ça \ q [1]2 ræ %

1 meþhuna paaraajikaa zikkhaapaða

1 suðinna baNa vara

1 ekalhi vanaahi vizaalaa nuvarata samiipa þænhi kalanða nam gamak vee. ehi situ puþrayeku vuu suðinna nam kalanða puþrayek veyi. ekalhi suðinna nam kalanða puþra þema bohoo yahaLuvan samaga vizaalaa nuvarata yamkisi karuNak nisaa giyeeya. ekalhi vanaahi bhaagyavaþun vahansee mahaþ pirisak visin pirivarana laððee ðaham ðesamin vædahunnee veyi. suðinna kalanða puþra þema mahaþ pirisak visin pirivarana laðuva ðaham ðesamin vædahunnaa vu bhaagyavaþun vahansee ðutuveeya. ðæka,ohuta mee siþa viya. mamaða baNa asannem nam yahapaþæyi kiyaayi. ikbiþi suðinna nam kalanða praþra þema ee pirisa yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, ekaþpaseka hunneeya.

2 ekaþpaseka hun suðinna nam kalanða puþrayaata 'mama vanaahi bhaagyavaþun vahansee visin (2) yam yam pariððekin ðeezanaa karana laða ðharmaya ðanimi. gihi geyi vasannahu visin sarvasampuurNa vuu sampuurNayen pirisiðu, liyavana laða sakak see pirisiðu mee brahmacaryyayehi hæsiriimata pahasu no vee. (3) mama hisakee ravul gaa ðamaa kahata pevuu vasþra æÐa, gihigen nikma anagaarika yayi kiyana laða zaasanayehi pæviðiss vannem nam yehekæyi' kiyaayi. ikbiþi bhaagyavaþun vahansee visin ðhaarmika kaþhaaven karuNu genahæra ðakvana laða samaaðan karavana laða uþsaahavaþ karana laða saþutu karana laða ee pirisa hun þænin nægita bhaagyavaþun vahansee vatee pæðakuNu kota væÐa giyeeya.

3 ikbiþi suðinna kalanðaka puþra þemee pirisa nægita giya noboo veelaavakin bhaagyavaþun vahansee yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, bhaagyavaþun vahansee væÐa ekaþpaseka sitiyeeya. ekaþpaseka siti suðinna kalanðaka puþra þema bhaagyavaþun vahanseeta 'svaamiini, mama (mehi2 (2) yoðanna) svaamiinii, mama hisakee rævul gaa ðamaa kahata pevuu vasþra hæÐa gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviðivanta kæmæþþemi. bhaagyavaþun vahansee maa pæviði karavanaseekvaa'yi bhaagyavaþun vahanseeta sæLakeLeeya.

4 'suðinnaya, oba vanaahi gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviði viimata mavpiyan veþin avasara gaþþehiðæyi' æsuuseeka. 'svaamiini, mama gihigen nikma anagaarika zaasanayehi pæviði viima piNisa avasara no gaþþee vemi'yi kiiyeeya. 'suðinnaya, þaþhaagaþavarayoo mavpiyan veþin avasara nogaþ puþrayeku pæviði no karaþi'. 'yamsee mata gihigen nikma anagaarika zaasanayehi pæviði viima piNisa avasara ðeþða svaamiini, mama esee karannemisyis' kiiveeya.

5 ikbiþi suðinna nam kalanðaka puþra þema vizaalaavehi ee katayuþþa avasan kota kalanðaka gama yamþænek‌hiða mavpiyoo yamþænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa mavpiyanta (2 ) 'mææNiyani, piyaaNani, gihigen nikma anagaarika zaasanayehi pæviðða mata anuðannaaseekvaa yi' kiiyeeya. mesee kii kalhi suðinna kalanðaka puþragee ðemavpiyoo suðinna kalanðaka puþrayaata (3) 'ðaruva suðinnaya, oba vanaahi apata pi[1]ya vuu siþa saþutu karannaa vuu suvasee vædunaa vu suvasee poxya karana laða apagee ekama puþrayaa vehiya. ðaruva suðinnaya, oba kisi ðukak noðannehiya. api maraNayenuðu obagen nokæmæþþen men vannemu. kimekða? api jiivaþva sitiyaðiima obata gihigen nikma anagaarika zaasanayehi pæviðða piNisa kesee anuðannemuðæyi' kiivaahuya.

6 ðevanuvaþ suðinna kalanðaka puþra þemee mavpiyanta (mehi 5 (2) (3) yoðanna ) þunvenuvaþ suðinna kalanðaka puþrayaagee mavpiyanta (mehi 5 (2) (3) yoðanna )

7 ikbiþi suðinna kalanðaka puþra þema 'mav piyoo mata gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata avasara noðeþyayi mehima magee maraNaya hoo pæviðða hoo veevaayi. ehi kisivak no aþurana laða bima væðahoþþeeya. ikbiþi suðinna kalanðaka puþra þema ek veelak nokaa sitiyeeya. ðeveelak nokaa sitiyeeya. þun veelak nokaa sitiyeeya. saþaraveelak nokaa sitiyeeya. pasveelak nokaa sitiyeeya. saya veelak nokaa sitiyeeya. saþ veelak nokaa sitiyeeya.

8 ikbiþi suðinna kalanðaka puþragee mavpiyoo suðinna kalanðaka puþrata (2) (mehi 5 (3) yoðanna ). 'ðaruva suðinna, nægitinna kanna, bonna, pirivaranna, kannee, bonnee, pirivarannee, kaama vasþuun paribhoga karannee, pin karannee, gihi gehi æleva, api gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviðða piNisa avasara noðaþnemuyi' kiivaahuya. mesee kii kalhi suðinna kalanðaka puþra þema nizzabða viya.

9 ðevanuvaþ ( mehi 8 (2) yoðanna ) þunvenuvaþ suðinna kalanðaka puþragee mavpiyoo (mehi 8 (2) yoðanna) þunvenuvaþ suðinna kalanðaka puþra þemee nizzabða viya.

10 ikbiþi suðinna kalanðaka puþragee yahaluvoo suðinna kalanðaka puþra þema yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyaahuya. pæmiNa , suðinna kalanðaka puþrata ( mehi 8 (2) yoðanna. ,ðaruva, venuvata ,yahaluva, yoðanna.) ðevanuvaþ (mehi 10 men 8 (2) yoðanna ) þunvenuvaþ suðinna kalanðaka puþragee yahaluvoo kalanðaka puþra suðinnata 'yahalu suðinnaya,oba (mehi 10 men 8 (2) yoðanna) þunvenuvaþ suðinna kalanðaka puþra þemee nizzabða viya.

11 ikbiþi suðinna kalanðaka puþragee yahaluvoo suðinna kalanðaka puþragee mavpiyan yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyaahuya. pæmiNa suðinna kalanðaka puþragee mavpiyanta 'mææNiyani,piyaaNani, mee suðinna þemee 'mehima magee maraNaya hoo pæviðða hoo vanneeyayi' kisivak no aþurana laða bhuumiyehi væðahoþþeeya. iðin þepi gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata suðinnata avasara no ðennahu nam, ehima maraNaya vanneeya. iðin þepi suðinnata gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata avasara ðennahu nam pæviððee sitina ohu ðakinnaahuya. iðin suðinna þemee gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððehi no ælennehi nam ohugee gaþiya kavarak vanneeða? mehima nævaþa enneeya. suðinnata gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata avasara ðeva'.

12 'ðaruveni, suðinnata gihigen nikma anagaarika zaasanayehi pæviððata avasara ðemu'. ikbiþi suðinna kalanðaka puþragee yahaluvoo kalanðaka puþra suðinna yam þænek‌hiða ehi pæmaasNiyaahuya. pæmiNa kalanðaka puþra suðinnata 'yahalu suðinna, nægitinna mavpiyan visin gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata avasara ðena laððeya'yi kiivaahuya.

13 ikbiþi kalanðaka puþra suðinna þemee 'mavpiyan visin gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata avasara ðena laððeeluyi. priiþi vuuyee oðavædi siþ æþþee aþin avayava pisimin nægitteeya. ikbiþi kalanðaka puþra suðinna þemee kiipa ðavasak zakþimaþ vii, bhaagyavaþun vahansee yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, bhaagyavaþun vahansee væÐa ekaþpaseka sitiyeeya. ekaþpaseka siti kalanðaka puþra suðinna þemee bhaagyavaþun vahanseeta, 'svaamiini, mama mavpiyan visin gihigen nikma anagaariya zaasanayehi pæviððata avasara laððemi. bhaagyavaþun vahansee maa pæviði karanaseekvaayi' kiiyeeya. kalanðaka puþra suðinna þemee bhaagyavaþun vahansee samiipayehi pæviðða læbuyeeya. upasampaðaava læbuyeeya. upasampaðaa vii vædikal nogiya suðinna þemee araNyayehi vaasaya karannee, piNdapaaþayen yæpennee, paásukula sivuru ðarannee, gepiLivelin pidu piNisa hæsirennee, mebaÐu keles kampaa karaNa ðhuþa guna samaaðan vii sitiyi. vajji gama æsuru kota vaasaya karayi.

14 ee kaalayehi vajji rata ðurbhikxayak æþþeeya. jiivaþ vee ðoo novee ðooyi sæka æþi viya. zaxya suðu bol ætin yukþaya. siittu kramayen ðivi pævæþ viiya. uþsaahayen piDu siGimen yæpennata pahasu novee. ikbiþi aayuxmaþ suðinnata 'ðæn vanaahi vajji rata jiivaþ vee ðoo novee ðooyi sæka æþi, suðu bol æta æþi, siittu kramayen jiivaþvana ðurbhikxaya veyi, uþsaahayen pidu siGimen yæpennata pahasu novee, maagee pohosaþ vu, mahaþ vasþu æþi, mahaþ bhooga æþi bohoo ranruvan æþi, bohoo vasþu upakaraNa æþi, bohoo ðhana ðhaanya æþi nææyoo bohoo veþ mama çaaþiin æsuru kota jiivaþ vannem nam yeheka, nææyoo maa nisaa ðan ðennaahuya, pin karaþ, bhikxuhuða laabha labannaahuya, mamaða piDuvalin vehesa novannemi yi, siþuveeya.

15 ikbiþi aayuxmaþ suðinna þemee senasuna akulaa paasivuru gena vizaalaa nuvara yam þænek‌hiða ehi giyeeya. piLivelin gos vizaalaa nuvara yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. aayuxmaþ suðinna þemee ee vizaalaa nuvara mahaa vanayehi vaasaya karayi. aayuxmaþ suðinnagee nææyoo, 'kalanða puþra suðinna þemee vizaalaa nuvarata aayeeyayi' æsuvaahuya. ovhu aayuxmaþ suðinnata sætak pamaNa þætivala pisuu ðaanayak genaavaahuya. ikbiþi aayuxmaþ suðinna þemee ee sætak pamaNa þæti baþ bhikxunta beðaa ðii peravaru veelehi hæÐa poravaa paa sivuru gena kalanða gamata pidu piNisa æþulvuuyeeya. kalanða gamehi gepiLivelin pidu piNisa hæsirennee þamaagee piyaagee geya yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya.

