hoodiya noyek aakaarayata
<< mav pituvata aapasu yanna
visþara æþiva hoodiya
síhala saha laþin akuru ðekinma hoodiya
muðraNayata suðusu PDF fayil ekak
ðarzana phalakayee balanna GIF fayil ekak