sáyuþþa nikaaya.

1. sagaaþha vargaya.

5. bhikkhunii sáyuþþaya.

(namo þasasa bhagavaþo arahaþo samamaa samabuððhasasa [`])

1. bhikxunii vargaya.

______

1. aaLavikaa suuþraya.

1. maa visin mesee asanalaðii. ek kaleka bhaagyavaþun vahansee sævæþnuvara samiipayehivuu aneepiDu sitaaNan visin karavanalaða jeeþavanaaraamayehi vædavasanaseeka.

2. ekalhi aaLavikaa meheNiya hæÐa pereva paaþra sivuru gena sævæþnuvarata piDu piNisa giyaaya. sævæþnuvarehi piDu siGaa hæsira pasubaþhi piNdapaaþayen peraLaa aa þænæþþii, viveekaya kæmæþþii, anðhavanaya karaa pæmiNiyaaya.

ça\q [2][1]8ræ%

3. ekalhi paapii maarayaa aaLavikaa meheNiyata biya haa þæþigænma haa lomuðæhægænma upaðavanu kæmæþþee, viveekayen þorakaranu kæmæþþee. aaLavikaa meheNiya yam þænakaða, eþænata pæmiNiyeeya. pæmiNa, aaLavikaa meheNiyata gaaþhaayen mesee kiiya:

''lovehi eþaraviimek pæmiNa næþa. viveekayen kavara vædak siðukaragannehiða? kam sæpa viÐuva, esee nokota pasuþævenniyak novava.''

4. evita aaLavikaa meheNiyata mesee aðahasviya. 'mee gaaþhaava kiiyee kavarekða? minisekða nohoþ nominisekða?'

5. ikbiþi aalavikaa meheNiyata, 'mee paapiivuu maarayaa mata biya haa þæþigænma haa lomuðæhægænma upaðavanu kæmæþiva, viveekayen þorakaranu kæmæþiva gaaþhaava kiiyeeya' yi siþviya.

6. ikbiþi aalavikaa meheNiya mee paapiivuu maarayaayayi ðæna ohuta gaaþhaavalin mesee peraLaa kiiveeya:

''lovehi eþaraviimak æþa. mavisin eya nuvaNin ðænagannaalaðii pamaavuuvangee nææ vuu pavita, þoo ee nivana hoo nivanmaga noðannehiya.

''paskam aayuðha hul baÐuya. paçacaskanðhaya ovunta mas loBu ( mas kapana kotaya ) baÐuya. þoo ee kaamayehi æliimak kiiyehiða, eya mata noælmak viya.

7. evita pavitu maaraþema 'aaLavikaa meheNii maa ðaniiya' yi ðuk ðomnas æþiva ehima aþuruðanviya.

__________

ça\q [2][1][1]ræ%

2. soomaa suuþraya.1. maa visin mesee asanalaðii. ek kaleka bhaagyavaþun vahansee sævæþnuvara samiipayehivuu aneepiDu sitaaNan visin karavanalaða jeeþavanaaraamayehi vædavasanaseeka. ekalhi soomaa meheNii peravaruyehi hæÐa pereva paaþra sivuru gena sævæþnuvarata piDu piNisa pivisiyaaya.

2. sævæþnuvara piDu siGaa vaLaÐaa pasubaþ kalhi peraLaa aa þænæþþii ðivaa viharaNaya piNisa anðhavanaya karaa pæmiNiyaaya. anðhavanayata bæsa ðaaval viveekaya piNisa ekþaraa rukmuleka unnaaya.3. ekalhi paapiivuu maarayaa soomaa meheNiyata biya þæþi lomuðæhægænum upaðavanu kæmæþþee, samaaðhiyen þorakaranu kæmæþþee. ee meheNiya yam þænakaða, eþænata pæmiNiyeeya. pæmiNa soomaa meheNiyata gaaþhaayen ( mesee ) kiiya:

''ûxiin visin læbiyayuþu, ðurlabhavuu, yam paðaviyak ( rahaþ bavek ) æðða, eya ðææGul nuvaNa æþi, sþriyaka visin læbiya nohækka.''

