aayuðhayakin ee magee vaNa mukhaya kæpuveeya. ee mama aayuðhayen‌ða vaNa mukhaya kæpiima heeþukota ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu, veeðanaava vinðemi. ee zalya veða þema sæþ katuven ee magee hula sevveeya.'

'ee mama sæþ katuven hula seviima heeþukota ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu, veeðanaava vinðemi. ee zalya veða þema ee maagee hula æða ðæmmeeya. ee mama hula æðiima heeþukotaða ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu, veeðanaava vinðemi. ee zalya veða þema beheþ ee maagee vaNa mukhayehi beheþ suNu gælvuuyeeya. ee mama beheþ suNu vaNa mukhayehi gælviima heeþukotaða, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu, veeðanaava vinðemi. ee mama ðæn næ´gaavuu manaa siviya æþi vaNaya æþþee, nirooga vuuyee, suvapaþ vuuyee, ekalaava hæsirennee þemee þamahata vasaGavuuyee kæmaþi pariði yaa hækkee vemiyi' kiyaayi.

'ævæþ nigaNthayini, epariððenma iðin þepi pera api viimuyi ðannahu nam, noviimuyi ðannahu nam, pera api paapa karma keLemuyi ðannahu nam, nokeLemuyi ðannahu nam,

ça\q 23ræ%

mebaÐuvuu mebaÐuvuu paapa karma keLemuyi ðannahu nam mepamaNa ðuk ðiraa giyeeya. mepamaNa ðuk ðiraviya yuþuya. mepamaNa ðuk ðiraa giya kalhi siyalu ðuk ðiraa giyee vanneeyayi ðannahu nam mee aaþmayehima akusalayangee ðuru kiriimaþ kusalayangee vædiimaþ ðannahu nam, mesee æþi kalhi aayuxmaþ nigaNthayanta mee puruxa puðgala þema yamkisi sæpak hoo ðukak hoo, ðuk novuu sæpa novuuvak hoo viÐiyiða, ee siyalla pera kaLa karma heeþuvenma viÐinneeya. mesee pæraNivuu karmayan þapasin keLavara viimen aluþvuu karmayan nokiriimen maþþehi karma nohata gæNiima vee. maþþehi karma nohata gæniimen karma næsiima vee. karma næsiimen ðuk næsiima vee. ðuk næsiimen veeðanaa næsiima vee. veeðanaa næsiimen siyalu ðuk ðiraayaama vanneeyayi prakaaza kiriimata suðusu vanneeya. ævæþ nigaNthayini, yam heyakinuþ þepi pera api viimu yayi noðannaahu nam, noviimu yayi noðannaahu nam, pera api paapa karmaya keLemu yayi noðannaahu nam, nekeLemu yayi noðannaahu nam, mebaÐuvuu mebaÐuvuu paapa karma keLemuyayi noðannaahu nam, mepamaNa ðuk ðiraa giyeeya, mepamaNa ðuk ðiraviya yuþuya, mepamaNa ðuk ðiraa giya kalhi siyalu ðuk ðiraa giyee vanneeyayi noðannaahu nam, ihaaþmayehima akusalayangee ðuru kiriima, kusala ðharmayangee vædiima noðannaahu nam, esee æþi kalhi aayuxmaþ nigaNthayanta mee puruxa puðgala þema yamkisi sæpak hoo ðukak hoo, ðuk novuu sæpa novuuvak hoo viÐiyiða, ee siyalla pera kaLa karma heeþuven viÐinneeya. mesee pæraNivuu karrmayan þapasin keLavara viimen aluþvuu karmayan nokiriimen maþþehi karma nohata gæNiima vee. maþþehi karma nohata gæniimen karma næsiima vee. karma næsiimen ðuk næsiima vee. ðuk næsiimen veeðanaa næsiima vee. veeðanaa næsiimen siyalu ðuk ðiraayaama vanneeyayi prakaaza kiriimata suðusu novanneeya.'

ça\q 24ræ%

5. ''mahaNeni, mesee kii kalhi ee nigaNthayoo mata mesee kiivaahuya. 'ævæþni, sarvajçavuu, siyalla ðannaavuu nigaNtha naaþha puþra þema siyalla ðannaa jçaanaya æþi bava prakaaza karayi. yannaavuuða, sitinnaavuuða, niðannaavuuða, niði ðuru karannaavuuða mata, niranþarayen siyalla nuvaNin ðækiima eLaBa sitiyeeya' kiyaayi. heþema mesee kiiya. 'ævæþ nigaNthayini, þopa visin pera karaNa laða paapa karma æþþeemaya. eya mee katukavuu ðuxkara pævæþumen ðiravav. yam heyakin ðæn kayin sávara vuuvaahuða, vacanayen sávara vuuvaahuða, siþin sávara vuuvaahuða, eya maþþehi paapa karmayaagee nokiriima vee. mesee puraaNavuu karmayan þapasin keLavara viimen. aluþvuu karmayan nokiriimen maþþehi karma nohata gæniima vee. maþþehi karma nohata gæniimen karmayangee næsiima vee. karma næsiimen ðuk næsiima vee. ðuk næsiimen veeðanaa næsiima vee. veeðanaa næsiimen siyalu ðuk ðiraayaama vanneeya' kiyaayi. eya vanaahi apata ruciða vee. kæmaþiða vee. eyin‌ða saþutu siþ æþþoo viimuya,' yanuyi. mahaNeni mesee kii kalhi, mama ee nigaNthayanta mesee kiivemi. ævæþ nigaNthayini, mee aaþmayehima ðepariððekin vipaaka æþþaavuu, mee ðharma pasak veþ. kavara pasakða yaþ. anungee kiim æðahiima, þamaagee kæmæþþa, æsiima aakaara kalpanaa kiriima, meseemayayi nizcaya kiriima yana mee pasayi.

' ævæþ nigaNthayini, mee ðharma pasa mee aaþmayehima ðepariððekin vipaaka æþþaavuu, ðharma pasa veþ. ovun aþuren aayuxmaþ nigaNthayangee zaasþûhu kerehi aþiiþaya piLibaÐava æðahiima kumakða? kæmæþþa kumakða? æsiima kumakða? aakaara kalpanaa kiriima kumakða? vinizcaya kumakðæ' yi asami. mahaNeni, mesee kiyannaavuu mama vanaahi nigaNthayan kerehi kisiyam karuNu sahiþavuu uþþara ðiimak noðakimi.

6. ''mahaNeni, nævaþaða nigaNthayanta mama mesee kiyami. 'nigaNthayini, ee kumakæyi haGivða? yam kalek‌hi þopagee

ça\q 25ræ%

ðædivuu upakramayak veeða? ðædivuu viiryyayak veeða? ekalhi upakramayen hatagaþþaavuu, ðædivuu, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaavan viÐinnaahuða? yam kaleka vanaahi þopagee ðûdhavuu upakramayek noveeða, ðædivuu viiryyayak noveeða, ekalhi upakramayen hatagaþþaavuu, ðædivuu, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaavan noviÐinnaahuða?'