16 ee veelaavehi aayuxmaþ suðinnagee jçaaþi ðaasiyak peraðina savasa þæmbuu pittuvak visikaranu kæmæþi vuuvaaya. ikbiþi aayuxmaþ suðinna þemee ee jçaþi ðaasiyata, 'nægaNiya,visikarana svabhaava æþi eya maagee paaþrayehi mehi ðamavayi' kiiyeeya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee jçaaþi ðaasii ee pera ðina savasa þæmbuu pittuva aayuxmaþ suðinnagee paaþrayehi bahannii ohugee aþvalaða paavalaða zabðayeeða aakaaraya gaþþiiya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee jçaaþi ðaasii þomoo aayuxmaþ suðinnagee mav yam þænek‌hiða ehi pæmiNiiyaaya. pæmiNa, aayuxmaþ suðinnagee mavata 'aaryyaaveNi, ðannehiða? aaryyayan vahanseegee puþra vuu suðinna þemee pæmiNiyeeyayi' kiivaaya. 'bola, iðin æþþak kiyannehiða? þii ðaasa bhaavayen muðavamiyi' kiivaaya.

17 ee veelaavehi aayuxmaþ suðinna þemee iiyee savasa þæmbuu ee pittuva ekþaraa biþþi ayinak Laga sita anubhava karayi. aayuxmaþ suðinnagee piya þemeeða vædapalin ennee aayuxmaþ suðinna iiyee raaþriyee pisuu pittuva ekþaraa gahak yatata vii anubhava karanu ðæka, aayuxmaþ suðinna yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, aayuxmaþ suðinnata 'ðaruva suðinnaya, iiyee savasa pisuu pittuvak anubhava karannehiða? ðaruva suðinnaya, geta yaayuþu noveeða?' 'gûhapaþiya, þopagee geta giyemi. mee iiyee rææ pisuu pittuva (eþænin) læbuneeyayi' kiiveeya.

18 ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee piya þemee aayuxmaþ suðinnagee aþin alvaagena aayuxmaþ suðinnata 'ðaruva suðinnaya, enna geta yannemuyi' kiiyeeya . kbiþi aayuxmaþ suðinna þemee þama piyaagee geya yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, paNavana laða asnehi vædahunneeya, ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee piya þemee aayuxmaþ suðinnata 'ðaruva, yahapaþva ðena laðii anubhava karavayi' kiiyeeya. 'gûhapaþiya, vuvamanaa næþa, maa visin aða aahaara anubhava keLemiyi' kiiyeeya. 'ðaruva, suðinna heta ðavasata aahaara ivasanu mænavayi' kiiyeeya. aayuxmaþ suðinna þemee nizzabðava piLigaþþeeya.

19 ikbiþi aayuxmaþ suðinna þemee asnen nægita vædiyeeya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee mav þomoo ee raaþriyagee ævææmen aluþ gomin bima piribaÐa ganvaa godaval ðekak karavuuvaaya. ekak amu ranða anika ranða viya. godaval kopamaNa mahaþvuyeeða yaþ, ehaa pæþþee siti puruxayaata mehaa pæþþee siti puruxayaa noðakiyi. ovhu godaval pæðuruvalin vasvaa mæða asnak paNavaa aavaraNayak karavaa aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa kæÐavuuyeeya. 'puþriya, esee nam oba yam alákaarayakin sarasana laððaavuu suðinna nam maagee puþrayaava priyamanaapa vuuvaaða ee alákaarayakin særasennæyi, kiivaaya. 'aaryyaaveni, eseeyayi' aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa aayuxmaþ suðinnagee mavata piLiþuru ðunniiya.

20 ikbiþi aayuxmaþ suðinna þemee peravaru veelehi hæÐa poravaa paaþra sivuru gena siya piyaagee geya yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, paNavana laða asnehi vædahunneeya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee piya þemee aayuxmaþ suðinna þemee yam þækeehiða ehi pæmiNiyeeya. pæmiNa, ee godaval vivûþa karavaa aayuxmaþ suðinnata (2) 'ðaruva suðinnaya, mee þopagee mavu pasata ayaþ sþi[1]yakata ayaþ vana sþriðhanayaki. anika piyaagen aa ðeyaki. anikvaa muþþaNuvangen aa ðeeya. ðaruva suðinna, gihi vii vasþuvaða paribhooga karannata. pin ða karannata hækiya. ðaruva suðinnaya, oba mehi enna, gihi vii vasþuvaða paribhooga karava, pinuþ karavayayi, kiiyeeya. 'piyaaNeni, (3) uþsaaha no karami. samarþþha no vemi. mama ælunee brahmacaryyayehi hæsiremiyi' kiiyeeya.

21 ðevenuvaþ aayuxmaþ suðinnagee piyaa aayuxmaþ suðinnata ( mehi 20 (2) yoðanna ) þunvenuvaþ aayuxmaþ suðinnagee piyaa aayuxmaþ suðinnata ( 20 (2) yoðanna ) 'gûhapaþiya, iðin oba no ikmavannehi nam obata kiyannee, 'ðaruva suðinnaya' kiyava, 'gûhapaþiya, esee nam oba mahaþ mahaþ haNa malu karavaa ranruvanin puraa gágaa nam gaga mæððehi sædapaarehi ðamava, iita heeþu kavareeða? gûhapaþiya, ee heeþuven þopata bhayak hoo þæþigænmak hoo lomu ðæhægæniimak hoo aarakxaavak hoo yamheyakin vanneeða, eya þopata no vanneeya.'

22 mesee kii kalhi aayuxmaþ suðinnagee piya þemee no saþutu vuuyeeya. puþra vuu suðinna þemee kesee nam mesee kiyayiða? ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee piya þemee aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐata kaþhaa kaLeeya. 'saþriya, esee nam obaþ yaajçaa karava. puþra vuu suðinna þemee þopagee vacanayaða karanne nam yeheka'. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee puraana bhaaryyaa þomoo aayuxmaþ suðinnagee ðepaa alvaagena aayuxmaþ suðinnata 'aaryya puþraya, ðivyaañganaavan kebaÐuða? yam keneku nisaa oba brahmacaryyaavehi hæsisrennehiðæyi' æsiiSSSsya. 'næGaniya, mama ðivyaañganaavan balaaporoþþuven brahma caryyaavehi nohæsiremi'.

23 ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa aða sita mata suðinna aaryya puþra þemee nægani kaþhaaven kaþhaa kereeyayi ehima sihi næþiva vætunaaya. ikbiþi aayuxmaþ suðinna þemee piyaata 'gûhapaþiya, iðin kææyuþu ðeyak æþnam ðeva. no vehesavayi' kiiveeya. 'ðaruva suðinnaya, anubhava karavayi' kiiyeeya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee mav ða piyaa ða aayuxmaþ suðinna praNiiþavuu kææyuþu ðeyin buðiya yuþu ðeyin siyaþin sænahuvaahuya, pævaruvaahuya.

24 ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee mav þomoo væLaÐu paaþrayen mææþ kaLa aþa æþi aayuxmaþ suðinnata (2) 'ðaruva suðinnaya, mee kulaya pohosaþya. mahaþ ðhana æþþeeya. mahaþ vasþu æþþeeya. bohoo ran ruvan masu kahavaNuu æþþeeya. bohoo vasþu upakaraNa æþþeeya. bohoo ðhana ðhaanya æþþeeya. ðaruva suðinnaya, gihi vii vasþu paribhooga karannataða pin karannataða labanneeya. ðaruva suðinnaya, enna gihi vii vasþu paribhooga karava. pinða karavayi, kiivaaya. (3),mææNiyani, (mehi 20 (3) yoðanna ) ðevanuvaþ, ( mehi 20 (2) ( 3) yoðanna ) þunvenuvaþ aayuxmaþ suðinnagee mav þomoo aayuxmaþ suðinnata ( mehi 20 (2) (3) yoðanna ) (4) 'ðaruva suðinnaya, esee vii nam biijayakvaþ ðeva. ðaruvan næþi vasþuva licachaviihu æða no gaNiþvaayi, (5) kiivaaya. 'mææNiyani, meya karanta hækiyayi' kiiveeya. 'ðaruva suðinnaya, ðæn kohi vaasaya karannehiða?' 'mææNiyani, mahaa vanayehiya'. ikbiþi aayaxmaþ suðinna þemee asnen nægita giyeeya.

25 ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee mav þomoo aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐata kaþhaa kaLaaya. 'esee nam saþriya yam ðavasaka sûþu vuuvaaða þata osap upanneeða ikbiþi mata kiyava.' 'aaryyaaveni, eseeyayi, aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa aayuxmaþ suðinnagee mavta piLiþuru ðunniiya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa noboo kalakinma sûþu vuuvaaya. ææta osap upanneeya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa aayuxmaþ suðinnagee mavata 'aaryyaaveni, sûþu vuuvemi. mata osap upanneeya, ,saþriya, esee nam alákaarayakin alákaara vuuyee puþra suðinnata priyaða saþutuða vuuyeeða ee alákaarayen alákaara veevayi' kiivaaya. 'aaryyaaveni, eseeyayi' aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa aayuxmaþ suðinnagee mavata praþi vacana ðunniiya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee mav þomoo aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa gena mahaa vanaya yam þænek‌hiða ayuxmaþ suðinna þemee yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyaaya. pæmiNa, aayuxmaþ suðinnata mesee kiivaaya.

26 'ðaruva suðinnaya, mee kulaya (mehi 24 (2) haa (3) (4 ) ) ðevanuvaþ ( mehi 24 (2) haa (3) (4) ) þunvenuvaþ aayuxmaþ suðinnagee mav þomoo aayuxmaþ suðinnata ( mehi 23 (2) ( 3 )(4 ) esee nam eya kaLa hækiyayi pera biriÐa aþin gena mahaa vanayata væða zikxaapaða no pænaviima nisaa ðos no ðaknee pera biriÐa samaga þun varak maiþhuna ðharmayehi hæsuruneeya. oo þomoo ee karaNa kota gæb gaþþiiya. bhuumi nizriþa ðeevaþaavoo (2) 'eekaanþayen bhikxu ságha þemee piLikaa næþiva sitiyeeya. ðos næþþeeya. kalanðapuþra suðinna visin piLikaavak upaðavana laðii. ðoxayak upaðavana laððiiyayi' zabða pævæþvuuvaahuya. (3) bima æsuru kaLa ðeviyangee zabðaya asaa caaþurmahaaraajika ðeviyoo zabða pævæþvuvaahuya. þaavaþísa, yaama, þusiþa, nirmaanaraþii, paranirmiþa, vasavarþi, brahma kotasata ayaþ ðeviyoo ( mehi 2 ) mesee ee mohoþehi, ee kxaNayehi brahma lookaya ðakvaa zabðaya udata pæna næ´geeya.