4. evita soomaa meheNiyata mesee siþviya: ''mee gaaþhaa kiyanuyee kavarekða? minisekða nohoþ nominisekða?'

5. ikbiþi æyata, 'mee paapiivuu maarayaaya. mata biya, þæþigænma, lomuðæhægænma upaðavanu kæmæþiva, samaaðhiyen þorakaranu kæmæþþe ohu gaaþhaa kiyaaya' yi mee aðahasa viya.

6. ikbiþi soomaa meheNiya ' mee paapiivuu maarayaaya' yi ðæna paapiivuu maarayaata gaaþhaavalin mesee kiivaaya:

''siþa monavata samaaðhiyata pæmiNi kalhi, nuvaNa æþi kalhi, ðaham æþisætiyen ðaknahuta sþriibava kumak karanneeða?

ça\q [2][1][2]ræ%

'' ' mam sþriyakami' yi hoo 'pirimiyekimi' yi kiyaa hoo 'eyin an yam ekekimi' yi kiyaa hoo yamekuta mebaÐu aðahasek eekaanþayen vannee nam, maarayaa ohuta nam (mata kii ðee) kiyannata sææhee.''

7. evita paapiivuu maarayaa, 'soomaa meheNiya maa ðanniiya' yi ðuk ðomnas væða ehima aþuruðanviya.

__________

3. gooþamii suuþraya.

1. maa visin mesee asanalaðii. ek kaleka bhaagyavaþun vahansee sævæþnuvara samiipayehivuu jeeþavanayehi aneepiDu sitaaNan visin karavanalaða aaraamayehi vædavasanaseeka. ekalhi kisaagooþamii meheNii peravaruyehi hæÐa pereva paaþra sivuru gena sævæþnuvarata piDu piNisa pivisiyaaya.

2. sævæþnuvara piDu siGaa hæsira baþin pasu peraLaa avuþ ðaval viveekayata anðhavanaya yam þænekaða eþænata pæmiNiyaaya. anðhavanayata bæsa ðaaval viveekaya piNisa ekþaraa rukmuleka unnaaya.

3. evita paapiivuu maarayaa kisaagooþamii meheNiyata biya, þæþa,s lomuðæhægænum upaðavanu kæmæþþee, siþa ekaGa bavin ( samaaðhiyen ) þorakaranu kæmæþþee. kisaagooþamii meheNiya yam þænekaða, eþænata pæmiNiyeeya. pæmiNa kisaagooþamii meheNiyata gaaþhaayen ( mesee ) kiiya:

''(þoo) ðaruvaa maLa ekiyaka seyin, aDana muhuNa æþiva þaniva kumata innehiða? vanayata væða þaniva puruxayekuvaþ soyahiða?''

4. ''ekala kisaagooþamii meheNiyata mee siþviya. 'mee kavarekða? gaaþhaa kiyana meþema minisekða? nohoþ nominisekða?' ''ça\q [2][1]1ræ%

5. ikbiþi kisaagooþamii meheNiyata, 'mee paapiivuu maarayaaya. mata biya, þæþigænum, lomðæhægænum upaðavannata kæmæþiva, samaaðhiyen maa þorakaranu kæmæþiva, ohu gaaþhaa kiyaaya' yi aðahasviya.

6. ikbiþi kisaagooþamii meheNiya, 'mee paapiivuu maarayaaya' yi ðæna paapiivuu maarayaata gaaþhaavalin mesee peraLaa kiivaaya:

''(mama) maLaavuu ðaruvaku æþibava ikmavuu þænæþþiyakimi. sæmiyooða eyama keLavarakota æþþooya. zooka nokarami, nohaDami. ævæþni, þata biyaða novemi, hæma ðæyehi ælma (maa visin) nasanalaðii. mohaanðhakaaraya nuvaNin (maa visin) biÐa ðamanalaðii. marasen paraðavaa aazrava næþþiyakva vesemi.''7. evita paapiivuu maarayaa, 'kisaagooþamii meheNi maa ðanniiya' yi ðuk ðomnas væða ehima aþuruðanviya.