'ævæþni, yam kalek‌hi apagee ðædivuu upakramayek veeða, ðædivuu viiryyayak veeða, ekalhi upakramayen hatagaþþaavuu, ðædivuu, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaavan viÐimu. yam kalek‌hi vanaahi apagee ðædivuu upakramayak noveeða, ðædivuu viiryyayak noveeða, ekalhi upakramayen hatagaþþaavuu, ðædivuu, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaavan noviÐimu' yi kiiha.

'ævæþ nigaNthayini, mesee vanaahi yam kalek‌hi þopagee ðædivuu upakramaya veeða, ðædivuu viiryyaya veeða, ekalhi ðædivuu upakramayen hatagaþþaavuu, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaavan viÐinnaahu nam yam kalek‌hi vanaahi þopagee ðædivuu upakramayak noveeða, ðædivuu viiryyayak noveeða, ekalhi ðædivuu upakramayen hatagaþþaavuu, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu, veeðanaavan noviÐinnahu nam mesee æþi kalhi aayuxmaþ nigaNthayanta mee puruxa puðgala þema yam kisi sæpak hoo ðukak hoo ðuk novuu sæpa novuuvak hoo viÐiyiða, ee siyalla pera kaLa karma heeþuven viÐinneeya. mesee pæraNivuu karmayan þapasin keLavara viimen, aLuþvuu karmayan nokiriimen, maþþehi karma nohatagæNiima vee. maþþehi karma nohata gæniimen karmayangee næsiima vee. karma næsiimen ðuk næsiima vee. ðuk næsiimen veeðanaa næsiima vee. veeðanaa næsiimen siyalu ðuk ðiraviima vanneyayi prakaaza kiriima suðusu novanneeya.'

'aayuxmaþ nigaNthayini, iðin yam kaleka þopagee ðædivuu upakramaya veeða, ðædivuu viiryyaya veeða, ekalhi upakramayen hatagaþþaavuu, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaava navaþinnee

ça\q 26ræ%

nam yam kaleka vanaahi þopagee ðædivuu upakramaya noveeða, ðædivuu viiryyaya noveeða, ekalhi upakramayen hatagaþþaavuu, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaava nonavaþinnee nam esee æþikalhi aayuxmaþ nigaNthayanta mee puruxa puðgala þema yamkisi sæpak, ðukak, ðuk novuu, sæpa novuuvak viÐiyiða, ee siyalla perakaLa karma heeþuvenma viÐinneeya. mesee pæraNivuu karmayan þapasin keLavaraviimen, aluþvuu karmayan nokiriimen maþþehi nohata gæNiima vee. maþþehi nohata gæNiimen karmayangee næsiima vee. karmayangee næsiimen ðuk næsiima vee. ðuk næsiimen veeðanaa næsiima vee. veeðanaa næsiimen siyalu ðuka ðiraviima vanneeyayi prakaaza kiriimata suðusu vanneeya.

''aayuþmaþvuu nigaNthayini, yam heyakinuþ yam kaleka vanaahi þopagee ðædivuu upakramaya veeða, ðædivuu viiryyaya veeða, ekalhi ðædivuu, upakramayen hatagaþþaavuu, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaa viÐinnahuya. yam kalek‌hi vanaahi þopagee ðædivuu upakramaya noveeða, ðædivuu viiryyaya noveeða, ekalhi ðædivuu, upakramayen hatagaþþaavuu, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu veeðanaa noviÐinnahuya. ee þepi þumuuma upakramayen hatagaþþaavuu, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu ee veeðanaavan viÐinu labannaahu, aviðyaaven, noðæniimen, mulaaven mee puruxa puðgala þema yamkisi sæpak hoo ðukak hoo ðuk novuu sæpa novuuvak hoo viÐiyiða, ee siyalla pera kaLa karma heeþuven viÐinneeya. mesee pæraNivuu karmayan þapasin keLavara viimen aLuþvuu karmayan nokiriimen maþþehi karma nohata gæNiima vee. maþþehi karma nohata gæNiimen karmayangee næsiima vee. karma næsiimen ðuk næsiima vee. ðuk næsiimen veeðanaa næsiima vee. veeðanaa næsiimen siyaLu ðuka ðiraviima vanneeyayi vipariiþa vazayen aðahannahuya.' mahaNeni, mesee kiyannaavuu mama nigaNthayangen karuNu sahiþavuu kisiyam piLiþurak noðakimi.

ça\q 27ræ%

7.''mahaNeni, nævaþaða mama ee nigaNthayinta mesee kiyami. 'ævæþ nigaNthayini, ee kumakæyi haGivða? mee aaþmayehi vipaakaðena yam mee karmayak veyiða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo paralova vipaaka ðena karmayak veevaayi, esee læbiya hækiðæ' yi asami. 'ævæþni, esee nolæbiya hækiyayi' kiyaþ. 'paralova vipaaka ðena yam mee karmayak veyiða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo mee aaþmayehi vipaaka ðena karmayak veevaayi esee læbiya hækkeeðæ' yi asami. 'ævæþni, esee nolæbiya hækiya' yi kiyaþi.

'ævæþ nigaNthayini, ee kumakæyi haGivða? sæpa vipaaka ðennaavuu yam mee karmayak veyiða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo ðuk vipaaka ðennaavuu karmayak veevaayi, esee læbiya hækkeeðæ' yi asami. 'ævæþni, esee nolæbiya hækkeeyayi kiyaþ.'

'ævæþni, ðuk vipaaka ðennaavuu yam mee karmayak veyiða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo sæpa vipaaka ðennaavuu karmayak veevaayi esee læbiya hækkeeðæ' yi asami. 'ævæþni, esee nolæbiya hækiyayi kiyaþ.'

'ævæþ nigaNthayini, ee kumakæyi haGivða? muhukuraagiya kalhi vipaaka ðennaavuu yam karmayak veyiða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo muhukuraa nogiya kalhi vipaaka ðena karmayak veevaayi esee læbiya hækiðæyi asami.' 'ævæþni, esee nolæbiya hækiya' yi kiyaþ. '' muhukuraa nogiya kalhi vipaaka ðennaavuu yam mee karmayak veyiða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo muhukuraa giya kalhi vipaaka ðena karmayak veevaayi esee læbiya hækiðæyi asami.' 'ævæþni, esee nolæbiya hækiya' yi kiyaþ.

'ævæþ nigaNthayini, eya kumakæyi haGivða? bohoo vipaaka ðennaavuu yam mee karmayak veyiða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo svalpa vipaaka æþþaavuu karmayak

ça\q 38ræ%

veevaayi esee læbiya hækiðæyi asami.' 'ævæþni, esee nolæbiya hækiya' yi kiyaþ. 'svalpa vipaaka æþþaavuu yam ee karmayak veyiða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo bohoo vipaaka æþþaavuu karmayak veevaayi esee læbiya hækiðæyi asami.' 'ævæþni, esee nohækiya' yi kiyaþ.