27 ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐa ægee garbhaya meeruNa bavata pæmiNa puþaku væðuvaaya. ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee yahaluvoo, ee ðaruvaata 'biijaka' yayi namak þæbuvaahuya. aayuxmaþ suðinnagee pera biriÐata biijaka mav yayi namak kaLaahuya. aayuxmaþ suðinnata biijaka piyaa yayi namak kaLaahuya. ee ðeðena mææþa kaalayehi gihigeyin nikma zaasanayehi pæviðiva rahaþ bava praþyakxa kaLaahuya. ikbiþi aayuxmaþ suðinna (2) , mata eekaanþayen alaabhayeka. mata eekaanþayen laabhayak novee. maa eekaanþayen napurata labana laðii. yahapaþata labana laððee novee. yam baÐu vuu mama mebaÐuvuu yahapaþva prakaaza karana laða ðharma vinayehi pæviðiva ðivi æþiþaak sampuurNavuu pirisiðu vuu brahmacaryyaavehi hæsirennata nohæki viya. (3) heþema ee sækayen ee pasuþævisllen kettu viya. karkaza vuuyee ðurvarNavuuyee paæDuvan pæha æþivuuyee nahara maþu vuu avayava æþþee æþulaþata yomu vuu siþ æþþee sæGavunu siþ æþþee ðuk vuuyee ayahapaþ siþ æþþee vipiLisara vuuyee ðævuNeeya.

28 ikbiþi aayuxmaþ suðinnagee yahalu bhikxuuhu aayuxmaþ suðinnata 'ævæþni suðinnaya, oba pera nam pæhæyen yukþa viya. pinaagiya inðriyayan æþivuu vehiya, pæhæðuNa muhunee paatak æþþeki, aþizayin pææðuna paata siviyak æþþehiya, oba ðæn mee kaalayehi kûzaya, raluya, ðurvarNaya, paDuvanya, nahara maþu vuu avayava æþþehiya, æþulaþata yomu vuu siþ æþþee sæGavunu siþ æþþee ðuk vuuyee ayahapaþ siþ æþþee vipiLisara vuuyee ðævennehiya. ævæþni suðinnaya, kimekða? oba kalakirii brahmacaryyaavehi hæsirennehiða?'

29 'ævæþni, mama noælii brahmacaryyayehi no hæsiremi. maa visin paapa karmayak karaNalaðii. pera biriÐa haa maiþhuna ðharmayehi hæsurunemi. ævæþni, ee mata sækayak piNisa viya. vipiLisarayak viya., ( mehi 27 (2 ) yoðanna )

30 'ævæþni suðinnaya,þopata sæka kiriimen kam næþa. pasuþæviimen kam næþa. yam baðu vuu þoo mesee manaa kota vaðaaraNa laða ðharmavinayehi pæviðiva ðivi æþiþaak sampuurNa vuu pirisiðu vuu brahmacaryyayehi hæsirennata no hækivehiya. ævæþni, bhaagyavaþun vahansee visin noyek kramayen (2 ) no æliima piNisa ðharma ðeezanaa karana laðii. æliima piNisa ðharma ðeezanaa no karana laðii. venviima piNisa ðharma ðeezanaa karana laðii. ekviima piNisa ðharma ðeezanaa no karana laðii.ðædi kota nogæniima piNisa ðharma ðezanaa karaNa laðii. gæniima piNisa ðharma ðeezanaa no karaNa laðii. ævæþni, keseenam [nuo?] bhaagyavaþun vahansee visin noæliima piNisa baNa vaðaaraððii æliima piNisa vææyam karannehiða? venviima piNisa baNa vaðaaraððii ekviima piNisa vææyam karannehiða? ðædi see nogæniima piNisa baNa vaðaaraððii ðædi see gæniima piNisa vææyam karannehiða? ævæþni, bhagyavaþun vahansee visin noyek aakaarayen raagaya þunii kiriima piNisa ðharma ðeezanaa kaLee noveeða? maþ viima næþi kiriima piNisa, pipaasaa ðuru kiriima piNisa, aazaava næsiima piNisa, sasara kædiima piNisa, þûxNaava næþikiriima piNisa, no æliima piNisa, næþi viima piNisa, nivana piNisa ðharmaya ðeezanaa kaLee noveeða? (3) ævæþni, bhagyavaþun vahansee visin noyek aakaarayen (4) kaamayangee paha kiriima vaðaarana laððee noveeða? kaama hægiimvala vizixta jçaanaya kiyana laððee, kaama pipaasaavala sásiÐiima kiyana laððee, kaama siþivilivala mulin næsiima kiyana laððee noveeða? kaama ðæviimvala sásiÐiima kiyana laððee no veeða? (5) ævæþni, meya no pæhæðunavungee pæhæðiima piNisa pæhæðunavungee vizeexa pæhæðiima piNisa novee. ævæþni, nævaþaða meya no pæhæðunavungee no pæhæðiima piNisa pæhæðuna æþemekugee venasviima piNisa vanneeya'.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
31 ikbiþi ee bhikxuuhu aayuxmaþ suðinnata noyek aakaarayen ninðaa kota bhaagyavaþun vahanseeta mee kaaraNaya sæLakaLaahuya. ikbiþi bhaagyavaþun vahansee mee kaaraNayehi mee siððhiyehi bhikxu sághayaa ræskaravaa aayuxmaþ suðinnagen , suðinnaya, oba pera biriÐa samaga maiþhuna ðharmayehi hæsurunee æþþaðæyi æsiiya. .bhaagyavaþun vahansa, æþþaya . buððhavuu bhaagyavaþun vahansee garhaa kaLaseeka. (2) , his puruxaya,nosuðusu vuu no gælapena, zramaNayanta no gælapena akæpa no katayuþþak keLehiða. his puruxaya, kesee nam oba mebaðu manaa kota ðeezanaa karana laða ðharma vinayehi pæviðivii ðivi æþiþaak kal sampuurNa vuu pirisiðu vuu brahmacaryyayehi hæsirennata nohækkeeða? (3) his puruxaya, maa visin noyek aakaarayen no æliimata ðharma ðeezanaa karana laððee noveeða? raaga sahiþa noviimata, ven viimata, ek noviimata ðharma ðeezanaa karana laððee noveeða? bæmi lihanta ðædi kota no gænmata ðharma ðeezanaa karana

ça\q [2]4 ræ%

laðaðee no veeða? ðædi kota no gænmata ðeezanaa karana laððee noveeða? his puruxaya, oba kesee nam maa visin no æliima piNisa ðharmaya ðeezanaa kaLa kalhi raaga sahiþa bava piNisa siþannehiða? venviima piNisa ðharmaya ðeezanaa kaLa kalhi ek viima piNisa siþannehiða? ðædi see no gæniima piNisa ðharma ðeezanaa kaLa kalhi gæniima piNisa siþannehiða? his puruxaya, maa visin (3) ( mehi 30 cheðayee (2) yoðanna. ) his puruxaya, maa visin noyek aakaarayen ( mehi 30 cheðayee ( 4 ) yoðanna. (4) his puruxaya, þaa visin ðaruNu vixa æþi sarpayekugeea katehi puruxa liñgaya ðamana laððee nam yahapaþa. saþriyagee saþrii nimiþþehi puruxa liñgaya no ðamana laððee nam yahapaþa. his puruxaya, þaa visin kalu sarpayekugee katehi puruxa liñgaya ðamana laððee nam yahapaþa. saþriyagee saþrii nimiþþehi puruxa liñgaya no ðamana laððe nam yahapaþa.

, his puruxaya, þaa visin gini gaþ ðæl vena ginis silu æþi aGuru valek‌hi puruxa liñagaya ðamana laððee nam yahapaþa. saþriyakagee saþrii nimiþþehi puruxa liñagaya no ðamana laððee nam yahapaþa. iita heeþu kavareeaða? his puruxaya, ( mulin kii karuNen ) ee heeþuven maraNayata hoo pæmiNenneeya. maraNaya haa samaana ðukakata pæminenneeya. ee heeþu kota gena zariirayaagee biÐamen maraNin maþu sæpa næþi, napuru gaþi æþi , napuru vætiim æþi narakayehi nuupaðinneeya. his puruxaya (ðevanu kiikarunen) mee heeþu kota gena zariirayaagee biÐiimen maraNin maþu sæpa næþi napuru gaþi æþi , napuru vætiim æþi narakayehi upaðinneya. (5)

,his puruxaya, yambaðu vuu oba saþpuruxa ðharmayak no vuu gramya svabhaavayak vuu, niica svabhaavayak vuu napura æsuru kaLa ðeyak vuu pahaþ svabhaayakvuu rahasigaþa vuu ðeðenek aþara æþi samavæðiimakata pæmiNiyehiða, his puruxaya, nuo bohoo akuzala ðharmayanta aaðikarþaDya. peratuva yannaaya. his puruxaya, meya no pæhæðunavungee pæhæðiima piNisa pæhæðunavungee vædiviima piNisa no vee. his puruxaya, nævaþa meya no pæhæðunavungee no pæhæðiima

ça\q [2]5 ræ%

piNisa pæhæðunaavuu samaharungee venas bava piNisa vee. , ikbiþi bhaagyavaþun vahansee aayuxmaþ suðinnata noyek aakaarayen nigraha kota sæhællu novuu pævæþmehi, sæhællu novuu jiivikaavehi, mahaa aazaa æþi bævhi, laða ðeyin saþutu novana bævhi, pirisehi æluNa bævhi, kusiiþa bævhi, nuguNa kiyaa noyek aakaarayen sæhællu pævæþmehi sæhællu jiivikaavehis aloobha bævhi laða ðeyin sææhena bævhi keLes þavana bævhi keLeskampaa kiriimehi saþaqtu gena ðena bævhi keLes siÐina biÐina bævhi viiryyayehi guNa kiyaa bhikxuunta iita gælapena ðæhæmi kaþhaava kota bhikxuun aamanþraNaya kaLa seeka.

32 ,mahaNeni, esee nam bhikxuunta prayoojana ðahayak nisaa zikxaapaða paNavannemi. sághayaagee yahapaþ bhaavaya piNisa, sághayaagee pahasuva piNisa, hikma viimata apahasu puðgalayanta ðaduvam piNisa, ziilaacaara bhikxuungee pahasuva piNisa, melova keLes sávaraya piNisa, paralova vipaaka ðena keLesnæsiima piNisa, no pæhæðunavungee pæhæðiima piNisa, pæhæðunavungee vædi pæhæðii piNiisa, saððharmayaagee pævæþma piNisa vinayata upakaara piNisa ða yana ðasaya gænayi. mahaNeni, mee zikxaapaðaya mesee kiyavanneya. (3) ( keseeða ) , yamkisi bhikxuvak maiþhuna ðharmayehi yeðenneeða (ohu) sasnen pæraðunee vee. aazrayata no suðussek veyi,. bhaagyavaþun vahansee visin mesee mee zikxaapaðaya paNavana laððee vee


( suðinna baNavara nimi. )2 væÐiriyagee kaþhaava


1 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak vizaalaa nuvara mahaa vanayehi væÐiriyak kææma biimavalin saþutu kota ææta maiþhuna ðharmaya karayi.ikbiþi ee mahaNa þema peravaru veelehi hæÐa poravaa paa sivuru gena vizaalaa nuvara pidu

ça\q [2]6 ræ%
piNisa hæsuruneeya. ekalhi vanaahi bohoo bhikxuuhu senasunvala æviðinnata yannaahu ee bhikxuvagee pansala yam þænakaða eþænata pæmiyaahuya. ee væÐiri þomoo ðura sita ena ee bhikxun ðæka ee bhikxun yam þænek‌hiða ehi pæmiNiyaaya.pæmiNa ee bhikxuungee iðiriyehi ukula selaviya. valigaya selaviya.ukula pennuvaaya.aðahas heLi kaLaaya.