__________

4. vijayaa suuþraya.

1. maa visin mesee asanalaðii. ek kaleka bhaagyavaþun vahansee sævæþnuvara samiipayehivuu aneepiDu sitaaNan visin karavanalaða jeeþavanaaraamayehi vædavasanaseeka.

ekalhi vijayaa meheNii peravaruyehi hæÐa perevaa paaþra sivuru gena, sævæþnuvara piDu piNisa pivisiyaaya. sævæþhi piDu siGaa hæsira, ðan vaLaÐaa peraLaa avuþ, ðaval viveekayata anðhavanayata pæmiNiyaaya. anðhavanayata pæmiNa ekþaraa rukmuleka ðaval viveekaya piNisa unnaaya.

3. ekalhi paapiivuu maarayaa vijayaa meheNiyata biya, þæþigænum,s lomuðæhægænum upaðavanu kæmæþþee, samaaðhiyen þorakaranu kæmæþþee. vijayaa meheNiya yam þænakaða, eþænata pæmiNiyeeya. pæmiNa vijayaa meheNiyata,

ça\q [2][1]2ræ%

''aaryyaaveni, oba þaruNayaha. mamaða navayovunviya æþiyemi. enna, aaryyaaveni, pasaGaþuruyen (pácaágikaþuuryyayen) aghiramaNaya karamu'' yi gaaþhaayen kiiya.

3. evita vijayaa meheNiyata mee siþviya. mee gaaþhaa kiyanuyee kavarekða? minisekða, nohoþ nominisekða,

4. ikbiþi vijayaa meheNiyata, paapiivuu maarayaa maa biya, þæþigænum, lomuðæhægænum ganvanuvata samaaðhiyen venkiriimata kæmæþiva, gaaþhaa kiya' yi mee aðahasa viya.

5. ikbiþi vijayaa meheNi 'mee paapiivuu maarayaa' yi ðæna, paapiivuu maarayaata gaaþhaavalin mesee peraLaa kiivaaya:

''siþa aðanaa ruupa, zabða, ganðha, rasa, spraxtavya yana yamak æðða, þatama eevaa pavarami. maaraya, mata in vædek næþa. biÐenasulu, suNuvisuNuvanasulu mee kuNukayin piidiþavemi, meyata piLikul keremi. kam sæpehi ælma maavisin mulin uðuranalaðaya. ruupa lovata eLaBii yam saþvakenek veþða, aruupa lovehi sitina yam saþva kenek veþða, yam zaankavuu laukika samaapaþþiyek veeða, ee siyallehi (muLaabava namæþi) aÐura maa visin nasanalaðii.''

6. ikbiþi paapiivuu maarayaa 'vijayaa meheNi maa ðaniiyæ' yi ðuk ðomnasva ehima aþuruðanviya.

__________

5. uppalavaNNaa suuþraya.

1. maa visin mesee asanalaðii. ek kaleka bhaagyavaþun vahansee sævæþnuvara samiipayehivuu aneepiDu sitaaNan visin karavanalaða jeeþavanaaraamayehi vædavasanaseeka.

ça\q [2][1]3ræ%

ekalhi uppalavaNNa meheNii peravaruyehi hæÐa pereva paaþra sivuru gena, sævæþnuvarata piDu piNisa pivisiyaaya. sævæþhi piDu piNisa hæsira, pasubaþhi peraLaa avuþ, ðahaval gaþakaranu saÐahaa anðhavanaya yam þænekaða eþænata pæmiNiyaaya. anðhavanayata bæsa ðahaval gaþakaranu piNisa ekþaraa pipii giya sal ruk muleka sitiyaaya.