'ævæþ nigaNthayini, ee kumakæyi haGivða? vipaaka viÐiya yuþuvuu yam mee karmayak veyiða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo vipaaka noviÐiya yuþuvuu karmayak veevaayi esee læbiya hækiðæyi asami.' 'ævæþni, esee nolæbiya hækiya' yi kiyaþ. '' vipaaka noviÐiya yuþuvuu yam ee karmayak veyiða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo vipaaka viÐiya yuþu karmayak veevaayi esee læbiya hækiðæyi asami.' 'ævæþni, esee nolæbiya hækiya' yi kiyaþ.

'ævæþ nigaNthayini, mesee vanaahi mee aaþmayehi viÐiya yuþuvuu yam mee karmayak veyiða, eya upakramayena hoo viiryyayen hoo paralova vipaaka viÐiya yuþu karmayak veevaayi meya nolæbenneeða, paralova vipaaka viÐiya yuþuvuu yam mee karmayak veyiða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo mee aaþmayehi vipaaka viÐiya yuþu karmayak veevaayi meya nolæbenneeya. sæpa vipaaka viÐiya yuþuvuu yam mee karmayak veyiða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo ðuk vipaaka viÐiya yuþu karmayak veevaayi meya nolæbenneeða, ðuk vipaaka viÐiya yuþuvuu yam mee karmayak veeða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo sæpa vipaaka viÐiya yuþu karmayak veevaayi meya nolæbenneeða, muhukuraa giya kalhi vipaaka viÐiya yuþuvuu yam mee karmayak veeða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo muhukuraa nogiya kalhi vipaaka viÐiya yuþu karmayak veevaayi meya nolæbenneeya. muhukuraa nogiya kalhi vipaaka viÐiya yuþu yam mee karmayak veeða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo muhukuraa giya kalhi vipaaka viÐiya yuþu

ça\q 3[1]ræ%

karmayak veevaayi meya nolæbenneeya. bohoo vipaaka viÐiya yuþuvuu yam karmayak veeða, eya mee upakramayen hoo viiryyayen hoo svalpavuu vipaaka viÐiya yuþu karmayak veevaayi meya nolæbenneeða. svalpavuu vipaaka viÐiya yuþu yam mee karmayak veeða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo bohoo vipaaka viÐiya yuþu karmayak veevaayi meya nolæbenneeða. vipaaka viÐiya yuþu yam mee karmayak veeða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo vipaaka noviÐiya yuþu karmayak veevaayi meya nolæbenneeða. vipaaka noviÐiya yuþu yam mee karmayak veeða, eya upakramayen hoo viiryyayen hoo vipaaka viÐiya yuþu karmayak veevaayi meya nolæbenneeða. mesee æþi kalhi

aayuxmaþ nigaNthayangee upakramaya nixphalavee. viiryyaya nixphalavee.

8. ''mahaNeni, nigaNthayoo mebaÐu vaaða æþþaahuya. mahaNeni, mebaÐu vaaða æþþaavuu nigaNthayangee vaaða anuvaaða ðasayak karuNu sahiþaya. gærahiya yuþu þænata pæmiNeþ. mahaNeni, iðin saþþvayoo perakaLa karma heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam mahaNeni, yam heyakin ðæn mebaÐuvuu, ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu, veeðanaa viÐinnaavuu nigaNthayoo eekaanþayen pera napuru kota karana laða ðharma æþþaahu veþ. mahaNeni, iðin saþþvayoo iizvaraaðiin visin mæviima heeþu kota geNa sæpa ðuk viÐiþ nam. mahaNeni, yam heyakin mee kaalayehi mebaÐu ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu, veeðanaa viÐinnaavuu nigaNthayoo eekaanþayen pavituvuu iizvaraaðiyaku visin mavana laððaahu veþ.

9. ''mahaNeni, iðin saþþvayoo niyamaya heeþu kota gena sæpa ðuk viÐiþ nam mahaNeni, yam heyakin mekalhi mebaÐu ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu, veeðanaa viÐinnaavuu nigaNthayoo eekaanþayen paapa niyamayak æþþoo veþ. mahaNeni, iðin saþþvayoo savæðæærum uþpaþþi heeþu heeþu kota gena sæpa ðuk viÐiþ nam, mahaNeni, yam

ça\q 3[2]ræ%

heyakin mekalhi mebaÐu ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu, veeðanaa viÐinnaavuu nigaNthayoo eekaanþayen pavituvuu uþpaþþi æþþoo veþ. mahaNeni, iðin saþþvayoo ihaaþmayehi vuu upakrama heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam, mahaNeni, yam heyakin mekalhi mebaÐu ðukvuu, þiyuNuvuu, katukavuu, veeðanaa viÐinnaavuu nigaNthayoo eekaanþayen ihaaþmayehi pavituvuu upakrama æþþoo veþ.

10.''mahaNeni, iðin saþþvayoo pera kaLa karma heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam, eyin‌ða nigaNthayoo gærahiya yuþþaahu veþ. iðin saþþvayoo pera kaLa karma heeþuven sæpa ðuk noviÐiþ nam, eyin‌ða nigaNthayoo gærahiya yuþu veþ. mahaNeni, iðin saþþvayoo iizvaraaðiingee mæviim heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam, eyin‌ða nigaNthayoo gærahiya yuþu veþ. iðin saþþvayoo iizvaraaðiingee mæviim heeþuven sæpa ðuk noviÐiþ nam, eyin‌ða nigaNthayoo gærahiya yuþu veþ. mahaNeni, iðin saþþvayoo niyama heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam, eyin‌ða nigaNthayoo gærahiya yuþu veþ. iðin saþþvayoo niyama heeþuven sæpa ðuk noviÐiþ nam, eyin‌ða nigaNthayoo gærahiya yuþþaahu veþ. mahaNeni, iðin saþþvayoo savæðæærum uþpaþþi heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam, eyin‌ða nigaNthayoo gærahiya yuþþaahu veþ. iðin saþþvayoo savæðæærum uþpaþþi heeþuven sæpa ðuk noviÐiþ nam, eyin‌ða nigaNthayoo gærahiya yuþþaahu veþ. mahaNeni, iðin saþþvayoo mee aaþmayehi vuu upakrama heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam, eyin‌ða nigaNthayoo gærahiya yuþþoo veþ. iðin saþþvayoo ihaaþmayehi vuu upakrama heeþuven sæpa ðuk noviÐiþ nam, eyin‌ða nigaNthayoo gærahiya yuþþaahu veþ. mahaNeni, nigaNthayoo mebaÐu vaaða æþþaahuya. mahaNeni, mebaÐu vaaða æþþaavuu nigaNthayangee vaaðaanuvaaða ðasaya karuNu sahiþava mesee gærahiya yuþu þænata pæmiNeþ. mahaNeni, mesee vanaahi upakramaya nixphala vee. viiryyaya

ça\q 31ræ%

nixphala vee. mahaNeni, kesee nam upakramaya saphala veeða? viiryyaya saphala veeða? mahaNeni, mee zaasanayehi mahaNaþema ðukin piidiþa novuu þamaa ðukin piidiþa kereyiða, ðhaarmikavuu sæpaya aþ nohariyiða, ee sæpayehi musapaþ noveyiða, heþema mesee ðæna gaNiyi. 'mesee viiryyaya karannaavuu maagee ðukata heeþuvuu þûxNaava viiryya kiriima heeþu kota gena ðuru veyi. man‌ða jaaþi vazayen balannaavuu upekxaava vadannaavuu magee ðukata heeþuvuu þûxNaava ðuruveeyayi kiyayi.

viiryya karannaagee viiryya kiriim heeþukotagena ðukata heeþuvuu yam þûxNaavakhugee ðuru kiriima veyiða, ehi maarga viiryyayen viiryya karanneeya.