2 ikbiþi ee bhikxuunta mee siþa viya.. eekaanþayen ee mahaNa þema mee væÐariya samaga maiþhuna ðharmaya seevanaya karayi. kiyaa ekaþpaseka sæGavii sitiyaahuya.ikbiþi ee bhikxu þemee vizaalaa nuvara pidu piNisa hæsira piNdapaaþaya rægena peralaa aayeeya. ikbiþi ee væÐiri þomoo ee bhikxuva yam þænek‌hiða ehi pæmaNisyaaya. ikbiþi ee mahaNa þema ee piNdapaaþaya kotasak vaLaðaa kotasak ee væÐarisyata ðunneeya. ikbiþi ee væÐiri þomoo anubhava kota ee bhikxuvata katiya ðigu kaLaaya.ikbiþi ee bhikxuva ee væÐiriya samaga maiþhuna ðharmaya seevanaya karayi. ikbiþi ee bhikxuuhu ee bhikxuvata , ævæþni, bhaagyavaþun vahansee visin zikxaapaða pæNavuuyee noveða? ævæþni, oba kumak heyin væÐiriyak samaga maiþhuna ðharmaya seevanaya kereeðæyi, kiivaahuya., ævækni. bhaagyavaþun vahansee visin zraavakayanta zikxaapaða paNavana laða bava saþyaya.ee miniss saþriyak samagaya. þirisangaþayan haa noveeya. ævæþni, eya eseema noveeða?,

3 ( 1 ) ,ævæþni, ayogya vuu no gælapena nusuðusu zramaNa bhaavayata no gælapena, akæpa nokatayuþþak karana laðii. ævæþni, oba kesee nam mebaðu manaakota prakaaza karana laða ðharma vinayehi pæviðiva ðivihimiyen sampuurNa, pirisiðu brahmacaryyaavehi hæsirennata no hækkehiða, (2) ævæþni, bhaagyavaþun vahansee visin noyek aakaarayen ( mehi 30 cheðayee (2) yoðanna

ça\q[2]7 ræ%

ævæþni, meya nopæhæðunavungee pæhæðiima piNisa pæhæðunavungee vædi pæhæðiima piNisa novanneeya. ævæþki, nævaþa meya nopæhæðunavungee no pæhæðiima piNisa pæhæðuna æþamekugee venas viima piNisa vanneeya. ikbiþi ee bhikxuuhu ee bhikxuvata noyek aakaarayen garhaa kota bhaagyavaþun vahanseeta mee karuNa kiivaahuya. ikbiþi bhaagyavaþun vahansee mee kaaraNayehi mee siððhiyehiðii bhikxu sághayaa ræs karavaa , mahaNa, þoo væÐiriyak samaga maiþhuna ðharmayehi yeðennehi yanu æþþaða ?, , bhaagyavaþun vahansa, æþþaya., bhaagyavaþ buðurajaaNan vahansee garhaa kaLa seeka ( mehi 31 cheðayee (2 ) yoðanna ) ,his puruxaya, maa visin noyek aakaarayen (mehi31 cheðayee (2 ) yoðanna ) yam kisi mahaNek yataþ piriseyin þirisangaþa saþvayeku samagaða maiþhuna ðharmayehi yeðunee nam pæraðunee veyi. aazrayata nusuðusu vee,. bhaagyavaþun vahansee visin bhikxuunta mee zikxaapaðaya mesee paNavana laððe veyi . ( væÐiriyagee kaþhaava nimi )3 sanþhaþa baNa vara

1 ee kaalayehi vizaalaa nuvara vuu bohoo vajji puþa[`][1]ka bhikxuuhu æþiþaak anubhava kaLaahuya. æþiþaak niðaaþþaaha. æþiþaak næævaahuya. æþiþaak kaa, æþiþaak niðaagena æþiþaak naa nunuvanin menehi kota, sil bahaa noþabaa ðurvala bava prakaaza nokota, maiþhuna ðharmayehi yeðunaaha. ovuhu mææþa kaalayehi çaaþiingee vipaþakða saparxa kaLaahu, roga vipaþak ða saparxa kaLaahu, aayuxmaþ anaÐa þerun veþa pæmiNa mesee kiyaþ. ,svaamiini, aananða saþhavirayan vahansa, svaamiini, api buðunvahanseeta garhaa no keLemu. ðharmayata garhaa no kelemu. sághayaata garhaa no keLemu. svaamiini, aananða saþhavirayan vahansa. api þamaatama garhaa

ça\q 18 ræ%

karana laððoo vemu. api anyayekuta garhaa no karana laððoo vemu. api ðaiva næþþoo vemu. pin næþþoo vemu. yambaðu vu api mesee manaa kota vaðaaLa ðharmayehi pæviðiva ðivi æþiþaak sampuurNa pirisiðu brahmacaryyaavehi hæsirenta nohækivuumu. svaamiini, aananða saþhavirayan vahansa, api ðæn bhaagyavaþun vahansee samiipayehi pæviðða labannemu. upasampaðaava labannemu. api ðænuðu viðarzanaa kuzala ðharmayanta pera pasu vuu booðhi pakxayehi vuu ðharmayan bhaavanaa kiriimehi yeðii sitinnemu svaamiini, aananða saþhavirayan vahansa, bhaagyavaþun vahanseeta mee kaaraNaya kiyannehi nam yahapaþa,.,ævæþni, esee yayi ,aayuxmaþ aananða saþhavirayan vahansee vizaalaa nuvara vajji puþrayanta piLiþuru ðii bhaagyavaþun vahansee yam þænakaða ehi pæmiNiyaha. pæmiNa, bhaagyavaþun vahanseeta mee kaaraNaya sæLa kaLaha.

2 ,þaþhaagaþa þemee zraavakayanta paNavana laða zikxaapaðayak vajjiin hoo vajji puþrayan nisaa hoo avalágu karanneeya yana mee kaaraNa nosiðu vee.avakaaza næþa.,ikbiþi bhaagyavaþun vahansee mee kaaraNayehi mee siððhiyehi ðæhæmi kaþhaa kota bhikxuun æmaþuseeka. , mahaNeni, yam bhikxuvak sil bahaa no þabaa ðurvalakam prakaaza nokota maiþhuna ðharmaya seevanaya karayiða, aavaavuu heþema upasampaðaa no kaLa yuþþeeya.mahaNeni yam bhikxuvak silbahaa þabaa ðurvala bava prakaaza kota maiþhunaya seevanaya karayiða, aavaavuu heþema upasampaðaa kaLa yuþuya. mahaNeni, mesee vanaahi mee zikxaapaðaya kiyavav.
,yamkisi mahaNek bhikxuun aþara aðhi ziila (maarga phala) zikxaavehiða, pænavuu zikxaa paðayehiða yukþa vuuyee sil bahaa noþabaa ðurvala bava prakaaza no kota yataþ piriseyina þirisangaþa gæhænu saþaku samagaða maiþhuna ðharmayehi hæsireeða ( ohu ) pæraðunu, aazrayata nusuðusseku vee.,

ça\q 1[1] ræ% 4 paðabhaajaniya

1 yamek vanaahi yanu yam baÐu yam see yeðunu yam jaaþi æþi , yam namak æþi, yam gooþrayak æþi, yam svabhaavayak æþi, yam see vaasaya karaNa, yam see aazraya karana, saþhavira namak hoo navaka namak hoo maðhyama namak hoo yana mee þemee yamek vanaahi yayi kiyanu læbee.

2 . bhikxuva yanu ilvaanuyi bhikxuu nami. pidu siGiimata pæmiNiyeenuyi bhikxu nami. kadana laða vasþra ( masaa ) ðaraanuyi bhikxu nami. naamayen bhikxu nami. piLi gæniimen bhikxu nami. . eva mahaNayi. bhikkhu nam vee. saraNaagamana þunin upasampaðaa vuuyeeyi bhikxu nam vee. yahapaþ bhikxuva, aratu æþi bhikxuva, hikmena bhikkhu hikviimata nuvuuvamanaa bhikxuva samagi sághayaa visin jçaþþiya ( ðænum ðiima ) saþaraveni kota æþi no varaðinasulu þænata suðusu upasampaðaaven upasampaðaa vuuyeeyayi bhikkhu nam vee. ehi yam mee bhikxuvak novaraðina þænata suðusu lesa pævaþi jçaþþiya saþaravæni kota æþi upasampaðaaven upasampaðaa vuu mee þemee mee arþhayehi aðahas karana bhikxuva nam vee.

3 zikxaa yanu þun hikviimayi zee[1]xtha ziilaya, ze[`][1]xtha siþa zee[1]xatha prajçaava yana þuna vee. ehi mee zreaxatha zikxaava mee arþhayehi aðahas karana hikmiimayi .

4 .samaga pævæþma .yanu bhaagyavaþun vahansee visin yam zikxaapaðayak paþavana laððeeða, meya saajiiva nam. ehi hikmeyi. eheyin manaa pævæþmata pæmuNuneeya yanuyi.

5 . sil bahaa noþabaa ðurvala bava nopennaa. yanu mehi .mahaNeni, ðurvala bava pranaaza kiriimakða æþþeeya, sil bahaa no þæbiimak ða æþþeeya, mahaNeni, ðurvala bava prakaaza kiriimakða æþþeeya, sil bahaa þæbiimakða æþþeeya, mahaNeni, kesee nam ðurvala bava prakaaza kiriimaða sil bahaa no þæbiimaða vee ða? (2) mahaNeni, mee zaasanayehi mahaNa þemee kaLakiruNee no ælunee zramaNa bhaavayen cuþavanu

ça\q 1[2] ræ%

kæmaþþee bhikxu bava pelanu labannee , bhikxu bavata lajjaa vannee, bhikxu bava piLikul karannee , gihi bava paþannee upaasaka bava paþanneeya. aaraamayee vædapala karanta balaaporoþþu vannee saamaNeera bava paþannee þiirþhaka bava paþannee, þiirþhaka zraavaka bava, zramaNayeku novana bava paþannee, zaakyapuþra (2) novana bava paþannee .mama buðun aþharinnem nam yahapaþyayi. kiyayi.hagavayi. mahaNeni, mesee ðurvala bava prakaaza kiriimaða zikxaa bahaa no þæbiimaða vee.

6 nævaþaða vanaahi kalakirunee no ælunee ( mehi 5 (2) yeðiimeeðii. buðun aþharinnem nam yahapaþ yayi. venuvata .ðharmaya aþharinnem nam. kiyaa venas kara yoðaa gaþa yuþuya.)