3. ekalhi paapiivuu maarayaa uppalavaNNa meheNiyata biya, þæþi, lomuðæhægænum upaðavanu kæmæþiva, samaaðhiyen þorakaranu kæmæþiva, uppalavaNNa meheNiya yam þænakaða, eþænata pæmiNiyeeya.

3. pæmiNa uppalavaNNa meheNiyata,

''meheNiyeni, oba aga patan supipi rukak karaa pæmiNa, ee sal ruk mulhi þaniva sitiþi. obata ruupayen oba væni ðeveni meheNiyak (yeheLiyak) ða næþa. mehi pæmiNi an meheNiyooða oba baÐu vannaahuya. mesee þanivuu oba saleluvanta biya næþþeeða?'' yi gaaþhaayen kiiya.

3. ekalhi uppalavaNNa meheNiyata mee gaaþhaa kiyanuyee kavarekða? minisekða, nohoþ nominisekðæ?'' yi siþ viya,

4. ikbiþi uppalavaNNa meheNiyata, mee aðahasa viya. 'mee paapii maarayaaya. mata biya, þæþigænum, lomuðæhægænum upaðavanu kæmæþiva, samaaðhiyen maa þorakaranu kæmæþþen gaaþhaa kiyayi.

5. ikbiþi uppalavaNNa meheNiya 'mee paapiivuu maruvaaya' yima ðæna, paapiivuu maarayaata gaaþhaavalin mesee kiivaaya:

''ðhuurþayan siya ðahasak mehi aavaþ ovuhu þaa baÐu vuuvaþ ovunta loomayakuþ nosalami. noma þæþiganimi. maruva, huðakalaavuuða mam þata baya novemi.''

ça\q [2][1]4ræ%

maarayaa mesee kiiya:) ''mee mam aþuruðanvemi. oba kusata hoo pivisemi. obee ðebæma aþurehihoo sitina maa oba noðaknehi.''

(uppalavaNNa meheNiya mesee kiivaaya:) ''siþehi vaziivuuyemi. maa visin saþara ûððhipaaðayoo monavata vadana laðaha. (mam) siyalu bæmmen miðunemi. ævaþa, ebævin þata biya novemi.''

6. evita paapiivuu maarayaa 'upulvan meheNiya maa ðanniiyæ' yi ðuk ðomnasva ehima aþuruðanviya.

__________

6. caalaa suuþraya.

1. maa visin mesee asanalaðii. ek kaleka bhaagyavaþun vahansee sævæþnuvara samiipayehivuu aneepiDu sitaaNan visin karavanalaða jeeþavanaaraamayehi vædavasanaseeka. ekalhi caalaa meheNii peravaruyehi hæÐa pereva paaþra sivuru gena, piDu piNisa sævæþnuvarata pivisiyaaya. sævæþhi piDu siGaa væda ðana vaLaÐaa peraLaa aa þænæþþii ðahaval gaþakaranu piNisa anðhavanaya yam þænekaða eþænata pæmiNiyaaya. anðhavanayata bæsa ðahaval gaþakaranu piNisa ekþaraa gasak mula hunnaaya.

2. ekalhi paapiivuu maarayaa, caalaa meheNiya yam þænekaða, eþænata pæmiNiyeeya. pæmiNa, caalaa meheNiyata mesee kiiya: ''meheNiyani, oba kumakata nam kæmaþi novehiðæ?'' yi æsiiya. ''ævaþa, mam vanaahi uþpaþþiyata kæmaþi novemi.''

(evita maarayaa mesee kiiya:) ''uþpaþþiya kæmaþi novannee æyiða? upan þænæþþee kamsuva viÐii. meheNiyani, uþpaþþiya kæmaþi noveevaa, kavarek nam obata mee ðûxthiya gænviiða?''

ça\q [2][1]5ræ%

3. (evita meheNii mesee kiivaaya:) ''upannahuta maraNaya vee. upan þænæþþee bæÐumða, vaðhaða, uvaðuruða yana ðuk sparza kereyi. ebævin uþpaþþiya nokæmæþþemi.