'ehi upeekxaava vadayi. viiryya karannaavuu ee puðgalayaahata viiryya kiriima heeþukota gena ðuk upaðavana heeþuva vana þûxNaavagee ðuruviima veyi.

meseeða ohugee ee ðuka ðiraa yannee veyi. maðhyasþha vannaavuu ee puðgalayaahata maðhyasþhaviima heeþukotagena ðuk upaðavana heeþuva vana þûxNaavagee ðuruviima veyi. meseeða ohugee ee ðuka ðiraa giyee nam veyi.

11. ''mahaNeni, yamsee puruxayek þema sþriyak kerehi æLum sahiþa vuuyee, piLibaÐa siþ æþþee, ðædivuu aalaya æþþee, ðædivuu balaaporoþþu æþþee veeða, heþema an puruxayeku samaga ekva sitinnaavuu, ekva kaþhaa karannaavuu, ekva sellam karannaavuu, ekva sinaasennaavuu, ee sþriya ðakneeya. mahaNeni, ee kumakæyi haGivða? kimekða? ee puruxayaa hata an puruxayeku samaga sitinnaavuu, kaþhaa karannaavuu, mahaþsee sinaasennaavuu, mee sþriya ðæka, zookaya, vælapiimaya, ðukaya, ðomnasaya, upaayaasaya yana mohu upaðinnaahuða?'' ''svaamiini, eseeya.'' ''iita heeþu kavareeða?'' ''svaamiini, mee puruxa þema vanaahi mee sþriya kerehi æLum sahiþa vuuyee, piLibaÐa siþ æþþee, ðædi aalaya æþþee, ðædi balaaporoþþu æþþee veyi. eheyin an puruxayeku samaga sitinnaavuu, kaþhaa karannaavuu, mahaþþee sinaasennaavuu, sinaasennaavuu, ee sþriya ðæka zookaya, pariðeevaya, ðukaya, ðomnasaya, upaayaasaya yana mohu upaðiþ.''

ça\q 32ræ%

''mahaNeni, ikbiþi ee puruxayaata mebaÐu siþak vanneeya. mama vanaahi mee sþriya kerehi æLum sahiþa vuuyee, piLibaÐa siþ æþþee, ðædi aalaya æþþee, ðædi vuu balaaporoþþu æþþee vemi. ee mata an puruxayeku samaga sitinnaavuu, kaþhaa karannaavuu, mahaþsee sinaasennaavuu, sinaasennaavuu, mee sþriya ðæka zookaya, pariðeevaya, ðukaya, ðomnasaya, upaayaasaya yana mohu upaðiþ. 'mama mee sþriya kerehi magee yam chan‌ða raagayak (ælmak) veeða, eya ðuru karannem nam, iþaa yehekæyi ' kiyaayi. heþema mee sþriya kerehi yam þaða ælmak veeða, eya ðuru karanneeya. heþema pasu kaleka an puruxayeku samaga sitinnaavuu, kaþhaa karannaavuu, mahaþsee sinaasennaavuu, sinaasennaavuu, ee sþriya ðakneeya. mahaNeni, ee kumakæyi haGivða, kima? ee puruxayaata an puruxayeku samaga sitinnaavuu, kaþhaa karannaavuu, mahaþþee sinaasennaavuu, sinaasennaavuu, mee sþriya ðæka zookaya, pariðeevaya, ðukaya, ðomnasaya, upaayaasaya yana mohu upaðannaahuða?'' . ''svaamiini, meya noveemæyi. iita heeþu kavareeða? svaamiini, mee puruxa þema vanaahi mee sþriya kerehi pahavuu æLum æþþee veyi. eheyin an puruxayeku samaga sitinnaavuu, kaþhaa karannaavuu, maha sinaaven sinaasennaavuu, sinaasennaavuu, ee sþriya ðæka zoka, pariðeva, ðuk ðomnas, upaayaasayoo nuupaðiþya'' yi kiiha.

12.''mahaNeni, epariððenma mahaNaþema ðukin nomadanaa laða mee manuxyaaþmaya ðukin nomadiyi. ðæhæmivuu sæpayaða aþ nohariyi. ee sæpayehi musapaþ novuuyeeða veyi. heþema viiryya karannaavuu 'magee viiryya kiriima heeþu kota gena ðukata heeþuvuu þûxNaavagee ðuruviima veyi. upeekxaava vadannaavuu magee upeekxaava vædiima heeþunota gena ðukata heeþuvuu þûxNaavagee ðuruviima veeya' yi ðæna ganii. heþema viiryya karannaahata viiryya kiriima heeþu kota gena ðukata heeþuvuu yam þûxNaavakhugee ðuruviima veyiða, ehi viiryya karayi. upekxaava vædiima heeþukota gena ðukata heeþuvuu

ça\q 33ræ%

þûxNaavagee ðuruviimak vee nam ehi upekxaa vadayi. viiryya karannaavuu ohugee viiryya kiriima heeþu kota gena ee ðuk upaðavana heeþuva vuu þûxNaavagee ðuru viimak vee. esee ða ohugee ðuk ðiraa yaama veyi. upeekxaava vadannaavuu ohuta upeekxaava vædiima heeþu kota gena ee ðuk upaðavana heeþuva vuu þûxNaavagee ðuruviimak veeða, eseeða ohugee ðuk ðiraa giyee veyi.

13. ''mahaNeni, nævaþa anikakða kiyami. mahaNa þema mesee salakayi. sæpasee vaasaya karannaavuu maagee akusala ðharmayoo vædeþ. kusala ðharmayoo piriheþ. zariirayata ðuk æþivana see uþsaaha karannaavuu maagee akusala ðharmayoo piriheþ. kusala ðharmayoo vædeþ.

''zariirayata ðuk æþivana see uþsaaha karannehi nam iþaa yeheki kiyaayi. heþema zariirayata ðuk æþivanasee viiryya karayi. zariirayata ðuk æþivanasee viiryya karannaavuu ohugee akusala ðharmayoo piriheþ. kusala ðharmayoo vædeþ. heþema pasu kaalayehi zariirayata ðuk æþivana see viiryya nokarayi. iita heeþuva kavareeða? mahaNeni, yamak saÐahaa ee mahaNa þema zariirayata ðuk æþivana see viiryya karanneeða, ee arþþhaya ohuta sampuurNa vuuyee veyi. eheyin pasu kaalayehi zariirayata ðuk upaðina see viiryya nokarayi.