7 ( mehi 6 yeðiimeeðii .buqðun .yannata .sághayaa .kiyaa venas kara yoðaa gaþa yuþuyi )

8 mama sil bahaa þabannee nam yahapakæyi kiyayi. agavayi. ( 9- 23 ðakvaa cheða agata,yahapaþæyi,kiyayi agavayi , yeðiya yuþuyi.)

9 mama vinaya aþharinnem nam-

10 mama praaþimokxaya (hikviim raaziya ) aþharinnem nam -

11 mama igeNiima aþharinnem nam -

11 mama upaaðhyaayayan ( avavaaða ðennan ) aþharinnem nam -

12 mama guruvarayaa aþharinnem nam-

13 ekata vasannaa aþharinnem nam -

14 mama goolayaa aþharinnem nam-

15 mama avavaaða ðena samaana guruvarayeku æþþaa aþharinnem nam -

16 mama samaana aacaaryyavarayeku æþþaa aþharinnem nam-

18 mama samaana sil æþþaa aþharinnem nam -

19 mama gihi vem nam -

20 mama upaasakayek vannem nam -

ça\q 11 ræ%


21 mama aaraamayehi kenek vannem nam-

22 mama saamaNerayek vannem nam -

23 mama þiirþhaka zraavakayek vannem nam-

24 mama zaakya puþrayek novannee nam yahapaþæyi kiyayi agavayi. mahaNeni, mesee ðurvalakama prakaaza kiriima vee. sil ðuru nokaLee vee.

25 ( mehi 5 (2) sita 24 ðakvaa yeðiimeeðii ,aþharinnem nam yahapaþi ,venuvata , iðin mama aþharinnemiyi , yoðaagaþa yuþuyi ).

26 nævaþaða vanaahi ( mehi 5 (2) sita 24 ðakvaa yeðiimeeðii ,aþharinnem nam yahapaþi,, venuvata ,iðin mama aþharinnem ðæyi , yoðaa gaþa yuþuya ).

27 nævaþaða vanaahi ( mehi 5 (2) sita 24 ðakvaa yeðiimee ðii , aþharinnem nam yahapaþa, venuvata ,esee nam aþharinnemiyi , yoðaa gaþa yuþuya.)

28 (nævaþaða vanaahi ( mehi 5 (2) sita 24 ðakvaa yeðiimeeðii , aþharinnem nam yahapaþi., venuvata , esee nam maagee aþahæriima veyi ,yoðaa gaþa yuþuya.)

29 (1) nævaþaða vanaahi kaLakirunee no ælunee zramaNa bhaavayen cuþavanu kæmaþþee bhikxu bhaavaya peLanu labannee bhikxu bavata lajjaavannee bhikxu bava piLikul karavannee, gihi bava paþannee, upaasaka bava paþannee, aaraamayehi vædapala karannata balaaporoþþu vannee, saamaNeera bava paþannee, þiirþhaka bava paþannee ,þiirþhaka zraavaka bava paþannee, zraavakayeku novana bava paþannee, zaakya puþra novana bava paþannee, (2) mava sihi karamiyi kiyayi aGavayi. mahaNeni, mesee ðurvala bava prakaaza kiriimaða zikxaava bahaa noþæbiimaða vee. (3) piyaa sihikaramiyi kiyayi aGavayi. ( mehi pahaþa ðækvena vacana agata ,sihikaramiyi kiyayi.

ça\q 12 ræ%
aGavayi, yoðanna. ) sahoðarayaa, nægaNiya, puþaa, ðuva, bhaaryyaava, nææyan, miþrayan,gam, niyam gam, kuoqru, idam, amu rana, ruvan, zilpaya, pera karanalaða hinaava, kaþhaava, kriidaava sihikaramiyi kiyayi aGavayi. mahaNeni, meseeða vanaahi ðurvalakama prakaaza kiriimaða sil aþ no hæriimaða vee.

30 nævaþaða vanaahi ( mehi 29 (1) (2) yeðiimeeðii , sihi karamiyi ,venuvata ,æþa. maa visin poxya katayuþuyayi , yoðaa gaþa yuþuya.)

31 maagee piyaa æþa. heþema maa visin poxya kata yuþuyayi kiyayi agavayi.(mehi pahaþa ðækvena vacana agata ,maa visin poxya katayuþuyayi kiyayi aGavayi , yoðanna.) maagee sahoðarayaa æþa, heþema maagee nægaNiya æþa, ooþomoo maagee puþrayaa æþa, heþema maagee ðiyaNiya æþa, ææ maagee bhaaryyaava æþa, ææ maagee nææyoo æþa, ovuuhu maagee misþrayoo æþa . mahaNeni, meseeða ðurvalakama prakaaza kiriimaða vee. ziikxaa paða aþ nohæriyee vee.

32 nævaþaða vanaahi ( 29 (2) yeðiimeeðii, sihi karami , venuvata , æþa ææ maa poxya karanneeya, yoðaa gaþa yuþuyi.)

33 maagee piyaa æþa . heþema ( mee vaakya agata , maa poxaNaya karanneeyayi kiyayi agavayi., yoðanna.) magee sahoðarayaa æþa heþema -magee nægaNiya æþa, ææ- magee ðuva æþa, ææ- maagee bhaayya@!dva æþa, ææ- maagee nææyoo æþa, ovuhu -magee miþrayoo æþa, ovuhu-magee gama æþa, ,inða maa jiivaþ vemiyi, kiyayi aGavayi, yoðanna.) magee niyam gama æþa- magee kuoqra æþa- magee idam æþa- magee amu ran æþa- ruvan mata æþa- magee zilpaya æþa- mahaNeni, meseeða ðurvala bava prakaazakiriimaða veyi. silða aþhæriyee novee.

34 nævaþaða vanaahi ( 29 ( 1 ) yoðaa gaþa yuþuyi ) ðuxkara yayi kiyayi agavayi. pahasu no veeyayi mee vaakya agata . kiyayi agavayi. yoðanna ) ðuka see hæsirennemiyi-suvasee

ça\q 13 ræ%

no hæsiremiyi- uþsaaha no karamiyi- no hækkemiyi- aazaa næþæyi- no ælemiyi- mahaNeni, mesee ða vanaahi ðurvala bava prakaaza kiriima ða zikxaava aþhæriima ða vee.

35-46 ,mahaNeni, kesee nam ðurvalakama prakaaza kiriima ða sil aþhæriima vee ða? mahaNeni, mee zaasanayehi mahaNa þema (mehi 5 (2 ) sita 24 cheða ðakvaa ,aþ harinnem nam,venuvata ,aþaharinnem ða, bahaa noþæbiima, venuvata, bahaa þæbiima, yoðaa gaþa yuþuyi ) mahaNeni, meseeða vanaahi ðurvalakama prakaaza kiriimaða sil aþhæriimaða vee.

47 nævaþa ða vanaahi (29- (1) yoðaa gaþa yuþuyi) mata buðungen vædak næþæyi kiyayi, agavayi. ( 6 sita 18 ðakvaa cheðavala , aþharinnem nam, venuvata ,gen vædak næþa,yoðaa gaþa yuþuyi. ) mahaNeni, mesee ða vanaahi ðurvala kama prakaaza kiriiSma ða sil aþ hæriima ða vee.

48 nævaþa ða vanaahi ( 29 (1) yoðaa gaþa yuþuyi ) buðun kinam prayojana ðæyi kiyayi aGavayi. (mehi 6 sita 18 cheða vala , aþharinnee namz , venuvata , gen kinam prayoojana ða, yoðaa gaþa yuþuyi.)

49 nævaþa ða vanaahi 29 (1 ) yoðanna ) buðungen mata vædak næþayi kiyayi aGavayi . (mehi 6 sita 18 ðakvaa cheðayanhi ,aþaharinnem nam,venuvata , gen mata vædak næþa, yoðaa gaþa yuþuyi

50 nævaþaða vanaahi (29 (1) yonna ) mama buðungen miðunemi kiyayi, agavayi (mehi 6-18 ðakvaa cheðavala, aþharinnem nam , venuvata, gen miðunemi, yeðaa gaþa yuþuyi )

51 anikuðu yam buðunta samaana nam æþiveþ nam hoo ( mee vacana agata , samaana nam æþi veþ nam hoo, yoðanna) ðharmayata- sághayaata- silvalata- vinayata-zikxaapaðavalata- igeniimata-upaaðhyaayanta-aacaaryyayanta-ekata vaasaya karannanta-goolayinta- ekasamaana upaaðhyaayayanta-ekasamaana guruvarunta- samaana silrakinnanta- gihiyanta-upaasaka

ça\q 14 ræ%

yanta-aaraamayee sitina ayata - saamaNeerayanta- þiirþþhakayanta - þiirþþhakayangee zraavakayanta-zramaNa no vannanta -zaakya puþra no vannanta- ee aakaarayen ee salakuNeen ee karuNin kiyayi, aGavayi. mahaNeni, mesee vanaahi ðurvala kama prakaaza kiriimaða zikxaava aþhæriimaða vee.

52 mahaNeni, siilaya kesee aþnohæriyee vee ða? mahaNeni, mee zaasanayehi mahaNa þema yam aakaarayakin, yam salakuNakin, yam karuNakin, sil aþhaLee veyiða, ee aakaarayee ee salakuNen, ee karuNin pissek sil aþhariyi ða sil aþ nohæriyee veyi. (mehi pahaþa ðakvana vaakya agata ,sil aþ no hæriyee veyi, yoðanna ) pisseku Laga sil aþhariyi ða-visuruNu siþ æþþek sil aþhariyi ða - visiruNu siþ æþi keneku Laga sil aþhariyi ða-veeðanaavekin pelunee sil aþhariyiða-veeðanaaven pelenneku Laga sil aþhariyi ða-ðeevaþaaveku samiipayee sil aþhariyi ða-þirisan gaþa saþeku iðiriyehi sil aþhaLee ða- aziilaacaarayeku iðiriyee sil aþhaLee ða - heþema no piLiganii ða-aziilaacaarayeku visin usas ayeku samiipayehi sil aþhariyi ða- ohu ða no piLiganii ða-usas ayeku usas ayeku samiipayee sil aþhaLee ða heþema no piLiganii ða-aziilaacaariyeku aziilaacaariyeku samiipayee sil aþhaLeeða heþema no piLiganiiða-kriidaa piNisa sil aþharii ða-zabðaya piNisa sil aþahariyi ða- no asvanu kæmæþþee asvayi- asvanu kæmæþþen no asvayi -nuvaNa næþþekuta asvayi ða- çaaNavanþayaata no asvayi-siyalla hoo no asvayiða sil aþ no haLee vee. mahaNeni , mesee vanaahi sil aþ no hæriyee vee.

53 maiþhuna ðharmaya nam yam ee varuði ðharmayak æð ða, gammunta ayiþi ðeyak æð ða, niica ðharmayak æð ða, napuru aazraya keLee ða, laamaka ðeyak kota æþþeeða, ðeðenekugee rahas ekviimak vee ða, mee maiþhuna ðharmaya vee,

54 seevanaya karayi yanu heþema saþrii nimiþþen puruxanimiþþa puruxa liñgayen saþrii liñagaya yataþ piriseyin þala ætak pamaNa kuðu æþul karayi ða mee þemee pravixata karayi nam vee.