''buðurajaaNan vahansee siyalu ðuk nasanu piNisa uþpaþþiya ikmavaalana ðahama ðesuuseeka. yam ruupa lookayehi upan saþþvakenek æðða, aruupalookayehi sitinaa yam saþþvakenek æðða, ee siyalloo nivana noðannaahu nævaþa ðevæni bhavayaka ipæðiimata ennaaha.''

6. evita paapiivuu maarayaa 'caalaa meheNiya maa ðanniiyæ' yi ðuk ðomnasva ehima aþuruðanviya.

__________

7. upacaalaa suuþraya.1. maa visin mesee asanalaðii. ek kaleka bhaagyavaþun vahansee sævæþnuvara samiipayehivuu aneepiDu sitaaNan visin karavanalaða jeeþavanaaraamayehi vædavasanaseeka. ekalhi upacaalaa meheNii peravaru kaalayehi hæÐa pereva paaþra sivuru gena, sævæþnuvarata piDu piNisa pivisiyaaya. ehi piDu siGaa væda pasubaþhi peraLaa avuþ, ðahaval gaþakaranu piNisa anðhavanaya yam þænekaða eþænata pæmiNiyaaya. anðhavanayata bæsa ðahaval gaþakaranu piNisa ekþaraa gasak mula unniiya.

2. evita paapiivuu maarayaa, upacaalaa meheNiya yam þænekaða, eþænata pæmiNiyeeya. pæmiNa, upacaalaa meheNiyata mesee kiiya: ''meheNiyani, oba kohi upaðinu kæmæþþooða?''

3. ''ævæþni, mam vanaahi koheevaþ upaðinu nokæmæþþemi'' yi (upacaalaa meheNiya kiivaaya.)

ça\q [2][1]6ræ%

4. ( evita maarayaa mesee kiiya.) '' þavþisaa ðevloo væsi ðeviyooða, yaama ðevloo væsi ðeviyooða, þusiþa ðevloo væsi ðeviyooða, nirmaaNaraþi ðevloo væsi ðeviyooða, vazavarþi ðevloo væsi ðeviyooða, yana yam kenek æðða , ovun kerehi siþa pihituvanna. evita oba ehi sæpa viÐinnehiya. ''

5. ( meheNi mesee piLiþuru ðunniiya. ) '' þavþisaa , yaama , þusiþa , nirmaaNaraþi , vazavarþi yana ðevloo væsi yam ðevi kenek æðða , ohu kaama bæmmen bæÐuNoo marahugee vazayata nævaþa ennaaha.

' ( keLes ginnen ) muLu lova ævilagaþþeeya , muLu lova þævuNeeya , siyaLu lova ðilihii giyeeya , siyalu lova sælii giyeeya.

'' yam þæneka maarayaata pihitaa sitiya nohækiða , nosæluNu , kamipiþa novuu , pûþhagjana novuuvan visin ( aaryyayan visin ) sevunaalaða yam ðahamek æðða ehi ( ee nivanehi ) maa siþa muLumanin æluNeeya. ''

6. evita paapii vuu maarayaa ' upacaalaa meheNiya maa ðanniiya ' yi ðuk ðomnasva ehima aþuruðan viya.

__________

8. sisupacaalaa suuþraya.1. maa visin mesee asanalaðii. ek kaleka bhaagyavaþun vahansee sævæþnuvara samiipayehivuu aneepiDu sitaaNan visin karavanalaða jeeþavanaaraamayehi vædavasanaseeka. ekalhi sisupacaalaa meheNii peravaruyehi hæÐa pereva paaþra sivuru gena, sævæþnuvarata piDu piNisa pivisiyaaya. sævæþhis piDu piNisa hæsira, pasubaþhi peraLaa avuþ, ðahaval gaþakaranu piNisa anðhavanaya yam þænekaða eþænata pæmiNiyaaya. anðhavanayata bæsa ðahaval gaþakaranu piNisa ekþaraa gasak mula unnaaya.