14. ''mahaNeni, yam see hii vaduvek hiiya gini peneli ðekekin þavaaða, nævaþa nævaþa þavaaða, æða hariyiða, karmanya karayiða, mahaNeni, yam heyakin vanaahi hii vaduvaa visin iiya gini peneli ðekakin þavana laððee veeða, aþizayin þavana laððee veeða, æða harina laððeeða, karmanya karana laððee veeða, ee hii vadu þema pasu kaalayehi ee iiya gini peneli ðekekin noþavayi. aþizayin noþavayi. æða nohariyi. karmanya nokarayi. iita heeþu kavareeða? mahaNeni, ee hii vadu þema yamak saÐahaa iiya gini peneli ðekekin þavanneeða? aþizayin þavanneeða, æða hariyiða, karmanya karanneeða, ee arþþhaya ohuta sampuurNa vuuyee veyi. eheyin ii vadu

ça\q 34ræ%

þema pasu kaalayehi iiya gini peneli ðekakin noþavayi. aþizayin noþavayi. æða nohariyi. karmanya nokarayi. mahaNeni, epariððenma, mahaNa þema mesee salakayi. sæpasee vaasaya karannaavuu maagee akusala ðharmayoo vædeþ. kusala ðharmayoo piriheþ. zariirayata ðuk æþivana see viiryya karannaavuu maagee akusala ðharmayoo piriheþ. kusala ðharmayoo vædeþ. mama zariirayata ðuk æþivana see viiryya karannem nam iþaa yehekæyi kiyaayi. heþema zariirayata ðuk æþivana see viiryya karayi. zariirayata ðuk æþivana see viiryya karannaavuu ohugee akusala ðharmayoo piriheþ. kusala ðharmayoo vædeþ. heþema pasu kalek‌hi zariirayata ðuk næþivana see viiryya nokarayi. iita heeþu kavareeða? mahaNeni, ee mahaNa þema yam arþþhayak kaÐahaa zariirayata ðuk æþivana see viiryya karanneeða, ee arþþhaya ohuta sampuurNa vuuyee veyi. eheyin pasu kalek‌hi zariirayata ðuk upaðina see viiryya nokarayi. mahaNeni, meseeða upakramaya phala sahiþa veyi. uþsaahaya phala sahiþa veyi.

15. 'mahaNeni, nævaþa anikakða kiyami. mee lookayehi arhaþvuu, samyak sambuððhavuu, axta viðyaa pasalos carana ðharmayangen yukþavuu, zobhana gaman æþþaavuu, lokaya ðannaavu, niruþþaravuu, ðamanaya kaLa nohæki puruxayan ðamanaya kiriimehi saarþþha vaahakayeku baÐuvuu, ðevi minisunta anuzaasanaa karannaavuu, caþussaþyayan avabooðha kaLaavuu, raagaaðii kelesun vinûza kaLaavuu, þaþhaagaþayan vahansee pahala veþ. ee þaþhaagaþa þema ðeviyan sahiþavuu, maarayan sahiþavuu, brahmayan sahiþavuu, mahaNa bamuNan sahiþavuu, ðevi minisun sahiþavuu, saþva prajaava sahiþavuu mee lookaya vizixta jçaanayen ðæna praþyakxakota ðæna ganiyi. ee þaþhaagaþa þema mula yahapaþvuu, mæða yahapaþvuu, keLavara arþþha sahiþavuu, vyaçjana sahiþavuu, siyalla sampuurNavuu ðharmaya ðeezanaa karayi. pirisiðuvuu maarga brahmavaryyaava prakaaza karayi. ee ðharmaya gûhapaþiyek hoo gûhapaþi puþrayek hoo ekþaraa kulayaka upannek hoo asayi.

ça\q 35ræ%

heþema ee ðharmaya asaa þaþhaagaþayan kerehi zraððhaava labayi. heþema ee zraððhaava læbiimen yukþavuuyee mesee salakayi. 'gihigeyi visiima avahiraya. raagaaðii keles ipaðiimata maargayayi. pæviðiviima avakaaza sþhaanayayi. gihigeyi vasannahu visin eekaanþayen sampuurNavuu, eekaanþayen pirisiðuvuu, liyana laða sakak vænivuu, mee brahmacaryyaavehi hæsirenta pahasu noveyi. mama hisakee rævul kapaa, kasata vaþ hæÐa, gihigen nikma zaasanayehi pæviði vannem nam iþaa yahapaþi' kiyaayi.

16. ''heþema mææþa kalek‌hi svalpavuu sampaþ raaziya hoo hæra mahaþvuu sampaþ raaziya hoo hæra, svalpavuu nææ pirivara hoo hæra, mahaþvuu nææ pirivara hoo hæra, hisakee rævul kapaa, kasata vasþra hæÐa, gihigen nikma zaasanayehi pæviði veyi. heþema mesee pæviði vuuyeema, bhikxuungee aðhiziila zikxaavata haa samaana ðivi pævæþmata pæmiNiyee, praaNa dþaya hæra, praaNa dþayen vælakuNee veyi. bahaa þabana laða ðaDu æþþee, bahaa þabana laða aayuðha æþþee, læjjaa æþþee, karuNaavata pæmiNiyee, siyaLu saþun korehi hiþaanukampaa æþþee, vaasaya karayi. aðaþþaaðaanaya hæra, aðaþþaaðaanayen vælakuNee veyi. ðun ðeya gannaa suLu vuuyee. ðun ðeya kæmaþi vannee, soranovuu, paviþravuu, aaþmayen yukþava, vaasaya karayi. abrahmacaryyaava hæra, zrextavuu hæsurum æþþee, graama ðharmayakvuu maiþhuna seevanayen ðuruvuuyee, væLakuNee veyi. musaa vaaðaya hæra, boru kiimen væLakuNee, saþyaya kiyana suLu vaAyee, saþyayen saþyaya gælapiima æþþee, sþhira vacana æþþee, æðahiyayuþu vacana æþþee, lokayaa noravatannek vee. pisunu vacanaya hæra keelaam kiimen væLakuNee veyi. meþænin asaa movungee biÐiima piNisa, eþænhi nokiyannee veyi. eþænin asaa ovungee biÐiima piNisa meþanhi nokiyannee veyi.

17. ''mesee biÐunavun galapannee hoo, samagi vuuvanta anubala ðennee hoo, samagiyata kæmæþþee, samagiyehi æLunee, samagiyata saþutu vannee, samagi karana vacana

ça\q 36ræ%

kiyannee veyi. pharuxa vacanaya hæra, raLu bas kiimen væLakuNee veyi. yam ee vacanayak niðosða, kaNata sæpaða, premaNiiyaða, siþa saþutu karanneeða, puravæsi bhaavayata suðusuða, bohoo ðenaa kæmaþiða, bohoo ðenaagee mana vadanniiða, ebaÐu vacana kiyannee veyi. samphapralaapaya hæra hisvuu kaþhaa kiimen væLakuNee veyi. kalata suðusu vacana æþþee, saþyavuu vacana æþþee, arþþhayen yuþ vacana æþþee, ðharmayen yuþ vacana æþþee, vinaya sambanðhavuu vacana æþþee, suðusu kalhi karuNu ðækviim sahiþavuu, pramaaNavaþvuu, aþþhayen yukþavuu, niðhaanayak men siþehi þæbiyayuþu vacana kiyannee vee.