ça\q 15 ræ%

55 ,yataþ piriseyin þirisangaþa gæhæNu saþaku samaga ða , yanu þirisangaþa saþriyeku samaga ða maiþhuna ðharmaya seevanaya kota zramaNayeku novana bavata yee. zaakyapuþra novana bavatayee. manuxya sþriyeku gæna kiyanuma kavaree ða? eheyin yataþpiriseyin þirisangaþa gæhæNu saþeku samagaya kiya yuþu.

56 , pæraðunee vee,yanu yam see puruxayek þema hisa siÐunee ee zariirayen jiivaþ viimata no hækkeeða, mahaNa þema eseema maiþhuna ðharmayehi hæsira zramaNa novuuvek zaakya puþra novuuvek vee. eheyin pæraðunee vee.

57 , ekviimata no suðusuya, yanu ekviima nam ekata vinaya karmaya, ekataigeniima, samaana sil æþi bava vee. mee ekata visiimayi. eya ohu samaga næþa, eheyin ekviimata no suðusu yayi kiyanu læbee.

58 saþriivaru þun ðeneki. manuxya saþriya, amanuxya saþriya, þirisan saþriya yana þun ðenayi. saþri puruxa nimiþi ðekama æþi saþriivaru þunðeneki.manuxya amanuxya,þirisan kiyaayi. napuxsakayoo þunðeneki.manuxya amanuxya þirisan kiyaayi. puruxayoo þunðeneki.manuxya amanuxya þirisan kiyaayi.

59 manuxya sþriyakagee (2) mala maargaya, muuþra maargaya, kata yana maarga þunehi maiþhuna ðharmaya sevanaya karannaata paaraajikaa paapaya vee. (3 ) amanuxya saþi[1]yakagee mehi (2)þirisan gaþa saþriyakagee mehi (2) manuxyavuu saþrii puruxa nimiþi ðekama æþþakugee (mehi (2 ) amanuxya vuu saþri puruxa nimiþi ðekama æþþakugee ( mehi ( 2 ) þirisan gaþa vu saþriipuru nimiþi ðekama æþþekugee ( mehi (2) manuxya napuxsakayakugee (4) mala maargaya kata yana maarga ðekehi maiþhuna seevanaya karannaata paaraajikaa paapaya vee. amanuxya napuxsakayekugee ( 3) þirisangaþa napuxsaka

ça\q 16 ræ%

yekugee ( mehi (3) manuxya puruxayekugee ( mehi (3) amanuxya puruxayekugee (mehi (3) þirisangaþa puruxayekugee ( mehi (3)

60 (1) bhikxuvata seevanaya kiriiSmee siþak upan kalhi manuxya saþriiyakagee (2) mala maargayee (3) puruxa nimiþþa æþul karannaata paaraajikaa paapaya vee. (4) (mehi (1) yoðanna) muþra maargayee (3) yoðanna) (mehi (1) yoðanna ) katehi ( mehi (3) yoðanna) mee cheeðayee , manuxya , venuvata , amanuuxya ,kiyaa yoðaa gaþa yuþuya) ( mee cheeðayee ,manuxya , venuvata ,þirisan ,yoðaa gaþayuþuyi) ( mee cheeðayee , manuxya saþriyakagee , venuvata ,manuxya vu saþri puruxa nimiþi æþþekugee , yoðaagaþayuþuyi. ) mehi .manuxya saþriyakagee . venuvata . amanuxya vuu saþripuruxa nimiþi æþþekugee. yanna yoðanna ) manuxya saþriyakagee venuvata . þirisangaþa saþriipuruxa nimiþi æþþekugee. yoðaagaþa yuþuyi )
61 bhikxuvata seevanaya karana siþa upan kalhi manuxya napuxsakayena[2]gee (mehi 59 (2 ) yoðaanna )

62 bhikxunta viruððha karuvoo manuxya saþriyak bhikxuva samiipayata genaviþ mala maargayen puruxa nimiþþa uda hiÐuvaþ.heþema iÐin æþul kiriima ivasayiða, æþulviima ivasayiða, þibiima ivasayi,ða gæniima ivasayiða paaraajikaa paapaya vee.

63 bhikxuunta viruððha karuvoo manuxya saþriyak bhikxuva samiipayata genaviþ mala maargayen puruxa nimiþþa uda hiÐuvaþ. heþema iÐin æþul kiriima no ivasayiða, æþalvima ivasayiða, þibiima ivasayiða , gæniima ivasayiða paaraajikaa paapaya vee

64 bhikxunta viruðaðha karuvoo manuxya saþriyak bhikxuvak samiipayata genaviþ mala maargayen puruxa nimiþþa uda hiÐuvaþ. heþema iÐin æþul kariima no ivasayiða, æþulviima no ivasayiða, þæbiima ivasayiða, gæniima ivasayiða. paaraajikaa paapaya vee.


ça \ q 17 ræ %

65 bhikxunta viruððha karuvoo manuxya saþriyak bhikxuvak samiipayata genaviþ mala maargayen puruxa nimiþþa uda hiÐuvaþ. heþema iÐin æþul kiriima no ivasayiða, æþul viima no ivasayiða, þibiima no ivasayiða , gæniima ivasayiða paaraajikaa vee.

66 bhikxuunta viruððha karuvoo manuxya saþriyak bhikxuvak samiipayata genavuþ mala maargayen puruxa nimiþþa udahiÐuvaþ. heþema iÐin æþul kiriima no ivasayiða, æþulviiSma no ivasayiða, sitiima no ivasayiða, gæniima no ivasayiða ævaþ no vee.

67-71 ( mehi 62-66 cheðavala ,mala , yanu venuvata ,muþraa , yanu yoðanna ) 72-76 (62-66 cheðavala , mala , venuvata ,katin ,yanu yoðanna )

77-91( mehi 62-76 cheðavala , manuxya saþriyak , venuvata ,noniÐaa sitina manuxya saþriyak, yoðaa gaþa yuþuyi )
(meþæn sita cheeða 15 n 15 ta cheeða 62-76 yeðiimeeðii ,manuxya sþriyak ,venuvata yeðiya yuþu vacanaya saÐahan karanu læbee.)

92-106 ,manuxyasaþriyak ,venuvata ,niðigaþ saþriyak , yoðaagaþa yuþuya.

[2]107 -121 maþvu saþriyak

122-136 umaþu vu saþriyak

137-151 vizeexayen maþ vu saþriyak

152-166 mærunu no ðiruNu saþriyak

167-181 marunu bohoo seyin noðiruNu saþriyak

182-197 mærii bohoo see ðiraa giya saþriyak

(, paaraajikaa paapaya, venuvata ,þhulasi nam ævaþa vee. yanna yoðaa gaþa yuþu)

198-212 amanuxyasaþriyak

213 -227 þirisan gaþa saþriyak

ça\q28 ræ%


228-242 manuxya sþri nimiþi puruxa nimiþi æþi saþriyak

243-257 amanuxya sþri nimiþi puruxa nimiþi æþi saþriyak

258-272 þirisan gaþa sþripuruxa nimiþi æþi saþriyak

273-287 þirisan gaþa no niÐaa sitina sþri puruxa nimiþi æþi saþriyak

(mehi , paaraajikaa paapaya , venuvata , þhulasi nam ævaþa vee., yoðanna)

288-303 manuxya napuxsakayek

304-318 amanuxya napuxsakayek

319-333 þirisangaþa napuxsakayek

334-343 (62-66 ða 72-76 yeðiimee ðii.manuxya saþi[1]yak . venuvata .manuxya puruxayeku.
yoðanna

344-353 amanuxya puruxayeku

354-363 þirisangaþa puruxayeku

364-374 (mehi 62-76 cheða yeðiimee ðii mæruNu ,mala maargayen, venuvata .væsuNee no væsuu mala maargayen, muþra maargayen, katin,no væsunaahu visin væsunahuta,væsunahu visin væsunahuta, no væsunahu visin no væsunahuta,

375-385 ( mehi 62-76 cheða yeðiimee ðii , manuxya saþriyak ,venuvata mehi pahaþa ðækvena vacana yoðaa gaþa yuþuyi )

386-396 niðigaþ manuxya saþriyak

397-407 maþ vuu saþriyak

408-418 vizeexayen maþ vuu saþriyak

419-429 mæruNu noðiruu saþriyak

ça\q 2[1] ræ%

430-440 mæruNu bohoo noðiruu saþriyak

441-451 maLa bohoo seyin ðiruu saþriyak

452-462 amanuxya saþriyak

463-473 þirisangaþa saþriyak

474-484 minis puruxasþri nimiþi æþþek

485-495 nominis minis puruxasþri nimiþi æþiyek

496-506 þirisan minis nominiss nimiþi æþiyek

507-521 (mehi 62-76 cheðavala ,puruxanimiþþa uda hiÐuvaþ, venuvata , væsuu hoo no væsuu puruxa nimiþþa uda iÐaganiþ, no væsuu-væsuu- væsuu-væsuu- no væsuu no væsuu, yeðiya yuþuyi)

522-536 ( 507-521 yeðiimee ðii , manuxya sþriyak , venuvata , noniðaa sitina saþriyak , yanna yoðanna )

527-551 , manuxya sþriyak, venuvata ,niði gaþ sþriyak ,).

551-565 ( , manuxyasþra[1]syak , venuvata , maþ vuu sþriyak , )

566-580 ( ,manuxya sþriyak ,venuqvata , bohoo maþ vuu sþriyak , )

581-595 ( , manuxya sþriyak , venuqvata , umaþu vuu sþriyak ,)

596-610 ( , manuxyasþriyak , venuvata , vizexayen maþ vuu sþriyak ,)

611-625 ( mehi 507- 521 yeðiimeeðii , manuxyasþriyak , venuvata ,mehi pahaþa ðakvana vacanaya ee ee cheða kaaNdavalata yoðanna. , minis napuxsakayek ,

626-640 , nominis napuxsakayek ,

641-655 , þirisan gaþa napuxsakayek ,

656-670 , minis puruxayek ,

671-685 , nominis puruxayek,

686-700 , þirisangaþa puruxayek

ça\q 2[2]ræ%

701 ( rajavarungee saþuroo .sorungee saþuroo. ðhuuþayingee saþuroo . papuva paLana soru .yana paðaða yeðaa meseema cheða yoðaa gaþa yuþuyi.)
magin maga praveeza karayi ða, paaraajikaa ævaþ vee. magin nomaga sparxa karayi ða paaraajikaa ævæþ vee. no magin maga sparxa karayi ða paaraajikaa ævæþ vee. no magin nomaga praveeza karayi ða þhulasi vee .