ça\q [2][1]7ræ%2. ekala paapii vuu maarayaa sisupacaalaa meheNiya yam þænekaða eþænata pæmiNiyeeya. pæmiNa '' meheNiyani , oba kavarakhugee ðûxtiyak kæmæþþahuðæ '' yi kiiya.

3. ævæþa , mama kisima puðgalayekugee ðûxtiyak kæmaþi novannemi '' yi ( meheNiya kiivaaya. )

4. ( evita paapii maarayaa mesee kiiya: ) '' oba meheNiyaka men peNeþi. oba kavuru uðesaa hisa muDu kaLooða ? ( oba ) ðûxtiyak nokæmæþþehi, iþaa muLaava giya seyin kumata hæsirennahuða? ''

5. ( meheNi mesee piLiþuru ðunnaaya: ) '' ðûxti mee sasnen pitaþhiya. yam kenek ee ðûxtiinhi gæleþða , ovungee ðaham nokæmæþþemi. ohu ðharmayata ðakxayoo noveþ.

'' zaakya kulayehi upan , þamahata sama anekek næþi , siyalla mæDagena siti , marahu ðuru kaLa , hæma þanhima ðinuu buðuvarayek æþa.

'' unvahansee hæma þanhima miðuNu keneka þûxNaaðûxtiin æsuru nokaLa keneka. pasæs æþi unvahansee siyalla ðaknaaseeka. siyalu karmayangee kxayaf ( rahaþbavata ) pæmiNi seeka. upaðhiingee keles kxayayehi miðuNu seeka. ee bhaagyavaþun vahansee magee zaasþûûya. mam unvahanseegee sasna kæmæþþemi. ''

6. evita paapiivuu maarayaa ' sisupacaalaa meheNiya maa ðanniiya ' yi, ðuk ðomnas væða ehima aþuruðan viya.

__________

ça\q [2][2]8ræ%

9. seelaa suuþraya.

1. maa visin mesee asanalaðii. ek kaleka bhaagyavaþun vahansee sævæþnuvara samiipayehivuu aneepiDu sitaaNan visin karavanalaða jeeþavanaaraamayehi vædavasanaseeka. ekalhi seelaa meheNii peravaru kaalayehi hæÐa pereva paaþra sivuru gena, sævæþ nuvarata piDu piNisa pivisiyaaya. sævæþhis piDu siGaa vaLaÐaa, pasubaþ kaalayehi peraLaa avuþ, ðahaval gaþakarana piNisa anðhavanaya yam þænekaða eþænata pæmiNiyaaya. anðhavanayehi bæsa ðahaval gaþakarana piNisa ekþaraa gasak mula unniiya.

2. ekalhi paapiivuu maarayaa seelaa meheNiya biya þæþigænum , lomuðæhægænum upaðavanu risiva , samaaðhiyen æya þorakaranu kæmæþþee, seelaa meheNiya yam þænekaða eþænata pæmiNiyeeya. pæmiNa seelaa meheNiyata gaaþhaayen mesee kiiya.

3. '' mee aþbava kavaraku visin upaðavana laððakða ? mee aaþmabhaavaya kaLa þænæþþee kavareeða? kumak nisaa aaþma bhaavaya upanneeða? mee aaþma bhaavaya kavara þanhi niruððha vanneeða? ''

4. evita seelaa meheNiyata mee siþa viya: '' mee kavarekða? mee gaaþhaa kiyanuyee minisekða næþahoþ nominisekða? ''

5. ikbiþi seelaa meheNiyata mee aðahasa viya. '' mee paapiivuu maarayaa mata biya , þæþi , lomuðæhænum , æþikiriimata kæmaþi vuuyee maa samaaðhiyen þorakaranu kæmaþiva , gaaþhaa kiyayi. ''

6. ikbiþi seelaa meheNi ' mee paapiivuu maarayaa yayi ðæna paapiivuu maarayaata gaaþhaavalin meya peraLaa kivuuya. '

ça\q [2][2][1]ræ%

'' mee aaþmabhaavaya þamaa visin karaNalaððakða novee. ðukata pihiti mee aaþmabhaavaya anekeku kaLa ðæyekuþ novee. meya heeþuva nisaa upana , heeþuva biÐiiyaamen niruððha vee.'