18. ''heþema þûNa, gas, væl, siÐiim, biÐiim, aaðiyen væLakuNee veyi. eka veelee vaLaÐanaa aahaara æþþee, raaþri bhojanayen væLakuNee, nokalhi væLaÐiiman væLakuNee veyi. nætum, gii kiim, viiNaa aaðiya væyiim. visuLu ðækiim yana meyin væLakuNee veyi. mal gaÐa vilavun ðæriima eyin særasiima, aduþæn piraviimen, alákaara kiriima yana meyin væLakuNee veyi. usasun maha asnen væLakuNee veyi. ran, riðii, masu, kahavanu piLigænmen væLakuNee veyi. amu ðhaanya varga piLigænmen væLakuNee veyi. amu mas varga piLigænmen væLakuNee veyi. sþriin haa Laðæriyan piLigænmen væLakuNee veyi. ðaasiin haa ðaasayan piLigænmen væLakuNee veyi. eLuvan, þireLuvan piLigænmen væLakuNee veyi. kukuLan, huuran piLigænmen væLakuNee veyi. æþun, gavayan, asun, veLaBun piLigænmen væLakuNee veyi. keþ, vaþ piLigænmen væLakuNee veyi. ðuþa mehevaraya, paNivuda paNaþvala yeðiimaya yana meyin væLakuNee veyi. veLaÐaam piNisa gaNu ðenu kiriimen væLakuNee veyi. þaraaði aaðiyen vácaa kiriimaya, ran haa noran mizra vácaa kiriimaya, vii aaðiya mæniimen vácaa kiriimaya, yana meyin væLakuNee veyi. allas gæniimaya, vácaa kiriimaya, upaayen anun

ça\q 37ræ%

rævatiimaya, kapatikamaya, yana meyin væLakuNee veyi. siÐiimaya, mæriimaya, bæÐiimaya, sæGavii sita vasþu pæhæra gænmaya, gam pæhæriimaya, balaaþkaarakam kiriimaya, yana meyin væLakuNee veyi. heþema kaya pariharaNayata suðusuvuu sivuren haa kusa pariharaNayata suðusu piNdapaaþayen saþutuvuuyee veyi. yam yam þænek‌hima yayiða, atapirikara hæragenama yayi. yamsee nam piyaapaþ æþi pakxiyek yam yam þænek‌hima piyaaBayiða, piyaapaþ bara sahiþavama piyaaBayiða, emenma mahaNaþema kaya pariharaNayata suðusuvuu sivuren haa kusa pariharaNayata suðusu piNdapaaþayen saþutuvuuyee veyi. yam yam þænek‌hima yeeða, pirikara hæragenama yayi. heþema mee aaryyavuu ziila raaziyen yukþavuuyee, aaðhyaaþmikavuu, niravaðyavuu, suvaya viÐiyi.

19. 'heþema æsin ruupaya ðæka nimiþi vazayen nogannee kudaa salakuNu vazayen nogannee veyi. yam heeþuvakin mee cakxurinðriyehi asávarava vaasaya karannahuta vixama lobhaya haa ðomnasaya yana laamakavuu akusala ðharmayoo anuva upaðiþða, ovungee sávaraya piNisa piLipaðiyi. cakxurinðriya rakiyi. cakxurinðriyehi sávarayata pæmiNeyi. kaNin zabðaya asaa þapasin keLavara viimen aluþvuu karmayan nokiriimen maþþehi nohata gæNiima vee. maþþehi nohata gæNiimen karmayangee næsiima vee. karmayangee næsiimen ðuk næsiima vee. ðuk næsiimen veeðanaa næsiima vee. veeðanaa næsiimen naasayen suvaÐa aa[1]dNaya kota nimiþi vazayen nogannee, kudaa salakuNu vazayen nogannee veyi. yam heyakin mee zroþenðriyayayehi asávarava vaasaya karannahuta vixama lobhaya haa ðomnasa yana laamakavuu akusala ðharmayoo anuva vahanaya veþða, ovungee sávaraya piNisa piLipaðiyi. zroþenðriya rakiyi. zroþenðriyayayehi sávarayata pæmiNeyi.

20. '' ðiven rasa viÐa nimiþi vazayen nogannee, kudaa salakuNu vazayen nogannee veyi. yam heeþuvakin mee dNenðriyayehi asávarava vaasaya karannahuta vixama lobhaya

ça\q 48ræ%

haa ðomnasaya yana laamakavuu akusala ðharmayoo vahanaya veþða, ovungee sávaraya piNisa piLipaðiyi. [1]dNenðriya rakiyi. [1]dNenðriyayehi sávarayata pæmiNeyi. kayin sparxa kaLayuþþa sparxa kota nimiþi vazayen nogannee, kudaa salakuNu vazayen nogannee veyi. yam heeþuvakin mee jivheenðriyayehi asávarava vaasaya karannahuta vixama lobhaya haa ðomnasa yana laamakavuu akusala ðharmayoo anuva vahanaya veþða, ovungee sávaraya piNisa piLipaðiyi. jivheenðriya rakiyi. jivheenðriyayehi sávarayata pæmiNeyi. siþin ðharmaya ðæka nimiþi vazayen nogannee, kudaa salakuNu vazayen nogannee veyi. yam heeþuvakin mee maninðriyayayehi asávarava vasannahuta vixama lobha ðomnas yana laamakavuu akuzala ðharmayoo anuva upaðiþða, ovungee sávaraya piNisa piLipaðiyi. maninðriya rakiyi. maninðriyehi sávarayata pæmiNeyi. heþema mee aaryyavuu inðriya sávarayen yukþavuuyee, aaðhyaaþmikavuu aaðhyaaþmikavuu sæpaða viÐiyi.

21.''heþema iðiriyata yææmehi, hærii yææmehi, manaava ðæna karannee veyi. iðiriya bæliimehi, vata pita bæliimehi, manaava ðæna karannee veyi. (aþ paa) ækiliimehi, ðiga hæriimehi, manaava ðæna karannee veyi. saGala sivura haa paaþraa sivuru ðæriimehi manaava ðæna karannee veyi. anubhava kiriimehi, paanaya kiriimehi, kadaa kææmehi, rasa viÐiimehi, manaava ðæna karannee veyi. maLa muuþra kiriimehi manaava ðæna karannee veyi. yaamehi, sitiimehi, hiÐiimehi, sayanayehi niði ðuru kiriimehi, kaþhaavehi, nizzabða viimehi, manaava ðæna karannee veyi. heþema mee aaryyavuu ziila raaziyen‌ða yukþavuuyee, mee aaryyavuu inðriya sávarayen‌ða yukþavuuyee, mee aaryyavuu sihi nuvaNa ðekin yukþavuuyee. vanaya, rukmulaya, parvaþaya, kaÐuræLiya, parvaþaguhaaya, sohonaya, iþaa ðura vana senasunaya, his þænaya, piðuru godaya, yana viveeka seenaasanayak bhajanaya karayi.