702 bhikxuvak niðigaþ bhikxuvak kerehi varaðavaa piLipaðinaa vita pibiðisyee ivasaa ða, ðeðenaama ðaduvam læbiya yuþuya. pibiðiyee no ivasayi ða, ðuxakayaata ðaduvam kaLa yuþuya. bhikxuvak niðigaþ saamaNeerayaku kerehi varaðavaa ða, pibiðiyee ivasayiða ðeðenaatama ðaduvam kaLa yuþuya. pibiðiyee no ivasayiða, ðuuxakayaata ðaduvam kaLayuþuya.

703 saamaNeera þemee niðigaþ bhikxuva kerehi varaðavaa piLipaðiiða, pibiðisyee ivasayi ða ðeðenaatama ðaduvam kaLa yuþuya. pibiðiyee no ivasayi ða, ðuuxakayaata ðaduvam kaLa yuþuya. saamaNeera þemee niðigaþ saamaNeerayeku kerehi varaðavayi ða, pibiðiyee ivasayi ða , ðeðenama næsiya yuþuya. (mahaNakamin nerapiya yuþuyi.) pibiðiyee no ivasayi ða ðuuxakayaata ðaduvam kaLa yuþuya. no ðannaahata, no ivasannaata umaþu vuuvaahuta, siþ piþ næþþaata, veeðanaaven peLennaata aaðikarmikayaata ævæþ no vee.

( sanþhaþa baNavara nimi )


5 mizra kaþhaa


1 (1) ee kaalayee ekþaraa bhikxunamak væÐiriyaka samaga (2) maiþhuna ðharmayehi yeðuneeya. ohuta sækayak æþi viya (3) bhaagyavaþun vahansee visin zikxaa paðayak paNavana laðii.

ça\q 21 ræ%

. kimekða,mama paaraajikaa paapayata pæmuNunemða?. bhaagyavaþun vahanseeta mee kaaraNaya sæLakeLeeya. ,mahaNeni, oba paaraajikaa ævaþata pæminiyehiya, .

2 ekalhi vanaahi vizaalaa mahanuvara bohoo vajAjipuþraka bhikxuhu sil bahaa no þabaa ðurvala bava prakaaza no kota maiþhuna ðharmaya seevanaya kaLaahuya. ovunta sækayak pahaLa viya. bhaagyavaþun vahansee visin zikxaapaða paNavana laðii. kimekða? paaraajikaa paapayata pæmiNiyaahuða , bhaagyavaþun vahanseeta mee kaaraNaya sæLakaLaahuya. , mahaNeni, þepi paaraajikaa paapayata pæmaNisyaahuya.,

3 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak , mesee mata ævæþ no vannee yayi , gihikamin maiþhuna ðharmaya seevanaya keLeeya. ohuta sækayak æþi viya.( mehi1 ( 3 ))

4 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak . mesee mata ævaþ no vanneeyayi . vasþra næþiva maiþhuna ðharmaya seevanaya keLeeya. ohuta sækayak æþiviya. ( mehi 1 (3)

5 (1) ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak .mesee mata ævæþ novanneeyayi . ( 2 ) kusaþaNa hæÐa ( mehi 1 ( 2 ) ( 3)

6 ( mehi 5 ( 1 ) yoðanna. ) væhæri sivuru hæÐa ( mehi 1 ( 2) (3 )

7 ( mehi 5 (1) paþuru sivuru hæÐa ( mehi 1(2)(3)

8 ( mehi 5 (1) hisakes valin viyuu vasþrayak hæÐa ( mehi 1(2) (3)

9 ( mehi 5 (1) saþungee keÐi valin viyuu vasþra hæÐa ( mehi 1 (2 ) (3)

10 ( mehi 5 (1) bakamuhuNu pihaatu æÐumak hæÐa ( mehi 1(2) ( 3)

11 ( mehi 5( 1) aÐun ðivissamak hæÐa ( mehi (1) (2)(3)

12 ekalhi vanaahi ekþaraa pidupiNisa yana bhikxuvak putuvaka hoþ gææNu Lamayaku ðæka kaamayehi ælunee ægilla sþii[1] lígayata æþulaþ keLeeya. oo þomoo kaluriya

ça\q 22 ræ%

kaLaaya.ohuta sækayak æþi viya. bhaagyavaþunvahansee visin zikkhaapaðayak panavana laðii. kimekða? mama paaraajikaa paapayata pæmuNunem ða? bhaagyavaþuun vahanseeta mee kaaraNaya sæLakaLeeya. , mahaNa,oba paaraajikaavata nopæmiNiyehiya sághaaðisesa ævaþata pæmiNiyehiya.,

13 ekalhi vanaahi ekþaraa þaruNayek uþpalavarNaa bhikxuNiya samaga piLibaÐa siþ æþþee viya. ikbiþi ee þaruNa þemee uþpalavarNaa bhikxuNiya gamata pidu piNisa vædi kalhi kaamarayata væða sægavii sitiyeeya. uþpalavarNaa bhikxuNiya pasubaþ veelehi piNadapaaþayen nævaþuunee paya pisaðamaa kaamarayata æþuulva æÐehi hiÐagaþþaaya. ikbiþi ee þaruNa þema uþpalavarNaa bhikxuNiya osavaa gena ðuuxya keLeeya. uþpalavarNaa bhikxuNiya bhikxuNiinta mee kaaraNaya ðænvuvaaya. bhikxuNiihu bhikxuunta kiivaahuya. bhikxuuhu bhaagyavaþuun vahanseeta mee kaaraNaya ðænvuuvaahuya. ,mahaNeni,saþuutu novanniita ævæþ næþa.,

14 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvakhata saþrii lígayak æþiviya.bhaagyavaþun vahanseeata mee kaaraNaya sæLa kaLaahuya. ,mahaNeni, ee upaaðhyaayanma, ee upasampaðaavama, ee vasma bhikxuNiin aþara gaNan gannata avasara ðemi. yam ævaþak bhikxunta bhikxuNiin saha samaanaða ee ævaþ bhikxuNiin samiipayehi rakinta anuðanimi.yam ævaþak bhikxunta bhikxuNiin samaga asamaanaða. ee ævaþin ævaþ novee .

15 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuNisyakhata puruxa lígayak pahaLavuuyeeya. bhaagyavaþun vahanseeta mee kaaraNaya sæLa kaLaahuya. , mahaNeni, ee upaaðhyaayan vahanseema, ee upasampaðaavama , ee vasma bhikxun samaga gaNinnata suðusuya. yam ævæþ kenek bhikxuNiinta bhikxun haa samaanaða ee ævæþvalin ævæþ no vee.

16 (1) ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak .mesee mata ævaþ no vanneeyayi . (2) mava samaga ( mehi 1 (2) (3 ) )

ça\q 23 ræ%

17 (mehi 16 yoðanna ,mava samaga , venuvata , ðuva samaga , yoðanna.)

18 ( mehi 16 yoðanna ,mava samaga , venuvata , nágii samaga , yoðanna.)

19 ekalhi ekþaraa bhikxuvak pera biriÐa samaga maiþhuna ðharmaya seevanaya keLeeya. ( mehi 1 (2) (3) )

20 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak næmena pitak æþþeeya.heþema no æliimen yukþa vuuyee þamaagee rahasaga katin gaþþeeya. ohuta sækayak viya. ,mahaNa, oba paaraajikaa ævaþata pæmuNunehiya.,

21 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak ellena puruxa nimiþi æþþee viya. heþema no æliimen pelunee þamaagee rahas avayavaya mala maargayehi æþul keLeeya.ohuta sækayak viya., mahaNa,oba paaraajikaavata pæmuNunehiya.,

22 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak zariirayak ðutuveeya. ee zariirayehi sþrii nimiþþa samiipayehi vanayak viya. heþema .mesee mata ævaþ no vanneeyayi . nimiþþehi nimiþþa æþul karavaa vanayen pita keLeeya.ohuta sækayak viya. , mahaNa, þoo paaraajikaa ævaþata pæmuNunehiya.,

23 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak zariirayak ðutuveeya.ee zariirayehi áñagajaaþaya Laga vanayak viya. heþema .mata mesee ævæþ novanneeyayi . vaNayen puruxa avayavaya yavaa nimiþþen eliyata gaþþeeya. ohuta sækayak æþiviya. ,mahaNa. oba paaraajikaa ævaþata pæmuNunehiya.,

24 ,ee kaalayehi vanaahi ekþaraa bhikxuvak kaamayehi gijuvuuyee ænða ciþrayaka nimiþþa puruxa nimiþþen þaða keLeeya. ohuta sækayak pahaLa viya. ,mahaNa. paaraajikaa ævaþa novee ðukulaa ævæþvee.,

ça\q 24ræ%

25 ee kaalayee vanaahi ekþaraa bhikxuvak kaamayehi giju vuyee lii boonikkakugee rahas avayavaya puruxa nimiþþen srpaxa keLeeya.ohuta sækayak æþiviya. , mahaNa, paaraajikaa ævæþ novee. ðukulaa ævæþ vee.,

26 ee kaalayee vanaahi sunðara nam bhikxuvak rajagaha nuvarin pæviði vuuyee viiþhiyehi yayi.ekþaraa saþriyak ,savaamiiNi, mohoþak navaþinna, vaÐinnemiyi kiivaaya. oo þomoo vaÐimin aÐanaya osavaa katin puruxa nimiþþa alvaa gaþþaaya. ohuta sækayak viya.,mahaNa, þopa ivasuuyehiða?, ,bhaagyavaþun vahansa,mama no ivasuuyemiya,kiivaaya. , mahaNa, no ivasannaata ævæþ novee.,

27 ekalhi vanaahi ekþaraa saþriyak bhikxuvak ðæka , savaamiiNi, enumænava maiþhuna ðharmaya seevanaya karannæyi kiivaaya, , næganiya, nohæka. eya akæpayayi kiiveeya., , svaamiina, enumænava, mama kriiyaa karannemi. oba kriyaa nokaranna. mesee obata ævæþ næþayi , kiivaaya. ee mahaNa, esee kaLeeya. ohuta sækayak pahaLa viya.,mahaNa, oba paaraajikaa æpaþþiyata pæmiNunehiya.,

28 ( 27 veni cheðayee , karannemi, yannata , no karanneemi , kiyaaða ,nokaranna, yannata , karanna , kiyaaða venas kara yoðaa gaþa yuþu)

29 ( 27 cheðayee , mama kriyaa karannemi, oba kriyaa no karanna ,yannata, æþulehi happaa pitaþa pita karanna, kiyaa venas kara yoðaa gaþa yuþuyi )

30 ( 27 cheðayee ,mama kriyaa karannemi .oba kriyaa no karanna , yannata ,pitaþa happaa æþulee pita karanna. , kiyaa venas kara yoðaa gaþa yuþuyi.)

31 ee kaalayehi vanaahi ekþaraa bhikxuvak sohonata gos noðiruu zariirayak ðææka iita maiþhuna ðharmayehi hæsuruneeya. ohuta sækayak viya. ,mahaNa. oba paaraajikaa ævaþata asuvuuyehiya.,

ça\q25ræ%

32 ( 31 yoðanna ,noðiru, yanna ,bohoosee noðiru, kiyaa venas kara yoðaa gaþa yuþuuya.)