''yamsee kisiyam biijayak keþehi vapurana laððee pûþhivi rasayaþ jalayaþ nisaa pælaveeða,

''epariððenma skanðhaða, ðhaaþuða, aayaþana sayaða yana mohu heekupraþyayan nisaa upannoo veþ, heeþu praþyayangee nirooðhayen niruððhaveþ.''

6. evita paapiivuu maarayaa 'seelaa meheNiya maa ðanniiya ' yi, ðuk ðomnas væða ehima aþuruðan viya.

__________

10. vajiraa suuþraya.

1. maa visin mesee asanalaðii. ek kaleka bhaagyavaþun vahansee sævæþnuvara samiipayehivuu aneepiDu sitaaNan visin karavanalaða jeeþavanaaraamayehi vædavasanaseeka. ekalhi vajiraa meheNii peravaruyehi hæÐa pereva paaþra sivuru gena, sævæþ nuvarata piDu piNisa pivisiyaaya. sævæþhis piDu siGaa æviða, pasubaþ kaalayehi peraLaa avuþ, ðahaval gaþakarana piNisa anðhavanaya yam þænekaða eþænata pæmiNiyaaya. anðhavanayata bæsa ekþaraa gasak mula ðahaval gaþakarana piNisa unniiya.

2. ekalhi paapiivuu maarayaa vajiraa meheNiyata biya, þæþigænum, lomuðæhægænum æþikaranu kæmæþþee samaaðhiyen þorakaranu kæmæþiva, vajiraa meheNiya yam þænekaða eþænata pæmiNiyeeya.

3. pæmiNa vajiraa meheNiyagen gaaþhaayen mesee æsiiya. 'mee saþþvayaa kavurun visin mavana laððakða? mævu þænæþþaa kohiða? saþþvayaa kohi upaðinneeða? saþþvayaa kohi niruððhavanneeða?''

ça\q [2][2][2]ræ%

4. evita vajiraa meheNiyata mee siþa viya: '' mee kavarekða? mee gaaþhaa kiyanuyee minisekða næþahoþ nominisekða? ''

5. ikbiþi vajiraa meheNiyata mee aðahasa viya. '' mee mata biya, þæþigænum, lomuðæhægænum,upaðavanu kæmæþþee, maa samaaðhiyen venkaranu kæmaþiva , paapiivuu maarayaa gaaþhaa kiyayi. ''

6. ikbiþi vajiraa meheNi ' mee paapiivuu maarayaa yayi ðæna gaaþhaayenma paapiivuu maarayaata mesee uþþara ðunnaaya.

''maruva, kima? 'saþþvayekæ' yi aðahayiða? maaraya, þata ðûxtiyek viiða? mee þani sáskaara pideka. mehi 'saþþvavayæ' yi gaka yuþþek nolæbee.

''avayava ræsa nisaa raþhayayi vyavahaarayak yamseeveeða, eseema skanðhayan æþikalhi saþþvayæyi vyavahaarayavee.

''mehi ðukekma pahaLavee, ðukekma sitiyi, ðukma kxayaveyi. ðuk misa an kisiþ mehi pahaLa novee. ðuken anyavuu kisiþ mehi niruððha novee.''6. evita paapiivuu maarayaa 'vajiraa meheNiya maa ðaniiyæ ' yi, ðuk ðomnas æþiva ehima aþuruðan viya.

bhikxuNii sáyuþþaya nimiyeeya.

__________