22.''heþema baþin pasu kalhi piNdapaaþayen vælakuNee paryyañkaya bæÐagena, ûjukota kaya pihituvaa, sihiya iðiripaþkota þabaa hiÐaganiyi. heþema skanðha lokayehi ðædi

ça\q 4[1]ræ%

lobhaya ðurukota ðædi lobhaya pahava giyaavuu, siþin yukþava vaasaya karayi. ðædi lobhayen siþa pirisiðu karayi. ðvexayen ðuuxiþavuu siþa ðurukota kroðha rahiþa siþ æþþee, siyaLu saþun kerehi hiþaanukampaa æþþee, vaasaya karayi. vyaapaaða ðoxayen siþa pirisiðu karayi.

''þhiinamiððhaya hæra, pahavuu þhiinamiððhaya æþþee, aalooka sájçaa æþþee, sihi nuvaNa æþþee vaasaya karayi. þhiinamiððhayen siþa pirisiðu karayi. nosansun bava haa pasuþæviima hæra nosansun novii æþulaþa sásun siþ æþiva vaasaya karayi. uððhaccakukkuccayen siþa pirisiðu karayi. sæka kiriima hæra eþara kaLaavuu sæka æþþee, kuzala ðharmayanhi sæka rahiþavuuyee vaasaya karayi. vicikicchaaven siþa pirisiðu karayi.

19.''heþema mee ciþþayaagee keLesiim æþþaavuu, prajçaava ðurvala karannaavuu, niivarana pasa hæra, kaamayangen venvama, akusala ðharmayangen venva, viþarka sahiþavuu, vicaara sahiþavuu, viveekayen hatagaþ priiþiya haa sæpaya æþi. praþhama ðhyaanayata pæmiNa vaasaya karayi. mahaNeni, meseeða, upakramaya saphala vuuyee veyi. viiryyaya saphala vuuyee veyi. mahaNeni, nævaþa anikakða kiyami. mahaNaþema viþarka vicaarayangen sásiÐiimen æþuLaþa pæhæðiima æþþaavuu, ciþþayaagee ekaGa bæv æþþaavuu, viþarka rahiþavuu, vicaara rahiþavuu, samaaðhiyen hatagaþ priiþiya haa sæpaya æþi ðviþiiya ðhyaanayata pæmiNa vaasaya karayi. mahaNeni, meseeða, upakramaya saphala vuuyee veyi. viiryyaya saphala vuuyee veyi. viiryyaya saphaLavuuyee veyi.

20.'' mahaNeni, nævaþa anikakða kiyami. mahaNaþema priiþiyageeða, noælmen upeekxaa æþþeeða, sihi nuvaNa æþþeeða, vaasaya karayi. sæpayaða naama kayin viÐiyi. aaryyayoo yam ðhyaanayak upekxaa æþþee, sihi æþþee, sæpa viharaNa æþþeeyayi kiyaþða, ee þûþiiya ðhyaanayata pæmiNa vaasaya karayi. mahaNeni, meseeða, upakramaya saphala vuuyee veyi. viiryyaya kiriima saphala vuuyee veyi.

ça\q 4[2]ræ%

21 ''mahaNeni, nævaþa anikakða kiyami. mahaNaþema sæpayaða ðuru kiriimen, ðukaða ðuru kiriimen, paLamu kotama somnas, ðomnas ðeðenaagee næsiimen, ðuk næþþaavuu, sæpa næþþaavuu, upekxaa smûþi ðeðenaagee pirisiðu bæv æþi caþurþþha ðhyaanayata pæmiNa vaasaya karayi.

mahaNeni, meseeða upakramaya saphalavuuyee veyi. viiryyaya saphalavuuyee veyi.

22. heþema mesee siþa ekaGavuu kalhi, pirisiðuvuu kalhi, nirmalavuu kalhi, keles rahiþavuu kalhi, pahava giya upakleeza æþi kalhi, mûðuvuu kalhi, karmakxamavuu kalhi, sþhiravuu kalhi. kampaa novana bavata pæmiNi kalhi, pera visuu kaÐa piLiveLa sihi karaNa nuvaNa piNisa siþa elavayi. heþema noyek prakaaravuu pera visuu kaÐa pisLiveLa sihi karayi. enam jaaþi ekakða, jaaþi ðekakða, jaaþi þuNakða, jaaþi haþarakða, jaaþi pahakða, jaaþi ðasayakða, jaaþi vissakða, jaaþi þihakða, jaaþi haþalihakða, jaaþi paNahakða, jaaþi siyayakða, jaaþi ðahasakða, jaaþi lakxayakða, noyek sávarþa kalpayan‌ða, noyek vivarþa kalpayan‌ða, noyek sávarþa vivarþa kalpayan‌ða, asaval þanhi mebaÐu nam æþþek, mebaÐu goþra æþþek, mebaÐu varNa æþþek, mebaÐu aahaara æþþek, mebaÐu sæpa ðuk viÐinnek, mebaÐu aayuxaya keLavara kota æþþek viimi. ee mama eyin cuþavuuyee, asaval þanhi ipaðunemi. ehiðu mebaÐu nam æþþek, mebaÐu goþra æþþek, mebaÐu varNa æþþek, mebaÐu aahaara æþþek, meÐu sæpa ðuk viÐinnek, mebaÐu aayuxaya keLavara kota æþþek viimi. ee mama eyin cuþavuuyee, mehi upannee, vemiyi. mesee aakaara sahiþavuu, uðesiim sahiþavuu, aneka prakaaravuu, pera visuu kaÐa piLiveLa sihi karayi. mahaNeni, meseeða upakramaya saphalavuuyee veyi. viiryyaya saphalavuuyee veyi.

23. ''heþema mesee siþa ekaGavuu kalhi, pirisiðuvuu kalhi, nirmalavuu kalhi, keles rahiþavuu kalhi, pahava giya upakleeza æþi kalhi, mûðuvuu kalhi, karmakxamavuu kalhi, siti kalhi,

ça\q 41ræ%

kampaa novana bavata pæmiNi kalhi, saþþvayangee cuþaviima hoo ipaðiima ðæna gæniima piNisa siþa elavayi. heþema ðivyavuu, pirisiðuvuu, minisæsa ikma pævæþþaavuu æsin, cuþavannaavuuða, upaðinnaavuuða, hiinavuu, praNiiþavuu, suvarNavuu, ðurvarNayavuu, yahapaþ gaþivalata giyaavuuða, ayahapaþ gaþivalata giyaavuuða, saþþvayan ðakiyi. kamvuu pariððen paralova giyaavuu saþþvayan ðæna ganiyi. eekaanþayen mee pinvaþ saþþvayoo kaaya ðuzcariþayen yukþavuuvaahuya, vaak ðuzcariþayen yukþavuuvaahuya. mano ðuzcariþayen yukþavuuvaahuya. aaryyayanta upavaaða kiyannaahuya. miþyaa ðûxti æþþaahuya. miþyaa ðûxtingee karma samaaðan vuuvaahuya: ovuhu zariirayaagee biÐiimen maraNin maþu, sæpayen pahavuu, ðukata piLisaraNavuu, vivasava paþiþa vannaavuu, narakayehi upannaahuya. mee pinvaþ saþþvayoo vanaahi, kaaya sucariþayen yukþa vuuvaahuya. vaag sucariþayen yukþa vuuvaahuya. mano sucariþayen yukþa vuuvaahuya. aaryyayanta upavaaða nokiyannaahuya. samyak ðûxti æþþaahuya. samyak ðûxtiingee karma samaaðan vuuvaahuya. ovuhu zariirayaagee biÐiimen maraNin maþu, yahapaþ gaþi æþþaavuu, svarga lookayehi upannaahuyayi, mesee ðivyavuu, pirisiðuvuu, minisæsa ikma pævæþþaavuu æsin, cuþavannaavuuða, upaðinnaavuuða, hiinavuu, praNiiþavuu, suvarNavuu, ðurvarNavuu, sugaþavuu, ðurgaþavuu, saþþvayan ðakiyi. kamvuu pariððen paralova giyaavuu, saþþvayan ðæna gaNiyi. mahaNeni, meseeða upakramaya saphalavuuyee veyi. viiryyaya saphalavuuyee veyi.