33 ( 31 yoðanna ,noðiru, yannata ,bohoo see ðiru , kiyaa venas kara yoðaa gaþa yuþuuya.)

34 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak sohonata gos hisa siÐuna maLa kaÐak ðæka vasþrayen væsuu katehi rahas avayavaya saparza karamin æþuul keLeeya. ohuta sækayak æþi viya.,mahaNa, oba paaraajikaa ævaþata pæmuNunehiya,.

35 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak sohonata gos siÐunu hisak ðæka vasþrayakin væsuu katehi puruxa nimiþi sparza nokara æþuul keleeya. ohuta sækayak pahaLa viya. ,mahaNa, paaraajikaa ævaþa novee. ðukulaa nam ævæþvee.,

36 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak ekþaraa sþriyak samaga aalaya sahagaþa siþ æþþee vee. oo þomoo kaluriya kaLaaya. sohonehi ðamana laððiiya. æta visuruNaahu veþ ikbiþi ee mahaNa þema sohonata gos æta ekaþu kota puruxa nimiþþen sþrii avayavaya piLiyela kaLeeya. ohuta sækayak viya. ,mahaNa, obata paaraajikaa aapaþþiya novee.ðukulaa nam ævæþa vee ,

37 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak naaga maanavikaavak samaga maiþhuna ðharmaya seevanaya kaLeeya. ohuta sækayak pahaLa viya. .mahaNa, oba paaraajikaa ævaþata asuvuuyeeya..

38 ( 37 yoðanna ,naagamaa navikaavak , yannata ,yakxaNiyak , kiyaa venas kara yoðaagaþa yuþuyi. '

39 (37 yoðanna ,naaga maanavikaavak , yannata ,preaþiyak, kiyaa venas karanna.'

40 (37 yoðanna,naaga maaNvikaavak ,yannata ,napuxsakayeku, kiyaa venas karanna.'

ça\q26ræ%

41 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak kasana laða iÐuran æþþee viya. heþema ,mama sæpak hoo ðukak hoo noðanimi mata ævæþ novanneeyayi , maiþhuna ðharmayehi hæsuruneeya. bhaagyavaþun vahanseeta mee kaaraNaya ðænvuuvaahuya. ,mahaNeni, ee his puruxayaa ðaþþee hoo noðaþþee hoo paaraajikaa ævaþata pæmuNuneeya.,

42 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak sþriyakata maiþhuna ðharmayehi hæsiremiyi sparza kaLa keNehi pasuþævili viya. ohuta sækayak pahaLa viya.,mahaNa. paaraajikaa ævaþa novee. sághaaðiiseesa ævaþa vee.,

43 (1) ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak bhaððiya rata jaaþiya vanayehi ðaval vaasaya piNisa gos væða hoþþeevee. ohugee avayava vaaþayen þaðavuuyee vee.ekþaraa sþriyak ðæka puruxa nimiþþehi hiÐagena kæmaþiþaak upakrama kota giyaaya. bhikxuuhu þeþviima ðæka bhaagyavaþun vahanseeta mee kaaraNaya sæLa kaLaha. (2) ,mahaNeni krama pahakin rahas avayavaya karmanyaveyi. aazaavenða, maLa nisaa ða, muþra nisaa ða, vaaþayen ða, kudaa ðaLaBu vargayee saþuun ðaxta kiriimen ða, yana meyini.mahaNeni, mee aakaara pasin puruxa nimiþþa karmanyavee. yam heyakin yam bhikxuvakagee liñagaya karmanyaveeða mahaNeni. iita heeþu næþa. avakaaza næþa. mahaNeni. heþema rahaþ bhikxuvayi. mahaNeni. ee bhikxuvata ævæþ næþa.

44 (1) ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak sævæþnuvara anðha vanayehi ðaval vaasayata giyee væða hoþþee vee. (2 ) ekþaraa gopalu sþriyak ðæka (3 ) liñagayehi vaadivuuvaaya. ee mahaNaþema æþulkiriima ivasuveeya. æþulviima ivasuveeya. þibiima ivasuveeya. gæniima ivasuveeya. ohuta sækayak viya. ,mahaNa. oba paaraajikaa ævaþata pæmuNunehiya.,

45 ( mehi 44 (1) yoðanna' ekþaraa eluvan rakinniyan ðæka) mehi 44.( 3)

ça\q27ræ%

46 (mehi 44 (1) yoðanna) ðara genenniyak ðæka. (mehi 44 (3) )

47 (mehi 44 (1) yoðanna) goma genenniyak ðæka (mehi 44 (3) )

48 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak vizaalaanuvara mahaa vanayehi ðaval vaasayata giyee væða hoþþee viya. ekþaraa sþriyak ðæka liñagayehi hiÐa æþiþaak upakrama kota kittuva sinaasemin sitiyaaya.ee mahaNa þema pibiðii ee sþriyata ,mee vædee kaLee obaðæyi , æsiiya. ,eseeya. maagee vædak yayi , kiivaaya. ohuta sæka siþuneeya. (bhaagyavaþun vahanseeta meya ðænviiya. , mahaNa. oba ivasuvee ðæyi , æsuu seeka. ,bhaagyavaþun vahansa. mama noðanimi., .mahaNa. noðannaahata ævæþ næþa..

49 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak vizaalaanuvara mahaa vanayehi ðaval vaasayata giyee gasakata heeþþuvii væða hoþþeevee. ekþaraa sþriyak ðæka liñagayehi vaadivuuvaaya. ee mahaNa vahaa nægitteeya. ohuta sækayak viya. (2) ,mahaNa. oba ivasuveeða?, ,bhaagyavaþun vahansa. mama no ivasuuyemi., ,mahaNa. no ivasannaata ævæþ næþæyi ,vaðaaLeeya.

50 (mehi 49 yoðanna. ,vahaa nægitteeya.,yaþþata ,pæægii vætuNeeya.,kiyaa venas kara yoðaa gaþayuþuya.)

51 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak vizaalaanuvara mahaa vanayehi kutaagaara zaalaavehi ðaval vaasaya kiriimata pæmiNiyee. ðorahæra væða hoþþee vee. ohugee avayava vaaþayen þaðavuuvaahuuveþ. ekalhi vanaahi vihaaraya balana bohoo sþriihu suvaÐa ða mal ða rægena vihaarayata giyooya. ikbiþi ee sþriihu ee bhikxuva ðæka liñagayehi vaadivii æþiþaak upakramakota eekaanþayen mee þemee uþum puruxayekæyi kiyaa suvaÐa ða mal ða patavaa giyaahuya. bhikxuuhu þeþvuuvahu ðæka bhaagyavaþun vahanseeta meya sæLakalaahuya.(mehi 49 (2) yoðanna.) mahaNeni. ðaval niðannahu visin ðora vasaa niðannata kiyami.,

ça\q38ræ%

52 ekalhi vanaahi bhaarukacacha ðeezavaasii ekþaraa bhikxuvak sihinen pera biriÐata maiþhuna ðharmayehi hæsira mama zramaNayek novemi. sivru harinnemiyi. bhaarukacacha ratata yannee. aþaramaga aayuxmaþ upaali þerun ðæka mee kaaraNaya sæLa kaLaaya. aayuxmaþ upaali þemee ,ævæþni. sihinen ævæþ næþæyi kiiyeeya.,

53 ekalhi vanaahi rajagahanuvara supabbaa nam upaasikaavak his zraððhaavanþiyak veyi. (2) oo þomoo yamek maiþhuna ðharmaya ðeeða oo þomoo agraðaanaya ðenniiyayi. mevæni ðûxtiyak æþþiiveyi. oo þomoo bhikxuvak ðæka ,svaamiini. vadinna maiþhuna ðharmaya seevanaya karannæyi, kiivaaya. ,nægaNiya. nosuðusuya meya kæpa næþæyi, kiiveeya. (3) ,svaamiini. vadinu mænava.ðekalavaa aþarehi gatanna mesee obata ævæþ novanneeyayi,kiivaaya. ee bhikxuva esee kaLeeya. ohuta sækayak pahaLa viya.,mahaNa. paaraajikaa ævaþa novee. sághaaðisesa ævaþavee.,

54 ( 53 1,2, haa 3 ðekalavaa aþarehi yannata buriyehi (mehi 53 (2) yoðanna.),buriya, yannata ,badee, kiyaa venaskara yoðaaganna.)

55 (mehi 54 ,buriyee,venuvata ,kisillee, yoðanna.)

56 (mehi 54 ,buriyehi, venuvata ,bellehi, yoðanna.)

57 (mehi 54 ,buriyehi, venuvata ,kan siðurehi, yoðanna.)

58 (mehi 54 ,buriyehi, venuvata ,kes vætiyehi, yoðanna.,

59 (mehi 54 ,buriyehi, venuvata,ægili aþarehi,yoðanna.)

60 (mehi 54 rajagaha yannata sævæþ kiyaaða.supabba venuvata saððhaa kiyaaða. buriyehi yannata kalavaa aþarehi kiyaaða venaskara yoðaagaþa yuþuya.,

ça\q3[1]ræ%

61 (mehi 53 rajagaha. supabbaa buriyehi yana þunata sævæþ.sañaa. aþin upakramakota muðavannemi kiyaa venaskara yoðaagaþayuþuyi.)

62 ekalhi vanaahi vizaalaanuvara licchavi kumaarayoo bhikxuvak gena bhikxuNiyakata væræðða vuuvaahuya.ðeðenama ivasuuha. ðeðenama næsiya (pæraðiya) yuþuya. ðeðenama no ivasuuvahu ða ðeðenaatama ævæþ næþa.

63 (mehi 62 ,bhikxuNiyakata, venuvata ,hikamenniyakata, yoðanna.)

64 (mehi 62 ,bhikxuNiyakata, venuvata ,saamaNeriyakata, yoðanna.)

65 (mehi 62 ,bhikxuNiyakata, venuvata ,vezaavakata, ,napuxsakayekuta, ,gûhiNiyakata, kiyaavenas kara yoðaagaþa yuþuyi.)

66 (62 mehi ,bhikxuNiyakata, yanna venuvata ,bhikxuvak gena ovunovun , kiyaa venas karagaþa yuþuyi.)

67 ekalhi vanaahi ekþaraa mahalu pæviði bhikxuvak pera biriÐa ðaknata giyeeya. oo þomoo ,svaamiini. enna sivuru harinnæyi, alvaa gaþþiiya. ee bhikxuva aapasu ennee udukuruva vætuneeya. oo þomoo maþuvii liñagayehi vaadi viya. ohuta sækayak pahaLa viya. (mehi 49 (2) yoðanna.)

68 ekalhi vanaahi ekþaraa bhikxuvak kælee vaasaya karayi. muva pætavek unvahansee muþra karana þænata viþ muþra bonnee liñagaya katin dæhægaþþeeya. ee bhikxuva ivasuveeya.ohuta sækayak viya.bhaagyavaþun vahanseeta mee karuNa prakaaza karaliiya. ,mahaNa. oba paaraajikaa ævaþata pæmuNuneeya.,


(praþhama paaraajikaava nimi)