26. heþema mesee siþa ekaGavuu kalhi, pirisiðuvuu kalhi, nirmalavuu kalhi, keles rahiþavuu kalhi, pahava giya upakleeza æþi kalhi, mûðuvuu kalhi, karmakxamavuu kalhi, sþhiravuu kalhi, kampaa novana bavata pæmiNi kalhi, aazravayangee kxayaviima ðænagæNiima piNisa siþa elavayi. heþema meya ðukaya þaþvuu pariððen ðæna gaNiyi. mee ðuka ipaðiimata heeþuvayayi þaþvuu pariððen ðæna gaNiyi. mee ðuk næþikiriimayayi þaþvuu pariððen ðæna ganiyi. mee ðuk næþi

ça\q 42ræ%

kiriimata piLipaðinnaavuu maargayayi þaþvuu pariððen ðæna gaNiyi. mee aazravayooyi þaþvuu pariððen ðæna gaNiyi. mee aazravayangee æþiviimata heeþuvayayi þaþvuu pariððen ðæna gaNiyi. mee aazravayangee nirooðhayayi þaþvuu pariððen ðæna gaNiyi. mee aazravayan niruððha kiriimata piLipaðina maargayayi þaþvuu pariððen ðæna gaNiyi. mesee ðannaavuu, mesee ðaknaavuu, ohugee kaamaazrava keren‌ða, siþa miðee. bhavaazrava keren‌ða siþa miðee. aviðyaazrava keren‌ða siþa miðee. miðunu kalhi 'miðuneeya' yana ðæniima vee. jaaþiya kxaya karana laððiiya. brahmacaryyaava væsa nimavana laððeeya. (saþaramagin) katayuþu ðeya karana laððeeya. mee aaþmabhaavaya piNisa anikak næþæyi ðæna gaNiyi. mahaNeni, meseeða upakramaya saphalavuuyee veyi. viiryyaya saphalavuuyee veyi.

25. ''mahaNeni, þaþhaagaþa þema mebaÐu vaaða æþþee veyi. mahaNeni, mebaÐu vaaða æþþaavuu þaþhaagaþayanta karuNu sahiþavuu pæsasiya yuþu karuNu ðasayak pæmiNeþ. mahaNeni, iðin saþþvayoo pera kaLa karma heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam mahaNeni, eekaanþayen þaþhaagaþa þema yam heyakin mekalhi mebaÐuvuu aazrava rahiþavuu, sæpa veeðanaa viÐiyiða? eheyin pera manaava karana laða karma kiriima æþþee vee. mahaNeni, iðin saþþvayoo iizvarayekugee mæviima heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam mahaNeni, eekaanþayen þaþhaagaþa þema yam heyakin mekalhi mebaÐuvuu aazrava rahiþavuu, sæpavuu veeðanaa viÐiyiða, eheyin yahapaþvuu, iizvarayeku visin mavana laððee veyi. mahaNeni, iðin saþþvayoo prakûþiya heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam mahaNeni, eekaanþayen þaþhaagaþa þema yam heyakin mekalhi mebaÐuvuu aazrava rahiþavuu, sæpavuu, veeðanaa viÐiyiða? eheyin yahapaþ prakûþiyak æþþek vee. mahaNeni, iðin saþþvayoo ipaðiima heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam mahaNeni, eekaanþayen þaþhaagaþa þema yam heyakin mekalhi mebaÐuvuu aazrava rahiþavuu, sæpavuu, veeðanaa viÐiyiða? eheyin yahapaþvuu ipaðiima æþþek vee. mahaNeni,

ça\q 43ræ%

iðin saþþvayoo mee aaþmayehi upakrama heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam mahaNeni, eekaneeþayen þaþhaagaþa þema yam heyakin mekalhi mebaÐuvuu aazrava rahiþavuu, sæpavuu, veeðanaa viÐiyiða? eheyin yahapaþvuu, mee aaþmayehi upakrama æþþee vee.

''mahaNeni, iðin saþþvayoo pera kaLa karma heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam eyin‌ða þaþhaagaþa þema pæsasiya yuþu vee. iðin saþþvayoo pera kaLa karma heeþuven sæpa ðuk no viÐiþ nam eyin‌ða þaþhaagaþa þema pæsasiya yuþu vee. mahaNeni, iðin saþþvayoo iizvarayekugee mæviim heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam eyin‌ða þaþhaagaþa þema pæsasiya yuþu vee. mahaNeni, iðin saþþvayoo iizvarayekugee mæviim heeþuven sæpa ðuk no viÐiþ nam eyin‌ða þaþhaagaþa þema pæsasiya yuþu vee. mahaNeni, iðin saþþvayoo prakûþi bhaava heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam eyin‌ða þaþhaagaþa þema pæsasiya yuþu vee. mahaNeni, iðin saþþvayoo prakûþi bhaava heeþuven sæpa ðuk no viÐiþ nam eyin‌ða þaþhaagaþa þema pæsasiya yuþu vee. mahaNeni, iðin saþþvayoo ipaðiim heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam eyin‌ða þaþhaagaþa þema pæsasiya yuþu vee. mahaNeni, iðin saþþvayoo ipaðiim heeþuven sæpa ðuk no viÐiþ nam eyin‌ða þaþhaagaþa þema pæsasiya yuþu vee. mahaNeni, iðin saþþvayoo ihaaþmayehi upakrama heeþuven sæpa ðuk viÐiþ nam eyin‌ða þaþhaagaþa þema pæsasiya yuþu vee. mahaNeni, iðin saþþvayoo ihaaþmayehi upakrama heeþuven sæpa ðuk no viÐiþ nam eyin‌ða þaþhaagaþa þema pæsasiya yuþu vee. mahaNeni, þaþhaagaþa þema mebaÐu vaaða æþþee veyi. mahaNeni, mebaÐu vaaða æþþaavuu þaþhaagaþayanta heeþu yukþi sahagaþavuu mee pæsasiya yuþu karuNu ðasaya pæmiNeþ.'' yanu meya bhaagyavaþun vahansee vaðaaLeeya. saþutu siþ æþþaavuu ee bhikxuuhu bhaagyavaþun vahanseegee vacanaya saþutin piLigaþþaahuya.

ðevaðaha suuþraya nimi. ( 1 - 2 )